All Posts By

Ingra d.d.

Očitovanje na medijske napise vezano za visinu plaća zaposlenika u povezanom društvu Lanište d.o.o.

By | Investitori

INGRA d.d. obavještava javnost da medijski napisi o visini plaća u povezanom društvu Lanište d.o.o. nisu utemeljeni na točnim podacima.

Naime, mediji su prenijeli podatke Financijske agencije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, prema kojem bi prosječna mjesečna neto plaća u društvu Lanište d.o.o. iznosila 26.543 kn, dok bi društvo prema istom izvještaju imalo 29 zaposlenih.

Prilikom dostave izvještaja Financijskoj agenciji i obrade istih, došlo je zamjene pojedinih polja i pripadajućih numeričkih vrijednosti, te samim time podaci iz Registra godišnjih financijskih izvještaja nisu odgovarali stvarnim činjenicama.

Nakon uočene pogreške, podaci su ispravljeni te je FINA naknadno prepravila podatke u Registru, kao i svoju objavu (koju su prethodno, prije korekcije, prenijeli brojni mediji).

https://www.fina.hr/-/prosjecna-placa-zaposlenih-kod-poduzetnika-5-584-kune-a-u-tri-podrucja-djelatnosti-veca-od-7-700-kuna

U prilogu dostavljamo i prepravljeni tekst Finine objave u Word obliku, s pripadajućim tablicama, u kojem se više ne spominje društvo Lanište d.o.o.

Kao što je vidljivo iz ispravljenih izvještaja (u prilogu), prosječna mjesečna neto plaća u društvu Lanište d.o.o. u 2018. godini iznosila je 11.488,61 kn, dok je društvo zapošljavalo 67 djelatnika.

 

INGRA dd Očitovanje na medijske napise_plaće zaposlenika 18 09 2019

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – FINA – prepravljeno

Prosjecne mjesecne neto place zaposlenih po djelatnosti u 2018

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Društva – dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 30.08.2019.

By | Investitori, Skupština

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Duštva 29 07 2019

Dopuna dnevnog reda 30.08.2019.

INGRA d.d. objavljuje da je dana 29. srpnja 2019. godine zaprimila pravodoban zahtjev dioničara Društva koji su imatelji udjela koji prelaze visinu dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat). Društvo ujedno objavljuje i očitovanje Uprave Društva u prilogu.