All Posts By

Ingra d.d.

Novosti vezane za utjecaj bolesti COVID-19 na poslovanje društva INGRA d.d.

By | Novosti

Sukladno preporuci HANFA-e i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), INGRA d.d. ovim putem obavještava javnost o utjecaju bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, na poslovne aktivnosti Društva.

INGRA d.d. odgovorno provodi potrebne mjere brinući na prvom mjestu o sigurnosti i zdravlju zaposlenika i partnera, smanjujući time rizike širenja zaraze koronavirusom. Pri implementaciji spomenutih mjera Društvo u svakom trenutku vodi brigu o osiguravanju kontinuiteta poslovanja.

Poslovanje INGRE d.d. vezano je za aktivnosti domaćih i inozemnih partnera i time je pod izravnim utjecajem globalne pandemije koronavirusa, pogotovo u poslovima u inozemstvu. Zabrinjavajuća je situacija vezana uz zastoje na graničnim prijelazima i zatvaranja državnih granica, jer poremećaji u kretanju zaposlenika te prometu materijala i opreme izravno utječu na poslovanje Društva. Osnovni cilj Društva je odgovoriti mjerama koje će umanjiti posljedice takvih poremećaja.

Društvo se nalazi u procesu financijskog, operativnog i kadrovskog restrukturiranja. Sve aktivnosti po tom planu odvijaju se i dalje. Važno je napomenuti da takvi složeni procesi u znatnoj mjeri ovise i o trećim stranama te da poremećaji u poslovanju trećih strana mogu utjecati na brzinu i tijek procesa restrukturiranja.

Društvo trenutno nije u mogućnosti procijeniti utjecaj pandemije koronavirusa na cjelovito poslovanje te će se na to referirati u narednim financijskim izvještajima.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Očitovanje na medijski napis

By | Novosti

Vezano za tekst objavljen u ponedjeljak 2.3.2020. na portalu www.net.hr, kojim se naše Društvo dovodi u negativan kontekst, želimo se očitovati kako slijedi.

 • Organi Društva i stručne službe su svakodobno na raspolaganju predstavnicima medija. U potpunosti razumijemo interes javnosti za našu kompaniju, koja kotira na Zagrebačkoj burzi i u vlasništvu je više tisuća dioničara te nastojimo, bez iznimke i u najkraćem mogućem roku, odgovoriti na sve novinarske upite.
 • Upravo stoga smo neugodno iznenađeni brojnim činjeničnim netočnostima, nedobronamjernim interpretacijama, konstrukcijama i insinuacijama, kao i čistim lažima, koje se prvenstveno odnose na citat anonimnog izvora koji se spominje u tekstu bez da se Društvu prethodno dala mogućnost da se na takve navode očituje.

Tako je između ostaloga, u članku navodi:

“Tvrtka je u minusu, a istovremeno se iza kulisa povećavao, točnije, utrostručio broj članova Uprave, i udvostručio broj članova Nadzornog odbora, povećavaju se plaće i honorari, a preko skrbničkih računa i preko tzv. proxy prijatelja iz istih tih sredstava stječu se udjeli i dionice”, kaže naš sugovornik koji dobro poznaje situaciju unutar Ingre, ali inzistira na anonimnosti.“

 • Broj članova Nadzornog odbora povećan s pet (5) na osam (8). Do povećanja je došlo zbog zahtjeva dioničara, sa svrhom povećanja kontrolnih mehanizama i transparentnosti. Istovremeno s novim imenovanjima, u cilju smanjivanja troškova, honorari za članstvo u NO smanjeni su sa 6.000,00 na 3.000,00 kn, čime je smanjen i ukupan trošak koji Društvo izdvaja za te naknade.
 • Grupa je, u razdoblju od godine dana, u skladu s ciljevima restrukturiranja, smanjila ukupan trošak plaća za 25%, na mjesečnoj razini.
 • Članovi Uprave Društva od ranije su zaposlenici Društva i Grupe kojima su plaće, u zbroju, ostale iste kao i prije imenovanja u Upravu pa nikakvi novi troškovi za Društvo niti Grupu nisu nastali.
 • Članovima Uprave ne isplaćuje se nikakvi drugi honorari niti naknade, bilo izravno, bilo neizravno, bilo putem privatnih tvrtki, niti na bilo koji drugi način te samim time ne mogu iz nepostojećih sredstava stjecati nikakve udjele niti dionice.

“Kao na samom početku slavne hrvatske privatizacije, iz kasice samog poduzeća, preusmjeravanjem novca u privatne tvrtke samih novih članova uprave otplaćuju se udjeli i dionice, HANFA šuti, a mali dioničari nemoćno gledaju iz drugog reda…”, opisuje situaciju insajder, naš sugovornik.

 • U ovom navodu se spominju teška kaznena djela, pri čemu bi dodatna otežavajuća okolnost bila ta da Društvo na takav način oštećuju upravo osobe koje su dobile povjerenje dioničara da upravljaju njihovom imovinom.
 • Pozivamo svakog da svoje spoznaje dojavi Društvu, ali prije svega zakonskim tijelima i istražnim organima.
 • U međuvremenu smo zatražili objavu ispravka ovih navoda. U protivnom, zaštitu ćemo morati tražiti sudskim putem. Iznošenje ovakvih laži ne ostavlja nam druge opcije.

U nastavku se očitujemo na ostale navode iz teksta:

 • Predsjednik Uprave INGRE, kao niti drugi članovi Uprave ili Nadzornog odbora društva, nisu idejno, prijateljski ili obiteljski povezani s Milanom Bandićem, a posebno ne s bilo kakvim planovima g. Bandića, vezanim uz INGRU.
 • Jedina poveznica društva s g. Bandićem mogla bi proisteći iz Ugovora o zakupu, koji je sklopljen još 2007. godine te se od tada nije ni na koji način mijenjao.
 • U Nadzornom odboru ne postoji „Bandićev krug“. Svi članovi Nadzornog odbora ugledni su članovi poslovne zajednice u Hrvatskoj koji nisu politički aktivni, uz izuzetak g. Stjepana Mesića, kojeg doista nije moguće svrstati u „Bandićev krug“.
 • Jedina osoba koja je bila u sastavu aktualnog Nadzornog odbora, za koju se može reći da pripada Bandićevom političkom krugu, jest Davor Štern, koji je svojedobno bio izabran na listi Milana Bandića za zastupnika u Gradskoj skupštini, u mandatu 2013. – 2017. godine. Gospodin Štern je, s 31. prosincem 2019. godine, na vlastiti zahtjev izašao iz Nadzornog odbora INGRE, čime se dodatno razotkriva potpuna neutemeljenost teze iz naslova članka.
 • Novoizabrani članovi NO-a nemaju nikakvih poslovnih, prijateljskih ili drugih veza s g. Bandićem. U Nadzorni odbor izabrali su ih izravno dioničari INGRE, na glavnoj skupštini, pa ne može biti govora o politički motiviranim imenovanjima.
 • Netočna je i teza da je Danko Deban brzo napredovao do mjesta predsjednika Uprave. I Danko Deban i Dinko Pejković, prije nego što su postali članovi Uprave, bili su zaposlenici Grupe dvanaest godina, u kojem razdoblju su napredovali postupno, od početničkih do upravljačkih radnih mjesta. Otkad su postali članovi Uprave, prvi dio svojih mandata upravljali su Društvom zajedno s g. Oppenheimom, u skladu s namjerom Nadzornog odbora da se održi kontinuitet u upravljanju. Članak netočno navodi da je g. Oppenheim, „protjeran“. G. Oppenheim nije napustio INGRU, gdje je i dalje angažiran kao savjetnik Uprave.
 • Novoizabrani članovi Nadzornog odbora izabrani su gotovo jednoglasnom odlukom dioničara društva, što je uključivalo i glasove g. Oppenheima, odnosno njegove obitelji. Članovi obitelji g. Oppenheima i dalje su najveći pojedinačni dioničari INGRE.
 • Neistinit je i navod da su se kadrovske promjene u INGRI, početkom 2020., potiho dogodile, odnosno da se INGRA odlučila na „diskreciju“. Kadrovske promjene dogodile su se krajem 2019. godine, o čemu je Društvo, 19. prosinca 2019. godine, priopćenjem izvijestilo javnost i regulatorna tijela. Vijest o promjenama u Upravi i Nadzornom odboru, pored HINA-e, objavila je većina poslovnih medija.
 • Mario Aunedi Medek, zajedno s drugim novoizabranim članovima, postao je član Nadzornog odbora, odlukom više od 90% glasova dioničara, na glavnoj skupštini koja je održana u kolovozu 2019. godine. Ni on, kao niti drugi članovi Uprave ili NO, ne sudjeluju u „projektu preuzimanja INGRE“ niti takav projekt postoji. Projekt INGRE, kojeg zajedno i transparentno provode svi članovi njenih upravljačkih i nadzornih tijela, je projekt restrukturiranja društva. Ulaganja članova Nadzornog odbora u dionice INGRE upravo pokazuju njihovu predanost procesu restrukturiranja i povjerenje u daljnji rast i razvoj kompanije.
 • U odnosu na navode o mogućnosti prodaje Arene Zagreb, Nadzorni odbor i Uprava su jednoglasni u odluci da će Arena ostati u vlasništvu INGRE do 2036. godine, odnosno do isteka Ugovora o zakupu. Radi se o Ingrinoj najvrjednijoj imovini i garanciji za oporavak i razvoj kompanije.

INGRI je cilj, zbog svojih dioničara i društvene odgovornosti, potpuno transparentno voditi proces restrukturiranja. Razumijemo interes javnosti i spremni smo odgovoriti na sva pitanja te prihvatiti javnu polemiku i eventualno problematiziranje našeg poslovanja. Zato u svakom trenutku stojimo na raspolaganju svim dioničarima, kao i predstavnicima javnosti i medija.

 

INGRA d.d.

Očitovanje na medijske napise vezano za visinu plaća zaposlenika u povezanom društvu Lanište d.o.o.

By | Investitori

INGRA d.d. obavještava javnost da medijski napisi o visini plaća u povezanom društvu Lanište d.o.o. nisu utemeljeni na točnim podacima.

Naime, mediji su prenijeli podatke Financijske agencije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, prema kojem bi prosječna mjesečna neto plaća u društvu Lanište d.o.o. iznosila 26.543 kn, dok bi društvo prema istom izvještaju imalo 29 zaposlenih.

Prilikom dostave izvještaja Financijskoj agenciji i obrade istih, došlo je zamjene pojedinih polja i pripadajućih numeričkih vrijednosti, te samim time podaci iz Registra godišnjih financijskih izvještaja nisu odgovarali stvarnim činjenicama.

Nakon uočene pogreške, podaci su ispravljeni te je FINA naknadno prepravila podatke u Registru, kao i svoju objavu (koju su prethodno, prije korekcije, prenijeli brojni mediji).

https://www.fina.hr/-/prosjecna-placa-zaposlenih-kod-poduzetnika-5-584-kune-a-u-tri-podrucja-djelatnosti-veca-od-7-700-kuna

U prilogu dostavljamo i prepravljeni tekst Finine objave u Word obliku, s pripadajućim tablicama, u kojem se više ne spominje društvo Lanište d.o.o.

Kao što je vidljivo iz ispravljenih izvještaja (u prilogu), prosječna mjesečna neto plaća u društvu Lanište d.o.o. u 2018. godini iznosila je 11.488,61 kn, dok je društvo zapošljavalo 67 djelatnika.

 

INGRA dd Očitovanje na medijske napise_plaće zaposlenika 18 09 2019

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI – FINA – prepravljeno

Prosjecne mjesecne neto place zaposlenih po djelatnosti u 2018

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Društva – dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 30.08.2019.

By | Investitori, Skupština

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Duštva 29 07 2019

Dopuna dnevnog reda 30.08.2019.

INGRA d.d. objavljuje da je dana 29. srpnja 2019. godine zaprimila pravodoban zahtjev dioničara Društva koji su imatelji udjela koji prelaze visinu dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat). Društvo ujedno objavljuje i očitovanje Uprave Društva u prilogu.