All Posts By

Mate Vukčević

50 Godina Ingre u Njemačkoj

By | News

Düsseldorf, 7. prosinca 2016. – Ured INGRE d.d. u Njemačkoj obilježava 50. obljetnicu rada

Konferencijom pod nazivom “Rad i izvoz hrvatskih poduzeća u SR Njemačkoj i EU” koja se 7. i 8. prosinca 2016. održava u organizaciji predstavništva INGRE u Düsseldorfu obilježava se jubilarnih 50 godina rada INGRE i drugih tvrtki koje INGRA uspješno objedinjuje na zapadnoeuropskom tržištu.

Na konferenciji sudjeluju g. Stjepan Mesić, predsjednik Nadzornog odbora INGRE, g. Igor Oppenheim, predsjednik Uprave INGRE, dr. Danijel Režek, dugogodišnji generalni direktor i član Nadzornog odbora INGRE, dr. Miro Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, veleposlanik Ranko Vilović, predstavnik Ministra vanjskih i europskih poslova, gđa. Marija Knežević-Kajari, predstavnica Ministra rada i mirovinskog sustava, g. Miljenko Brnić, predsjednik Uprave Tehnomont Brodogradilište Pula, g. Tonći Vanjak, direktor Viadukta za EU, odvjetnik Zoran Šunić, g. Harun Bajramović iz Fuel Bossa d.o.o. BIH, g. Zlatko Sova i g. Mladen Vidović iz INOXMONT-VS-a d.o.o.

Ugovoren projekt sanacije odrona Žaborić

By | News

Zagreb, 21. veljače 2017. – INGRA Grupa je ugovorila novi projekt sanacije odrona Žaborić na državnoj cesti DC8 u vrijednosti od 3,5 milijuna kuna bez PDV-a. Ingra i njeni partneri izvest će radove uklanjanja i zbrinjavanja nestabilnih dijelova pokosa. Završetak radova očekuje se unutar tri mjeseca od trenutka uvođenja u posao.

Arena Zagreb ostaje otvorena za Europsko rukometno prvenstvo

By | News

Zagreb, 10. siječnja 2018.

Europsko rukometno prvenstvo održat će se u Areni Zagreb bez obzira na neriješena sporna pitanja između Ingre, Grada Zagreba i Vlade RH.

Budući da je nakon održanog Svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju 2009. godine u Areni Zagreb, ostao nepodmiren dug prema Laništu d.o.o. (tvrtka članica Ingra Grupe koja je izgradila Arenu Zagreb) u visini cca 1,5 milijuna kuna koji iznos nije želio podmiriti ni Hrvatski rukometni savez, Grad Zagreb niti Vlada RH (organizatori prvenstva), zatražili smo prije održavanja Europskog rukometnog prvenstva od Hrvatskog rukometnog saveza da se unaprijed osiguraju ukupna potrebna sredstva za što smo dobili odgovarajuća uvjeravanja od HRS-a, kako se ne bi ponovio slučaj iz siječnja 2009.

Sve potrebne tehničke pripreme od strane Laništa za održavanje prvenstva su na vrijeme obavljena, tako da ne postoje nikakve prepreke za održavanja prvenstva.

Vlada RH i Grad Zagreb su 13.6.2007.g. sklopili Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine Arene Zagreb (u prilogu) kojim su preuzeli proračunsku obvezu da idućih 28 godina osiguraju sredstva za plaćanje godišnje zakupnine prema Ugovoru o zakupu između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga od 14.6.2007., svaki u polovici iznosa.

Tim sporazumom jasno su definirane obveze javnog partnera, a Ugovorom o zakupu kojeg su sklopili Zagrebački holding i Lanište (u ime Vlade RH i Grada Zagreba) definirane su obveze privatnog partnera (Laništa) koje su u potpunosti ispunjene.

Člankom 21. tč. 3. Ugovora o zakupu ugovoreno je da će do dana konačnog dovršenja građevine (15.12.2008.), Zakupnik (Zagrebački holding) uplatiti Zakupodavcu (Laništu) depozit u iznosu koji odgovara 12 mjesečnih zakupnina uvećano za iznos pripadajućeg PDV-a.

Usprkos činjenici da depozit nije uplaćen u roku, Lanište je omogućilo održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju 2009. Depozit je naknadno uplaćen u lipnju 2009. i na njega nije obračunata kamata premda je ugovorena u iznosu od 15% na sve dospjele, a neplaćene obveze.

Za potrebe izgradnje Arene Zagreb Ingra odnosno Lanište se zadužilo kod inozemne banke za kredit u iznosu od 50 milijuna eura uz promjenjivu kamatnu stopu. Ukupni trošak izgradnje Arene Zagreb uključivo komunalne naknade, naknade za vode, šume i sva ostala davanja iznosi više od 115 milijuna eura.

Depozit je platio Zagrebački holding iz vlastitih sredstava, a ne koliko je nama poznato ugovorni javni partner (Vlada RH i Grad Zagreb).

Budući da smo bili u obvezi redovnog podmirenja obveza prema inozemnoj banci, a nismo na vrijeme primali ratu zakupnine, to smo isplatili iz depozita iznos od 17,5 milijuna kuna koji do današnjeg dana nije vraćen na depozitni račun protivno odredbama Ugovora o zakupu koje predviđaju nadopunu u roku od 15 dana od dana korištenja depozitnih sredstava.

Temeljem Ugovora o zakupu, Zakupoprimac (Zagrebački holding u ime Vlade RH i Grada Zagreba) imao je mogućnost jednokratnog otkupa Arene Zagreb u osmoj godini korištenja za iznos od 80,5 milijuna eura jednokratnom uplatom, što nije iskoristilo.

Nastavno na tu činjenicu, a sukladno čl. 4. tč.1. dodatka 1. Ugovoru o zakupu, zakupodavac (Lanište) je primijenilo indeksaciju za prethodnih 7 godina kada indeksacija nije bila primijenjena i došlo je do iznosa temeljem nalaza financijskog vještaka (u prilogu), a koji je na zahtjev Zagrebačkog holdinga (Vlade RH i Grada Zagreba) plaćen u 6 jednakih kvartalnih rata bez kamata u razdoblju od 15.6.2016. do 15.9.2017.,a ne jednokratno kao što je bilo predviđeno Ugovorom o zakupu.

Iz svega gore navedenog vidljivo je da je Lanište – Ingra uložilo znatna sredstva u izgradnju, opremanje i održavanje Arene Zagreb i da je sukladno Ugovoru o zakupu ispunilo sve svoje ugovorne obveze, a s druge strane u nizu slučajeva Vlada RH i Grad Zagreb nisu ispunili svoje obveze sukladno Zajedničkom sporazumu i Ugovoru o zakupu iz 2007. godine.

Koliko je nama poznato Vlada RH je pokrenula postupak utvrđivanja ispravnosti priloženog Nalaza financijskog vještaka (koji je jedan od priznatijih sudskih vještaka za financije u Hrvatskoj) nakon proteka više od godinu dana od dospijeća navedene obveze koja je dospjela u siječnju 2017. Suglasnost Vlade RH i Grada Zagreba s Nalazom financijskog vještačenja je jedan od važnijih dokumenata za sastavljanje financijskih izvještaja za 2017. godinu za Lanište d.o.o. i zahtjev je revizora koji provodi reviziju financijskih izvještaja Laništa za 2017.g.

Sa zadovoljstvom možemo istaći da je Arena Zagreb, izgrađena u roku od 500 dana, u posljednjih devet godina pozicionirala Zagreb među gradovima koje su u stanju svojim građanima i brojnim posjetiteljima ponuditi iste sadržaje kao i najveće svjetske metropole, svojom je arhitekturom već dosada postala jednim od zagrebačkih simbola, a njena gradnja imala je i bitan utjecaj na širenje i razvoj grada, budući da je izborom lokacije oživjelo i razvilo se cijelo jedno gradsko naselje. Isto tako, održavanje Arene Zagreb je na iznimno visokoj razini te njeni posjetitelji i danas uživaju u jednako kvalitetnom iskustvu kao i na samom početku.

Što se tiče javnog partnera, možemo naglasiti da Zagrebački holding posljednjih nekoliko godina u potpunosti ispunjava sve svoje obveze pravovremeno, i da je zajednička suradnja Zagrebačkog holdinga i Laništa zaslužna za sve spektakularne događaje koji su se događali, koji se događaju i koji će se događati u Areni.

Žalimo što je Zagrebački holding u poziciji usamljenog javnog partnera, i što Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb nisu ispunjavali preuzete obveze.
INGRA d.d.

Arena Zagreb neupitno otvorena za prvenstvo – Dugovi nisu podmireni

By | News

Zagreb, 11. siječnja 2018.

Rukometno prvenstvo u Areni Zagreb je neupitno. Lanište odnosno INGRA i Zagrebački holding će, kao i svaki put do sada, osigurati posjetiteljima Arene Zagreb nezaboravan doživljaj.

Obveza s naslova depozita u iznosu od 3,3 milijuna eura nije podmirena.

INGRI je u interesu da je Arena Zagreb otvorena i da se u njoj događaju razni programi (sportski, glazbeni, konferencije itd.). Smatramo da se obveze prema Laništu trebaju pravovremeno izvršavati, a ne da se guraju ispod tepiha, što se sustavno čini godinama. Gradonačelnik g. Bandić spominje postojeći depozit od 6,5 milijuna eura. Taj dio je apsolutno točan, međutim prešućen je drugi dio. Ugovorna odredba Ugovora o zakupu čl. 21. tč. 3. vrlo je precizna: „Do dana konačnog dovršenja, Zakupnik će dati Zakupodavcu depozit u iznosu koji odgovara 12-mjesečnoj Zakupnini, uvećanoj za iznos pripadajućeg PDV-a. (…) Ukoliko u bilo kojem trenutku Zakupnik ne učini bilo koje dužno plaćanje, Zakupodavac će iskoristiti sredstva iz depozita. (…) Zakupnik će vratiti u prvobitno stanje depozit do njegovog punog iznosa u roku od 2 tjedna.“ U lipnju 2009. godine uplaćen je depozit od strane Zagrebačkog holdinga u iznosu jednogodišnje zakupnine od 8,8 milijuna EUR, no uslijed neplaćanje ugovorne rate zakupa, iskorištena su sredstva iz depozita u iznosu od 2,3 milijuna eura. Sukladno Ugovoru u zakupu, depozit je morao biti dopunjen u roku od 15 dana. Nažalost, depozit nikada nije nadopunjen. Nesporno je i van svake sumnje da Lanište već 8 godina traži nadopunjavanje depozita. Uslijed povećanja stope PDV-a i indeksacije, potraživanje na ime nadopunjavanja depozita naraslo je na 3,3 milijuna eura odnosno približno 25 milijuna kuna (što ne uključuje ugovorene zatezne kamate). Žao nam je što je gradonačelnik g. Bandić prešutio tu nespornu činjenicu. Pozdravljamo izjavu Gradonačelnika da će sve ugovorne obveze poštivati i nadamo se da će se od sutra okrenuti nova stranica, iako žalimo što se u današnjem priopćenju Grada također navode netočnosti. Navod da Lanište do sada nije tražilo nadopunu depozita je u najmanju ruku neozbiljan i možemo ga demantirati prezentacijom brojnih dopisa, zamolbi i poziva. Prema informacijama koje smo maloprije dobili, Zagrebački holding je spreman podmiriti dugovanje s naslova depozita u iznosu od 25 milijuna kuna. Gospodin Igor Oppenheim se ne osjeća pozvanim da bilo kome brani ulaz u Arenu Zagreb, a najmanje gradonačelniku g. Bandiću. Zadatak Laništa odnosno Ingre je osigurati tehničku  i sigurnosnu pripremu dvorane u svakom trenutku, što kontinuirano i čini. Arena Zagreb je u svakom trenutku spremna za prihvat sportaša i navijača. INGRA snažno podržava našu rukometnu reprezentaciju i želi našim Kaubojima puno uspjeha. Nadamo se, sve do finala u našoj Areni! INGRA d.d.