O NAMA 

GIU INGRA-DET

Gospodarsko interesno udruženje INGRA-DET

 

 

Sjedište u Republici Hrvatskoj:
GIU INGRA-DET, Alexandera Von Humboldta 4b, 10000 Zagreb

tel +385 (01) 6115355, fax (01) 6150383
Kontakt: g. Zoran Andročec, direktor

zoran.androcec@ingra-services.eu

 


Predstavništvo INGRA-e u Njemačkoj:
INGRA, Steinstrasse 28, 40210 Düsseldorf
tel +49 (0211) 136980, fax +49 211 1369831


INGRA djeluje u Saveznoj Republici Njemačkoj kroz Predstavništvo u Düsseldorfu. INGRA  je svoje aktivnosti u Saveznoj Republici Njemačkoj započela još 1967. Gospodarsko interesno udruženje trenutno povezuje 30-tak hrvatskih i 2 bosanske tvrtke. Također. INGRA Düsseldorf nudi i usluge za poduzeća koja rade s izaslanim radnicima (organizacijski, financijsko-komercijalni, upravno-pravni servis) za više poduzeća.


 
Članovi gospodarskog interesnog udruženja INGRA-DET u Saveznoj Republici Njemačkoj su:


 Montaža i brodogradnja
o Dalekovod d.d.
o DIF Projekt d.o.o.
o Econ d.o.o.
o Elting d.o.o.
o Fuel Boss
o Inoxmont-VS d.o.o.
o Izgradnja d.o.o.
o Maurer d.o.o.
o Medjimurje PMP d.o.o.
o Montako – Projekt d.o.o.
o Oprema – PIT d.o.o.
o S.D.M.S d.o.o.
o Tehnomont Brodogradilište Pula d.o.o.
o Unima d.d.
o Vidovic-Commerce d.o.o
 
Građevinarstvo
o Rohde d.o.o.
o Sumens d.o.o.Sarajevo
o Tehnika d.d.
o Viadukt d.d.
 
Izolacija
o  Multi-Ing d.o.o.
o Termont Bulić d.o.o.

 


Većina tvrtki članica je odavno kontinuirano aktivna u Njemačkoj, čak i više od 30 godina. Trenutno tvrtke članice poslovne zajednice  u Njemačkoj zapošljavaju oko 1700 kvalificiranih radnika, od kojih oko 1300 na poslovima montaže i brodogradnje i 400 u graditeljstvu.
U 2008. godini poslovna zajednica imala je promet ugovora o djelu (samo radovi bez materijala itd.) u iznosu od 60 milijuna eura. Od 2009. nadalje godi promet je bio izmedju 40 i 50 milijuna eura.


 
Dodatno, INGRA pruža usluge tvrtkama koje također rade u SR Njemačkoj s izaslanim radnicima

GRAMONT Drenova d.o.o.
Ferrum Fago d.o.o.
DUCTUS Energy d.o.o.
INDUSTRIUS d.o.o.
PALFI d.o.o.
SPADIX d.o.o.
Đuro Đaković Elektromont

Izrada web stranica dimedia.hr