O NAMA 

Nadzorni odbor

Davor Štern - predsjednik Nadzornog odbora

Diplomirao je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu 1972. godine. Poslovnu karijeru započeo je u Odjelu za pridobivanje nafte i plina u INI te u Jugoslavenskom naftovodu. U INI 1978. godine preuzima funkciju voditelja nabave opreme, a od 1982. godine postaje direktor predstavništva INE u Moskvi. Bogato međunarodno iskustvo s područja trgovine naftom, plinom i ostalim sirovinama nastavlja u Rusiji kao generalni direktor Philipp Brothers-Salomon Brothersa  i  Marc Rich A.G. Zuga u Moskvi. Vlada Republike Hrvatske imenovala ga je pomoćnikom ministra vanjskih poslova 1994., a 1995. postaje ministar gospodarstva, energetike i trgovine. Kao generalni direktor i glavni izvršni direktor, Davor Štern vraća se u INU 1997. godine. Od 2000. do 2004. gospodin Štern radi za rusku naftnu kompaniju TNK (Tyumen Oil Company) na nekoliko pozicija, od savjetnika predsjednika do člana uprave. Nakon toga radi na spajanju TNK i BP kao direktor za integraciju tih dviju kompanija. Gospodin Štern je konzultant brojnih projekata u naftnoj i plinskoj industriji, industriji aluminija, bankarstvu i farmaceutskoj industriji. Kao predsjednik tvrtke TriGranit Zagreb d.o.o. sudjeluje zajedno s INGROM  na projektu izgradnje Arene Zagreb. Nešto kasnije TriGranit Zagreb gradi shopping centar „Arena Centar Zagreb“. Počasni je konzul Republike Filipini u Hrvatskoj i trenutno je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga i član Nadzornog odbora tvrtke Proficio. Ujedno je član nekoliko društava i direktor Trade Consulting d.o.o., Pustijerna d.o.o., Hotel Rebro d.o.o., Granit-Polus Lanište d.o.o. te Izvor Omble d.o.o. Od 2012. član je Nadzornog odbora INGRE d.d.

 

 

Mladen Markoč - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Mladen Markoč diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao se u području prava društava, vrijednosnih papira i trgovačkom pravu. Savjetnik je pri mnogobrojnim značajnim transakcijama na hrvatskom i stranom tržištu kapitala te redoviti predavač na konferencijama Akademije Zagrebačke burze i Pravosudnoj akademiji. Karijeru je započeo 1988. kao odvjetnički vježbenik kod odvjetnika Zvonimira Raića. Od 1990. do 1997. godine radi u uredu Uprave renomiranog trgovačkog društva PLIVA d.d., od 1997. do 2007. godine kao odvjetnik-partner u Odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, a 2008. godine u društvu ICF Grupa d.o.o. kao Član Uprave. Od 2010. godine odvjetnik je u Odvjetničkom uredu Mladen Markoč, a od 2013. godine u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić. Potpredsjednik je i Udruge pravnika u gospodarstvu grada Zagreba. Prethodnih godina bio je član Nadzornog odbora društva Valamar Adria holding d.d. (2011. - 2014.), a trenutno je član Nadzornih odbora društava Valamar Riviera d.d., Proficio d.d. i Hotel Laguna d.d.

 

 

Stjepan Mesić - član Nadzornog odbora

Rođen 24. prosinca 1934. g. u Orahovici. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1961. godine. Tijekom studija bio istaknuti studentski lider.

1965. - ulazi u politički život kao zastupnik u Parlamentu SR Hrvatske (Saboru) kad je na listi građana izabran kao zastupnik. Početkom 70-ih, zbog sudjelovanja u pokretu za ravnopravnost Hrvatske u tadašnjoj Jugoslaviji, tzv. 'Hrvatskom proljeću', bio osuđen i proveo godinu dana u zatvoru (Stara Gradiška). Nakon prvih višestranačkih i slobodnih izbora, imenovan je prvim predsjednikom Vlade Republike Hrvatske. 25.08.1990. - odlukom Sabora Republike Hrvatske, postaje članom Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 01.07.1991. – postao predsjednik Predsjedništva SFRJ (na tom položaju ostaje do prosinca 1991. g.). 07.09.1992. – 24.05.1994. – obnaša dužnost predsjednika Sabora Republike Hrvatske. 7. veljače 2000. - izabran za Predsjednika Republike, poslije čega je, želeći biti predsjednikom svih građana Hrvatske, istupio iz stranke. 16. siječnja 2005. - ponovno izabran za Predsjednika Republike Hrvatske. Služi se ruskim i francuskim jezikom.


 

Zdenko Mahmutović - član Nadzornog odbora

Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega polaže stručni ispit kao diplomirani inženjer građevinarstva. Kontinuirano nastavlja svoje obrazovanje pohađanjem raznih seminara, konferencija i tečajeva u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Ekonomskog instituta, Građevinskog fakulteta i stručnih komora radi usvajanja specifičnih znanja poput pripreme i ocjene investicijskih projekata, menadžmenta, korporativnog upravljanja za članove nadzornih i upravnih odbora i sl. Radi u Elektroprojektu d.d. od 1980. gdje je prošao sve faze napredujući prema današnjoj funkciji generalnog direktora društva: od projektanta suradnika, samostalnog pa vodećeg projektanta do voditelja odjela za iskorištavanje vodnih snaga i hidrotehničke građevine te do direktora hidro-građevinskog i građevinsko-arhitektonskog biroa. Svoje veliko iskustvo temelji na izradi idejnih i glavnih projekata, studija izvodljivosti, vođenju, koordinaciji i konzaltingu brojnih projekata iz područja specijalizacije brana, akumulacija i hidroelektrana, javnih i posebnih objekata poput bolnica i poslovnih zgrada te na projektima zaštite prirode i okoliša. Godine 2015. preuzima funkciju glavnog direktora Elektroprojekta d.d. Član je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih udruga, ekspertnih skupina i odbora poput Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske udruge certificiranih članova Nadzornih odbora, Hrvatskog društva za velike brane, Hrvatske udruge konzultanata, Association of Environmental and Resource Economists itd. Tijekom 11 godina radio je kao asistent na tri kolegija Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Sudjeluje kao predavač na stručnim skupovima te je kao autor ili koautor objavio 37 stručnih članaka, a u funkciji vodećeg projektanta izradio je 111 projektnih knjiga i knjiga ostale tehničke dokumentacije.

 

 

Dubravko Kos - član Nadzornog odbora

Dubravko Kos diplomirao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Zaposlen je u Hrvatskoj pošti d. d. od 1995. godine. Tijekom karijere radio je na različitim poslovima unutar HP d.d., a od toga 15 godina proveo je u Sektoru investicijskog održavanja objekata i vozila. Od 1999. godine aktivan je na tržištu kapitala gdje stječe veliko iskustvo u transakcijama na domaćem i inozemnim tržištima, te analizi i istraživanju domaćeg tržišta kapitala. Sudjelovao je u razvoju više startup projekata kao vanjski suradnik, te sudjelovao u  pripremi dokumentacije za financiranje projekata putem predpristupnih i strukturnih fondova EU.

Izrada web stranica dimedia.hr