INVESTITORI 

Poslovni rezultati

Osnovne značajke razdoblja 01.01. – 31.12.2017.

 

  • Poslovni prihodi manji su za 5% te iznose 71 milijun kuna
  • Prihodi od prodaje manji su za 4% te iznose 68 milijuna kuna
  • Prihodi iz inozemstva čine 72% ukupnih prihoda od prodaje
  • Operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) iznosi 7 milijuna kuna dok je u prethodnom razdoblju gubitak prije kamata i poreza iznosio 14 milijuna kuna
  • Neto dobit razdoblja iznosi 13 milijuna kuna dok je u prethodnom razdoblju dobit iznosila 2 milijuna kuna
  • Odobren dodatak Ugovoru za izgradnju bolničkog centra u Alžiru
  • Proveden postupak organizacijskog restrukturiranja Grupe
 

Prihodi INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 31.12.2017.


Prihodi od prodaje INGRA Grupe iznose 68 milijuna kuna i manji su za 4% u odnosu na prethodno razdoblje. Prihodi od prodaje u inozemstvu čine 72% ukupnih prihoda od prodaje. Od ukupnih prihoda od prodaje u inozemstvu 84% odnosi se na prihode od izvođenja radova. Prihodi od prodaje po osnovi izvođenja radova na domaćem tržištu iznose 1 milijun kuna u 2017.g. (u 2016.g.: 2 milijuna kuna). Ostali prihodi od prodaje u zemlji najvećim dijelom se odnose na održavanje i prodaju ostalih usluga na vlastitim projektima - Arena Zagreb i poslovno-stambeni objekt Dvori Lapad u Dubrovniku (2017.g. 15 milijuna kuna, a u 2016. g. 16 milijuna kuna). Prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora na projektu Dvori Lapad iznose 3 milijuna kuna, dok su u prethodnoj godini iznosili 10 milijuna. Ostali poslovni prihodi rezultat su zakupa poslovnih prostora.

Radovi montaže isporučene hidromehaničke opreme na brani Tagharist u Alžiru u potpunosti su izvršeni. Puštanje u probni rad također je izvršeno kao i privremena primopredaja objekta. Stupanj realizacije iznosi 100% ukupno ugovorene vrijednosti projekta. S investitorom je potpisan Zapisnik o privremenom preuzimanju objekta čime je nastupio trogodišnji garantni period.

U četvrtom kvartalu 2017. je dovršena projektna dokumentacija za branu L'Ouldjet Mellegue u Alžiru te izrada dodatne hidromehaničke opreme ugovorene Dodatkom osnovnom ugovoru. Isporuka opreme je u cijelosti izvršena u prvom tjednu 2018. U tijeku su radovi montaže i do sada je montirano 72% isporučene opreme dok je stupanj realizacije ukupno ugovorene vrijednosti projekta dosegao 90%. Tempo odvijanja montaže zavisi o stanju izvršenosti građevinskih radova koje izvodi investitor tvrtka Cosider.

Završetkom 2017.g. hidromehanička oprema ugovorena za branu Seklafa u Alžiru u cijelosti je isporučena na gradilište čime je stupanj realizacije projekta dosegao 85%. Od početka rujna se odvijaju radovi na montaži dijela isporučene hidromehaničke opreme. Dinamika odvijanja radova ovisi o stupnju realizacije građevinskih radova izvedenih od strane alžirskog investitora Cosider.
Tijekom četvrtog kvartala 2017. g. postignut je dogovor oko revalorizacije vrijednosti radova bolničkog centra u Alžiru te je s investitorom zaključen Dodatak krovnom Ugovoru. Zaključenim Dodatkom povećana je vrijednost ugovora te je rok izvođenja produljen za dodatnih 14 mjeseci. Grupa je pokrenula proces ishođenja garancija koje su izdane u korist investitora. Realizacija bolničkog centra u Alžiru dosegla je 27,72% od ukupno ugovorenog iznosa. Radovi temeljenja, radovi izvođenja konstrukcije i temeljnog razvoda instalacija u potpunosti su izvršeni. Također su završeni armirano betonski radovi nosivih elemenata konstrukcije građevine, radovi na izradi potpornih zidova od armiranog betona kao i potpornih i zaštitnih zidova od armiranog tla oko građevine. Osim toga, završeni su i radovi zidanja pregradnih zidova, žbukanja, radovi na podnim glazurama i radovi na polaganju zvučne izolacije podova. U tijeku su obrtnički, elektro-instalaterski, hidroizolacijski radovi te radovi montaže vodovoda i odvodnje - izvedeno 47%. Dovršeni su radovi temeljne hidroizolacije te hidroizolacije poda prizemlja, a trenutno se izvode radovi polaganja parne brane, termoizolacije i betona, radovi na polaganju ventilacijskih kanala i cijevnog razvoda strojarskih instalacija - izvedeno 30%. U tijeku je montaža vanjske fasadne aluminijske bravarije, a do sada je montirano 85%. Isporučena su dva dizala i u tijeku je montaža istih.

Grupa aktivno sudjeluje na natječajima, a trenutno se kod alžirskih investitora nalazi na razmatranju nekoliko Ingrinih ponuda za izvođenje radova projektiranja, isporuke i montaže hidromehaničke opreme na branama.

S obzirom na kontinuirane ratne sukobe u Iraku, Grupa trenutno nema aktivnih projekata u Iraku te je svoje resurse usmjerilo na zemlje u okruženju dok se situacija ne poboljša.

Početkom 2017. g. Grupa je ugovorila radove na sanaciji odrona Žaborić na državnoj cesti DC8 u vrijednosti od 3,5 milijuna kuna, a trenutni postotak izvršenosti iznosi 57%. Radovi su mirovali do kraja 2017. g. zbog razminiravanja terena. Radovi su nastavljeni u veljači 2018.
 Profitabilnost INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 31.12.2017.


U 2017. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 13 milijuna kuna. Pozitivan rezultat je posljedica neto financijskih prihoda u iznosu od 18 milijuna kuna, a u koje su uključeni prihodi od zakupnine Arene Zagreb u iznosu od 55 milijuna kuna. Grupa je ostvarila i porezne prihode u iznosu od 2 milijuna kuna, a koji su posljedica  operativnog i organizacijskog restrukturiranje INGRA Grupe.
Operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) iznosi 7 milijuna kuna. EBIT marža uključuje neto dobitke iz restrukturiranja koji nisu značajno utjecali na EBIT maržu i konačan rezultat u 2017. godini (0,3 milijuna kuna). Rezultat iz restrukturiranja uključuju rezerviranja, sudske sporove, vrijednosna usklađenja imovine i ostale dobitke/gubitke iz poslovanja.
Promatrano po pojedinim poslovnim segmentima, na projektu Arena Zagreb ostvarena je pozitivna EBIT marža u iznosu od 0,5 milijuna kuna (uključuje samo poslovanje koji se odnosi na održavanje Arene Zagreb i organizaciju događanja), dok je na inozemnim tržištima ostvarena EBIT marža u iznosu od 3,5 milijuna kuna. Ukupna neto dobit ostvarena u ta dva segmenta iznosi 25 milijuna kuna, od čega se 21 milijun kuna odnosi na projekt Arene Zagreb.
 Financijski položaj


Neto financijski dug na dan 31.12.2017. iznosi  528 milijuna kuna i smanjen je za 19 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2016. kada je iznosio 547 milijuna kuna.

Izrada web stranica dimedia.hr