INVESTITORI 

Obavijesti

[ 13.05.2019 ] INGRA d.d. - Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima
[ 13.05.2019 ] INGRA d.d. - Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju

Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju
[ 30.04.2019 ] INGRA d.d. - Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018. godinu

Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018. godinu
[ 15.03.2019 ] LANIŠTE d.o.o. - Obavijest o promjeni u Upravi Izdavatelja

Obavijest o promjeni u Upravi Laništa d.o.o.
[ 05.03.2019 ] INGRA d.d. - Promjene u Upravi i Nadzornom odboru Društva

Download
[ 30.11.2018 ] INGRA d.d. - Obavijest o otpuštanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju (član NO-a)

Obavijest i predložak za obavješćivanje o transakcijama
[ 30.07.2018 ] INGRA d.d. - Pokrenuti sudski postupci protiv alžirskog investitora

Obavijest o pokretanju sudskih postupaka
[ 15.06.2018 ] INGRA d.d. - Odluke Glavne skupštine od 15.06.2018.

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

[ 09.05.2018 ] INGRA d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu 15.6.2018.

Poziv na Glavnu skupštinu
[ 08.05.2018 ] INGRA d.d. - Uprava INGRE proširena novim članom

Uprava INGRE proširena novim članom
[ 28.03.2018 ] INGRA d.d. - Obavijest o Rješenju ŽS Split - usvojena žalba u korist INGRE d.d.

Obavijest o Rješenju ŽS Split
[ 13.03.2018 ] INGRA d.d. - Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu

Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu
[ 29.01.2018 ] INGRA d.d. - Deblokada poslovnih računa

Obavijest o cjenovno osjetljivim informacijama: deblokada poslovnih računa
[ 05.01.2018 ] INGRA d.d. - Obavijest o upisu pripajanja u sudski registar

Obavijest o upisu pripajanja
[ 05.01.2018 ] LANIŠTE d.o.o. - Obavijest o upisu pripajanja u sudski registar

Obavijest o upisu pripajanja
[ 04.12.2017 ] LANIŠTE d.o.o. - Obavijest o pokretanju postupka pripajanja društava u sklopu Ingra Grupe

Obavijest o pokretanju postupka pripajanja
[ 04.12.2017 ] INGRA d.d. - Obavijest o pokretanju postupka pripajanja društava u sklopu Ingra Grupe

Obavijest o pokretanju postupka pripajanja
[ 24.11.2017 ] INGRA d.d. - Izgradnja bolničkog centra u Alžiru: odobren Dodatak Ugovoru

INGRA d.d. (ZSE: INGR), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, obavještava investicijsku javnost da je alžirski investitor odobrio Dodatak Ugovoru za realizaciju medicinskog objekta u Alžiru u iznosu od 10.115.000 eura bruto.

Obavijest o odobrenju dodatnog budžeta za izgradnju bolnice u Alžiru
[ 13.11.2017 ] Ingra d.d. - Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju (član NO-a)

Obavijest i predložak za obavješćivanje o transakcijama
[ 13.11.2017 ] Dodatna informacija vezana za Rješenje o odgodi ovrhe Općinskog građanskog suda

Dodatna informacija vezana za Rješenje o odgodi ovrhe
[ 03.11.2017 ] Ingra d.d. - Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe usko povezane s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju

Obavijest i predložak za obavješćivanje o transakcijama
[ 30.10.2017 ] INGRA d.d. - Obavijest o cjenovno osjetljivim informacijama

Obavijest o cjenovno osjetljivim informacijama
[ 30.10.2017 ] INGRA d.d. - Obavijest o Rješenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Obavijest o Rješenju Općinskog građanskog suda u Zagrebu
[ 04.10.2017 ] Ingra d.d. - Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe usko povezane s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju

Obavijest i predložak za obavješćivanje o transakcijama
[ 29.09.2017 ] Ingra d.d. - Odluke Glavne skupštine od 29.09.2017.

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2016. godini i donijela je odluku o upotrebi dobiti za 2016. godinu. Glavna skupština je za revizora Društva u 2017. godini imenovala revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba.
 

[ 21.09.2017 ] INGRA d.d. - Obavijest o materijalnim činjenicama

Obavijest o materijalnim činjenicama
[ 29.06.2017 ] LANIŠTE d.o.o. - Informacija o matičnoj državi članici

Informacija o matičnoj državi članici
[ 19.05.2017 ] Obavijest o održanoj prezentaciji za dioničare

Obavijest o održanoj prezentaciji za dioničare
[ 15.05.2017 ] Poziv na prezentaciju za dioničare

Poziv na prezentaciju za dioničare
[ 20.04.2017 ] Otvoren postupak predstečajne nagodbe povezanog društva INGRA-M.E. d.o.o.

INGRA-M.E. d.o.o. - Obavijest o otvaranju postupka
[ 19.01.2017 ] Ingra d.d. - Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti pri izdavatelju

Obavijest o stjecanju dionica i propisani predložak
[ 19.01.2017 ] Ingra d.d. - Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja tijekom 2017.

Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja tijekom 2017.
[ 30.09.2016 ] LANIŠTE d.o.o. - Obavijest o načinu objave prospekta uvrštenja obveznica Laništa

Obavijest o načinu objave prospekta uvrštenja obveznica Laništa
[ 29.09.2016 ] Ingra d.d. - Odluke Glavne skupštine od 29.09.2016

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) većinom glasova su prihvaćena izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora za točke 1., 3., 4., 5., 6. i 8. Usvojen je protuprijedlog za točku br. 7. Izbor članova Nadzornog odbora.
 

Glavna skupština izabrala je zamjenika predsjednika Glavne skupštine, dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2015. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2015. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o upotrebi dobiti za 2015. godinu. Glavna skupština je za revizora Društva u 2016. godini imenovala revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba.Glavna skupština je ujedno usvojila protuprijedlog prijedlogu Nadzornog odbora za imenovanje članova Nadzornog odbora Društva po točki 7. Dnevnog reda Glavne skupštine, koji glasi:„Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora g. Danijelu Režeku i g. Davoru Šternu na dan održavanja ove Glavne skupštine prestaje mandat temeljem članka 19. stavak 2. Statuta Društva.
Za članove Nadzornog odbora Društva s mandatom sukladno članku 19. stavak 2. Statuta Društva biraju se:1.    Dubravko Kos, mag. ing., Jastrebarsko, Cvetković 94
2.    Davor Štern, dipl. ing., Zagreb, Vramčeva 13
3.    Mladen Markoč, odvjetnik, Zagreb, Nežićeva 2d
4.    Zdenko Mahmutović, dipl. ing. građ., Zagreb, Davora Zbiljskog 28“
 

[ 28.09.2016 ] LANIŠTE d.o.o. - Objavljen prospekt uvrštenja obveznica Laništa d.o.o.

INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, obavještava da je na internetskim stranicama Zagrebačke burze objavljen Prospekt uvrštenja obveznica Laništa d.o.o., oznake LNGU-O-31AE, kao i na stranicama Ingra Grupe www.ingra.hr, odnosno u prilogu ove obavijesti.

LANIŠTE d.o.o. - Registracijski dokument LANIŠTE d.o.o. - Sažetak Prospekta i obavijest o vrijednosnom papiru za obveznice
[ 26.09.2016 ] Odobren Prospekt uvrštenja obveznica Laništa d.o.o.

Odobren Prospekt uvrštenja obveznica Laništa d.o.o.
[ 22.07.2016 ] Ingra d.d. - Poništenje INGR-O-11CA te predaja zahtjeva za uvrštenje LNGU-O-31AE

Ingra d.d. - Poništenje INGR-O-11CA te predaja zahtjeva za uvrštenje LNGU-O-31AE
[ 22.04.2016 ] INGRA zaključila novi ugovor za izgradnju sustava odvodnje u Novoj Gradiški

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, obavještava da je Društvo ugovorilo novi projekt izgradnje sustava odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška u vrijednosti od 1.940.000 kuna.

INGRA zaključila novi ugovor za izgradnju sustava odvodnje u Novoj Gradiški
[ 08.03.2016 ] Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2015. godinu

Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2015. godinu
[ 24.02.2016 ] Informacija o matičnoj državi članici

Informacija o matičnoj državi članici
[ 02.02.2016 ] Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja tijekom 2016. g.

Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja tijekom 2016. g.
[ 17.11.2015 ] Igoru Oppenheimu novi mandat od pet godina

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. obavještava da je Nadzorni odbor INGRE d.d. sukladno Statutu Društva imenovao g. Igora Oppenheima za predsjednika Uprave na novi mandat od pet godina.

[ 29.09.2015 ] Odluke Glavne skupštine od 29.09.2015.

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) većinom glasova su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2014. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2014. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o upotrebi dobiti za 2014. godinu kao i odluku o prijelazu postojećih dionica INGRA d.d. iz Službenog tržišta u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Glavna skupština je za revizora Društva u 2015. godini imenovala revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba.
 

[ 27.07.2015 ] Obavijest o uključenju obveznica društva Lanište d.o.o. u SKDD

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, obavještava da je sukladno odredbama pravomoćne predstečajne nagodbe INGRE d.d., društvo Lanište d.o.o., koje je dio INGRA Grupe, izdalo 1. tranšu obveznice ukupnog nominalnog iznosa 53.372.726 eura. Obveznice su s datumom 24.07.2015. uključene u depozitarij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., te nose oznaku LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3.Uvjeti izdanja definirani su odredbama predstečajne nagodbe te se mogu naći na stranicama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.Sukladno predstečajnoj nagodbi, ukupan iznos izdanja obveznice je 57.366.243 eura.

[ 09.03.2015 ] Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2014. godinu

Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2014. godinu
[ 28.01.2015 ] Pravomoćnost rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi

Zaključak Trgovačkog suda
[ 15.01.2015 ] Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja tijekom 2015. g.

Raspored
[ 27.10.2014 ] Brana L'Ouldjet Mellegue - novi višemilijunski posao INGRE u Alžiru

INGRA i alžirska državna tvrtka Cosider zaključile su novi Ugovor o projektiranju, isporuci i montaži hidromehaničke opreme za branu L'Ouldjet Mellegue u Alžiru vrijedan 24 milijuna kuna.

Obavijest o zaključenju ugovora za branu L'Ouldjet Mellegue
[ 30.09.2014 ] Rješenje Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred sudom

Rješenje TS Zagreb
[ 29.09.2014 ] Odluke Glavne skupštine

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) većinom glasova su prihvaćena izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora po točkama 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 10.

 

Na protuprijedlog dioničara kojeg je na Skupštini Društva prihvatila Uprava, izmijenjena je točka dnevnog reda br. 9. (Usvajanje izmjena Statuta Društva) na način da se stavak 2. iste točke mijenja i sada glasi:
Članak 14a. stavak 1. mijenja se tako da glasi: „Ovlašćuje se Uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća uplatom u novcu temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 135.452.000,00 kuna za iznos od 67.726.000,00 na iznos od 203.178.000,00 kuna.“

 

Izmijenjena 9. točka dnevnog reda usvojena je jednoglasno.
 

[ 24.09.2014 ] Uspješno sklopljena predstečajna nagodba društva INGRA d.d.

Obavijest o sklapanju predstečajne nagodbe
[ 15.09.2014 ] Ročište na Trgovačkom sudu Zagreb - podsjetnik

Nastavno na postupak predstečajne nagodbe Ingre d.d. podsjećamo vjerovnike da je:

 

• Dana 26. ožujka 2014. godine pred Financijskom agencijom održano glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja u sklopu postupka predstečajne nagodbe društva INGRA d.d.;


• Na ročištu su vjerovnici velikom većinom podržali Plan financijskog restrukturiranja (82,86% ZA);


• Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe nad INGROM d.d. održat će se dana 24. rujna 2014. godine u 10:30 sati u prostorijama Trgovačkog suda u Zagrebu, Petrinjska 8, soba 100.

Oglas Trgovačkog suda i Prijedlog predstečajne nagode
[ 18.07.2014 ] Ročište na Trgovačkom sudu Zagreb radi sklapanja predstečajne nagodbe

Trgovački sud u Zagrebu određuje ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe nad Ingrom za dan 24. rujna 2014. u 10:30 sati u prostorijama Trgovačkog suda u Zagrebu, Petrinjska 8, soba 100.

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu
[ 25.04.2014 ] INGRA i Tehnika zaključile ugovor o poslovnoj suradnji

INGRA i Tehnika zaključile ugovor o poslovnoj suradnji
[ 22.04.2014 ] Rješenje o odbijanju žalbe Međimurja Visokogradnje

Rješenje drugostupanjskog tijela o odbijanju žalbe
[ 28.03.2014 ] Rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja

Rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja
[ 28.03.2014 ] Rješenje o utvrđenju tražbina-izmjena

Rješenje o utvrđenju tražbina-izmjena
[ 27.03.2014 ] Zapisnik s ročišta za glasovanje

Zapisnik s ročišta za glasovanje
[ 27.03.2014 ] Nacrt predstečajne nagodbe

Nacrt predstečajne nagodbe
[ 26.03.2014 ] Vjerovnici podržali Plan financijskog i operativnog restrukturiranja INGRE

Vjerovnici podržali Plan financijskog i operativnog restrukturiranja INGRE
[ 24.03.2014 ] Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2013. godinu

Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2013. godinu
[ 19.03.2014 ] Izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja 3/2014

INGRA d.d. dostavlja izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja o kojem će se glasovati na zakazanom ročištu dana 26. ožujka 2014. u 13:00 sati, u Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu, dvorana Cres.

Izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja 3/2014
[ 19.03.2014 ] PSN - Ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu finanacijskog restrukturiranja

Zaključak - Ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu finanacijskog restrukturiranja
[ 19.03.2014 ] Rješenje o utvrđenju tražbina u redovnom postupku

Rješenje o utvrđenju tražbina u redovnom postupku
[ 03.03.2014 ] Postupak predstečajne nagodbe - utvrđivanje tražbina

Zapisnik s ročišta za utvrđivanje tražbina Rješenje o utvrđenju tražbina u redovnom postupku
[ 26.02.2014 ] Odobren produžetak roka za provođenje postupka predstečajne nagodbe

Odobrenje Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija
[ 25.02.2014 ] Obavijest o održanom ročištu za utvrđivanje tražbina u postupku predstečajne nagodbe

INGRA d.d. obavještava javnost da je danas, 25. veljače 2014. održano ročište u postupku predstečajne nagodbe na kojem su utvrđene tražbine.

 

Na idućem ročištu očekuje se glasovanje o planu restrukturiranja koji je danas predložila Uprava INGRE, a isti će biti naknadno određen.

 

Objava zapisnika i odluka s ročišta uslijedit će nakon njihove objave na internetskim stranicama Financijske agencije.

 

Prema trenutno dostupnim informacijama, Ingrin plan restrukturiranja putem predstečajne nagodbe podržava većina vjerovnika.

 

Uprava INGRE podupire nastojanja Ministarstva financija da se institut predstečajne nagodbe kao dobar način restrukturiranja i ozdravljenja tvrtki, uspješno nastavi u budućnosti.
 

[ 25.02.2014 ] Predstečajna nagodba: Izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja

Izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja
[ 14.02.2014 ] Objava preliminarnih financijskih rezultata za 2013. g.

INGRA d.d. obavještava da se objava preliminarnih financijskih rezultata za 2013. godinu očekuje do 19. veljače 2014.

Objava privremenih godišnjih rezultata INGRE d.d. za 2013. godinu
[ 13.02.2014 ] Zakazan novi datum ročišta u postupku predstečajne nagodbe

Obavijest o zakazivanju ročišta - predstečajna nagodba
[ 30.12.2013 ] Odobren produžetak roka za provođenje postupka predstečajne nagodbe

Obavijest - PSN
[ 06.12.2013 ] Kamata za obveznicu INGR-O-11CA

Obavijest - INGR-O-11CA
[ 28.11.2013 ] Investitori iračke regije Kurdistan naklonjeni INGRI

Konferencija i radionice pod nazivom „INGRINE mogućnosti za razvoj Kurdistana“ ovaj tjedan održane u Erbilu, glavnom gradu iračke regije Kurdistan, polučile su iznimno zanimanje i veliku posjećenost visokih predstavnika kurdskih ministarstava i kurdske regionalne Vlade.

 

Delegacija predvođena Ingrinim stručnjacima okupila je uspješne hrvatske tvrtke Ericsson Nikolu Teslu, Inteu, Croatia pumpe, Studio BF, te Iskru Impuls iz Slovenije pod zajedničkim imenom INGRA Grupa kako bi osnažili hrvatski izvoz u perspektivnoj iračkoj regiji Kurdistan.

 

Šezdeset sudionika iz Ureda kurdskog premijera, Vijeća ministara, Ministarstva energetike, Ministarstva prostornog planiranja, Ministarstva prirodnih resursa, Ministarstva industrije,  Ministarstva vodnih resursa i Ministarstva poljoprivrede, kao i visoki predstavnici mnogih kurdskih agencija i energetskih postrojenja, diskusijom te brojnim pitanjima pokazali su naklonost i interes za projekte hrvatskih tvrtki iz područja energetike, hidromehaničke opreme, turizma, poslovno-stambenih objekata, bolnica, niskogradnje, naftne, petrokemijske i prehrambene industrije, sustava navodnjavanja i ICT industrije.

 

Brand INGRE u Iraku je snažno i kontinuirano prisutan već 50 godina stvarajući neka od najvećih energetskih postrojenja i civilnih objekata ove bliskoistočne zemlje. INGRA trenutno u iračkoj regiji Kurdistan završava radove na hidroelektrani Dokan, a nakon ovog nastupa i pojedinačnih razgovora s čelnim ljudima kurdskih ministarstava, tvrtka očekuje još dobrih vijesti iz ove regije.
 

[ 09.10.2013 ] Obavijest o odgodi ročišta za utvrđivanje tražbina

Obavijest o odgodi ročišta
[ 10.09.2013 ] Odluke Glavne skupštine Ingre d.d. održane 10.9.2013.

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

 

Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2012. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2012. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o pokriću gubitka za 2012. godinu kao i odluku o ukidanju rezervi za nagrade radnicima i Nadzornom odboru te rezervi za vlastite dionice. Glavna skupština je za revizora Društva u 2013. godini imenovala revizorsko društvo GRANT THORNTON revizija d.o.o. iz Zagreba.
 

[ 30.08.2013 ] Odblokirani računi INGRE d.d.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava da su dana 30. kolovoza 2013. odblokirani poslovni računi Društva INGRA d.d., a nastavno na prethodno doneseno Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

[ 28.08.2013 ] Izvješće neovisnog revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja društva INGRA d.d.

INGRA d.d. objavljuje Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva kao i izvješće neovisnog revizora.

[ 27.08.2013 ] Obavijest o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava investicijsku javnost da je Nagodbeno vijeće Financijske agencije dana 27. kolovoza 2013. na svojim internetskim stranicama objavilo Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad društvom INGRA d.d.

 

Rješenjem je osim poziva vjerovnicima na prijavu tražbina određen i datum održavanja prvog ročišta koje će se održati 11. listopada 2013. u 9,30 sati, u Zagrebu, Zagrebački velesajam, dvorana Brijuni.

 

Kompletna predmetna dokumentacija u cijelosti je dostupna na internetskim stranicama Financijske agencije te je javno objavljena sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
 

Obavijest o otvaranju postupka predstečajne nagodbe
[ 22.08.2013 ] Dostavljena dokumentacija u postupku predstečajne nagodbe

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava da je temeljem Zaključka Fine kojim se Društvo poziva na dostavu dokumentacije u postupku predstečajne nagodbe, istu dostavilo dana 22. kolovoza 2013.

Predmetna dokumentacija u cijelosti će biti dostupna na internetskim stranicama Financijske agencije sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Društvo tijekom idućeg tjedna očekuje otvaranje postupka predstečajne nagodbe i deblokadu poslovnih računa INGRE d.d. što će omogućiti normalno poslovanje i ugovaranje novih projekata.
 

[ 31.07.2013 ] Poziv na Glavnu skupštinu INGRE d.d.

 
Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 17. srpnja 2013.g. saziva


GLAVNU SKUPŠTINU

 

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

za 10. rujna 2013. (utorak) u 12 sati,

 

Glavna skupština održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

 

Cijeli tekst poziva pročitajte u prilogu, a materijale za Glavnu skupštinu možete naći na linku Godišnja skupština dioničara.

 
 

Poziv na Glavnu skupštinu
[ 22.07.2013 ] Produžetak roka za dostavu dokumentacije u postupku predstečajne nagodbe

Produžetak roka za dostavu dokumentacije
[ 17.07.2013 ] Održana sjednica Nadzornog odbora INGRE d.d.

Obavijest o održanoj sjednici NO
[ 04.07.2013 ] INGRA uspješno završila radove na iračkoj HE Haditha

INGRA je uspješno završila radove vrijedne 5,8 milijuna eura koji je rehabilitirana turbina, generator i pripadajuća hidromehanička oprema na jedinici broj jedan HE Hadtiha u Iraku.

Više pročitajte u prilogu.

Uspješno završen posao na HE Haditha
[ 03.07.2013 ] Obavijest o materijalnim činjenicama - presuda VTS-a

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava javnost da je Društvo kao tuženik u sporu visine 6.186.328,69 USD s Međimurje Visokogradnjom d.d. u stečaju kao tužiteljem, primilo presudu i rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske kojim se INGRINA žalba djelomično usvaja, a djelomično odbija.

Više pročitajte u prilogu.

Obavijest o materijalnim činjenicama - presuda VTS-a
[ 07.06.2013 ] Obavijest o zaključku FINA-e u postupku predstečajne nagodbe

Obavijest o zaključku FINA-e
[ 06.06.2013 ] Nemogućnost uplate kamate po obveznici INGR-O-11CA

Obavijest
[ 22.04.2013 ] Održana sjednica Nadzornog odbora INGRE d.d.

Obavijest o odr�anoj sjednici NO
[ 19.04.2013 ] Obavijest o materijalnim činjenicama: restrukturiranje INGRE d.d.

Obavijest
[ 18.04.2013 ] Najava sjednice Nadzornog odbora INGRE d.d.

Najava sjednice NO INGRE
[ 15.04.2013 ] Odobren Ingrin prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom ZID SteZ-a

INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava da je Društvo podnijelo prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona.

 

INGRA je 15. travnja 2013. zaprimila rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 11. travnja 2013., kojim se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom  članka 13. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona.
 

Obavijest o materijalnim ?injenicama
[ 26.02.2013 ] Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2012. godinu

God�nji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2012.
[ 22.02.2013 ] Godišnji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu

Godišnji dokument objavljenjih informacija za 2012. godinu
[ 19.02.2013 ] Potpisan ugovor o financijskom restrukturiranju s tvrtkom KPMG Croatia

Obavijest o potpisanom ugovoru s KPMG Croatia d.o.o.
[ 19.12.2012 ] Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja u 2013. godini

U skladu s Kodeksom korporativnog upravljanja i praksom transparentnog informiranja javnosti, INGRA d.d. objavljuje Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja društva u 2013. godini.

Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja u 2013.
[ 18.12.2012 ] INGRA ugovorila posao u Iraku vrijedan 8,6 milijuna kuna

Obavijest o novougovorenom poslu u Iraku - HE Dokan
[ 06.12.2012 ] Nemogućnost uplate kamate po obveznici INGR-O-11CA

Obavijest o nemogućnosti uplate kamate po obveznici Ingre
[ 29.11.2012 ] Ingri potvrđen drugi dio ugovora na projektu vrijednom 56 milijuna eura

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava da je Društvu potvrđen drugi dio ugovora na inozemnom projektu vrijednom 56 milijuna eura, zahvaljujući Ingrinim referencama i dugogodišnjem iskustvu u izgradnji medicinsko-zdravstvenih projekata u zemlji i svijetu.

 

Igor Oppenheim, predsjednik Uprave INGRE jučer je potpisao drugi dio ugovora te je tom prilikom izjavio da „unatoč nedaćama koje su zadesile građevinski sektor u Hrvatskoj, INGRA nastavlja s provedbom strategije kojom se jača tvrtkina pozicija na ciljanim tradicionalnim tržištima Sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Sve veće težište stavili smo na poslovanje INGRE u inozemstvu što je u trećem kvartalu 2012. godine rezultiralo porastom prihoda s inozemnih tržišta za više od 50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.“

 

Osnovnim ugovorom u lipnju 2011. dogovorena je realizacija zdravstvenog projekta na Ingrinom tradicionalnom inozemnom tržištu u ukupnoj vrijednosti 56 milijuna eura s rokom izvođenja radova od 26 mjeseci.

 

Zbog naravi projekta koji se izvodi i statusa investitora, ostale informacije ne mogu se učiniti dostupnim javnosti već ostaju poznate samo između ugovornih strana.
 

[ 23.10.2012 ] Obavijest o materijalnim činjenicama nakon završetka ponude za preuzimanje

Obavijest
[ 19.10.2012 ] Odbačen prijedlog za otvaranjem stečajnog postupka nad Ingrom

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava javnost da je Trgovački sud u Zagrebu dana 12. listopada 2012. riješio predmet pod broj St-878/12 na način da je odbacio prijedlog za otvaranjem stečajnog postupka nad INGROM d.d.

 

Društvo do dana objave nije zaprimilo prijedlog o pokretanju stečaja već je o njemu informirano putem medija, kao niti rješenje od 12. listopada kojim se odbacuje takav prijedlog. Ipak, zbog pravovremenog informiranja javnosti, Društvo se kao stranka u postupku samostalno informiralo o gore navedenom postupku.
 

[ 12.10.2012 ] Donesena presuda u sporu Ingre, Jubmesa i Hidrogradnje

Privredni apelacioni sud u Beogradu presudio je u korist tuđenika Jubmes banke iz Beograda, Hidrogradnje iz Sarajeva i A.D. GIK Hidrogradnje iz Istočnog Sarajeva (koja nije postojala u vrijeme izvođenja radova u Iraku). Na takvu presudu INGRA d.d. će tražiti reviziju postupka zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava.

 

„Presuda u Beogradu donesena je političkim pritiskom i nema pravnu osnovu. INGRA je bila podizvođač Hidrogradnji Sarajevo na poslu izgradnje HE Haditha za iračkog investitora Ministarstvo energetike. Budući da su u pitanju bila dva ugovora, jedan je imala INGRA, a drugi Hidrogradnja, INGRA nesumnjivo ima pravo na svoj novac. Tražit ćemo reviziju cijelog postupka, a osim toga pokrenut ćemo postupak pred nadležnim međunarodnim organima i bit ćemo ustrajni da naplatimo radove bilo u obveznicama ili novcu“, rekao je Igor Oppenheim, predsjednik Uprave INGRE d.d.

Obavijest o donesenoj presudi
[ 02.10.2012 ] Izmjena mišljenja Uprave INGRE d.d. o ponudi za preuzimanje

Uprava INGRE d.d. objavljuje izmjenu mišljenja Uprave o ponudi za preuzimanje koju možete pročitati u prilogu.

Izmjena mišljenja Uprave INGRE d.d.
[ 25.09.2012 ] Mišljenje Uprave Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje

Uprava INGRE d.d. objavljuje Mišljenje o ponudi za preuzimanje.

 

Uprava Ciljnog društva izražava rezervu o realizaciji dostizanja uvjetovanog praga uspješnosti Ponuditelja od najmanje 95% dionica Ciljnog društva. Uprava Ciljnog društva skreće pažnju da se prema podacima dostupnim iz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod zalogom trenutno nalazi više od 5% redovnih dionica s pravom glasa Ciljnog društva, te je mišljenja da je shodno tome nemoguće doseći postavljeni prag uspješnosti od 95% od ukupnog broja dionica i to slobodnih od tereta, kako u svojoj ponudi zahtijeva Ponuditelj.

 

Ovo Mišljenje daje se u smislu čl. 41. Zakona te nema značenje niti se može smatrati investicijskim savjetom dioničarima Ciljnog društva kojima je Ponuda upućena, a dioničari Ciljnog društva trebaju donijeti odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju Ponude isključivo po svojoj najboljoj poslovnoj prosudbi.
 

 

Cjelokupan tekst Mišljenja Uprave pročitajte u prilogu.
 

Mišljenje Uprave Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje
[ 17.09.2012 ] Ponuda za preuzimanje INGRE d.d.

Uprava INGRE d.d. obavještava dioničare da je 17. rujna 2012. godine na stranicama Zagrebačke burze, Đuro Đaković Holding d.d. iz Slavonskog Broda objavio ponudu za preuzimanje INGRE d.d.

Tekst ponude za preuzimanje pročitajte u prilogu.

Ponuda za preuzimanje INGRE d.d.
[ 14.09.2012 ] Odluke Glavne skupštine Ingre d.d. održane 14.9.2012.

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

 

Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2011. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2011. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o pokriću gubitka za 2011. godinu. Glavna skupština je za revizore Društva u 2012. godini imenovala revizorsko društvo GRANT THORNTON revizija d.o.o. iz Zagreba. Za člana Nadzornog odbora ponovno je izabran gospodin Danijel Režek.
 

[ 26.07.2012 ] Poziv na Glavnu skupštinu INGRE d.d.

Uprava dioni?kog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 25. srpnja 2012. saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, za 14. rujna 2012. (petak) u 13 sati.


Glavna skupština održat će se u sjedištu Društva u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana,V. kat).
 

Cijeli tekst poziva pročitajte u prilogu, a materijale za Glavnu skupštinu možete naći na linku Godišnja skupština dioničara.

Poziv na Glavnu skupštinu
[ 16.07.2012 ] Obavijest o zaprimljenom pismu namjere objavljivanja ponude za preuzimanje INGRE od strane društva Đuro Đaković Holding

Obavijest o zaprimljenom pismu namjere
[ 16.07.2012 ] Namjera objavljivanja ponude za preuzimanje INGRE d.d.

Obavijest o namjeri Đure Đaković Holdinga
[ 05.06.2012 ] Prviremena odgoda uplate kamate za obveznicu INGR-O-11CA

Obavijest o privremenoj odgodi uplate kamate
[ 29.05.2012 ] Obavijest o materijalnim činjenicama - INGRA na inozemnom tržištu zaključila ugovor vrijedan 30,7 mil. eura

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava investicijsku javnost da je Društvo na istom tradicionalnom tržištu na kojem je sklopilo lanjski visokovrijedan projekt, ugovorilo realizaciju turističkog objekta u vrijednosti od 30,7 milijuna eura s rokom izvođenja radova od 22 mjeseca.

 

INGRA d.d. će po principu „ključ u ruke“ projektirati, izgraditi i opremiti objekt bruto razvijene površine od 15.705 m2 u roku od 22 mjeseca, od čega je 7 mjeseci predviđeno za projektiranje, a preostalih 15 mjeseci za izgradnju i opremanje objekta od 4 zvjezdice.

 

Budući da je riječ o istom investitoru s kojim je INGRA d.d. u lipnju prošle godine potpisala ugovor u vrijednosti od 56 milijuna eura, zbog naravi projekta koji se izvodi i statusa investitora, ostale informacije ne mogu se učiniti dostupnim javnosti već ostaju poznate samo između ugovornih strana.

 

INGRA d.d. je u razdoblju od godine dana zaključila tri vrijedna ugovora na ovom tržištu. Ugovaranjem ovoga posla INGRA d.d. nastavlja s provedbom nove strategije koja uključuje povratak na ciljana tradicionalna tržišta i stavljanje težišta na veće poslovanje INGRE u inozemstvu.
 

Obavijest o zaključenju novog posla u inozemstvu
[ 14.05.2012 ] Obavijest o materijalnim činjenicama

Obavijest o materijalnim činjenicama-tip-Strumica
[ 27.04.2012 ] Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2011. godinu

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2011. godinu
[ 24.04.2012 ] Održana sjednica Nadzornog odbora

Obavijest o održanoj sjednici NO-a
[ 23.04.2012 ] Obavijest o materijalnim činjenicama-Međimurje Visokogradnja

Obavijest
[ 19.04.2012 ] Uspješno završen posao u iračkom Al Qaimu

Obavijest-Uspješno završen posao u Al Qaimu
[ 17.04.2012 ] Najava sjednice Nadzornog odbora

Obavijest o najavi sjednice NO
[ 28.03.2012 ] INGRA uspješno zaključila novi ugovor u Alžiru

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava javnost da je Društvo nakon uspješno završenih pregovora s početka ove godine zaključilo novi ugovor u Alžiru te uskoro započinje s aktivnostima na projektu isporuke, montaže i puštanja u probni rad hidromehaničke opreme na brani Tagharist u Alžiru.

 

Vrijednost ugovora je 21,5 milijun kuna, a rok realizacije je 12 mjeseci.

 

INGRA i njezin alžirski partner tvrtka Cosider T.P. u siječnju su uspješno završili pregovore oko projekta izvođenja radova na brani Tagharist, a jučer su u Alžiru obje strane potpisale Ugovor.

 

INGRI je ovo drugi u nizu posao s istim investitorom. Osim poslova na brani Tagharist, očekuje se još nekoliko sličnih poslova na kojima bi INGRA iskoristila svoja iskustva i ekspertizu u području hidromehaničke opreme.

 

Ugovaranjem ovoga posla INGRA nastavlja s provedbom nove strategije koja težište stavlja na povratak na ciljana tradicionalna tržišta i povećanje udjela prihoda iz poslovanja u inozemstvu.

 

INGRA uspješno posluje na alžirskom tržištu od 1975. godine kada je otvorila svoj ured. Daljnji planovi INGRE na tržištu Alžira uključuju realizaciju hidroenergetskih projekata i projekata niskogradnje te obnovu i izgradnju luka i marina.
 

[ 02.03.2012 ] Godišnji dokument objavljenih informacija za 2011. godinu

Godišnji dokument objavljenih informacija za 2011. godinu
[ 01.03.2012 ] Dugoročna financijska stabilizacija i dovršetak refinanciranja

Obavijest-Dugoročna financijska stabilizacija i dovršetak refinanciranja
[ 28.02.2012 ] Očitovanje na neprovjerene medijske napise vezane za resturkturiranje

Očitovanje Uprave
[ 27.02.2012 ] Očitovanje o kretanju cijene dionice INGR-R-A

Nastavno na dopis Agencije od 24. veljače 2012. godine kojim se traži očitovanje o postojanju novih materijalnih činjenica, a vezano za porast cijene dionice Izdavatelja, obavještavamo da ne postoje nove materijalne činjenice, odnosno povlaštene informacije koje se odnose na Izdavatelja i koje bi mogle utjecati na porast cijene dionice Izdavatelja. O istome smo izvijestili Zagrebačku burzu dopisima od 22., 23. , 24. i 27. veljače 2012. godine.

U smislu navedenog, informacije navedene u dosad objavljenim priopćenjima, a koje je Društvo dužno objavljivati u skladu sa Zakonom i Pravilima Zagrebačke burze d.d., sve su informacije kojima Društvo raspolaže.
 

[ 17.02.2012 ] Odluke Glavne skupštine održane 17.2.2012.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) donesena je odluka o izboru gospodina Davora Šterna za člana Nadzornog odbora INGRE d.d.

[ 14.02.2012 ] Novi poslovi na izgradnji cesta u Hrvatskoj

Objava za investitore-novi ugovori u Hrvatskoj
[ 31.01.2012 ] Očitovanje na neprovjerene medijske napise

INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Izdavatelj ili Društvo), zbog neprovjerenih i neto?nih medijskih napisa, ovim putem obavještava investicijsku javnost da Društvo nema nikakvu ponudu za preuzimanje niti je svjesno da takva ponuda postoji.

 

Društvo ujedno skreće pažnju da su informacije o novčanom potraživanju INGRE od  beogradske Jubmes banke, a temeljem poslova koje je Društvo obavilo u Iraku tijekom 80-ih godina, već nekoliko godina dostupne javnosti. Informacije su objavljene u revidiranim konsolidiranim izvještajima Društva za 2008. godinu, kao i u Prospektu uvrštenja dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.

 

Na upit Poslovnog dnevnika čiji je članak danas objavljen, Društvo je istu informaciju potvrdilo izjavom.

 

Društvo nema novih informacija o predmetnom sudskom sporu koji se vodi u Beogradu, a koje bi činile valjanu osnovu za procjenu ishoda spora i vremena njegova završetka. Društvo će u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze obavijestiti javnost kada budu poznate nove ili promijenjene materijalne činjenice, odnosno kada dođe do okončanja sudskog spora.

 

Ovim putem Uprava Društva želi još jednom naglasiti da je Društvo maksimalno usmjerilo svoje napore na financijsko restrukturiranje kao i na akviziciju novih poslova na inozemnim tržištima.
 

Obavijest i očitovanje Uprave
[ 31.01.2012 ] Obavijest o poništenju dijela izdanja komercijalnih zapisa

Obavijest
[ 31.01.2012 ] INGRA d.d. izdala 20. tranšu komercijalnih zapisa

Obavijest o izdanju 20. tranše komercijalnih zapisa
[ 30.01.2012 ] Brana Tagharist - novi posao INGRE u Alžiru

INGRA je završila pregovore oko novoga posla u Alžiru i uskoro započinje s aktivnostima na projektu isporuke, montaži i puštanja u probni rad hidromehaničke opreme na brani Tagharist u Alžiru. Vrijednost ugovora je 21 milijun kuna, a rok realizacije je 12 mjeseci.

 

INGRA i njezin alžirski partner tvrtka Cosider T.P. uspješno su završili pregovore oko projekta izvo?enja radova na brani Tagharist. Potpis ugovora vrijednog 21 milijun kuna očekuje se tijekom sljedećih 30 dana.

 

INGRI je ovo drugi u nizu posao s istim investitorom. Osim poslova na brani Tagharist, očekuje se još nekoliko sličnih poslova na kojima bi INGRA iskoristila svoja iskustva i ekspertizu s područja hidromehaničke opreme.

 

Ugovaranjem ovoga posla INGRA nastavlja s provedbom nove strategije koja težište stavlja na povratak na ciljana tradicionalna tržišta i povećanje udjela prihoda iz poslovanja u inozemstvu.

 

INGRA uspješno posluje na alžirskom tržištu od 1975. godine kada je otvorila svoj ured. Daljnji planovi INGRE na tržištu Alžira uključuju realizaciju hidroenergetskih projekata i projekata niskogradnje te obnovu i izgradnju luka i marina.
 

Obavijest za investitore - Brana Tagharist
[ 25.01.2012 ] Postignut dogovor s imateljima komercijalnih zapisa

INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Izdavatelj ili Društvo) ovim putem obavještava da je Društvo s imateljima komercijalnih zapisa postiglo sporazum o refinanciranju tranši broj 13. i 16. s novim izdanjem koje će imati dospijeće 31. listopada 2012., pri čemu će INGRA imateljima komercijalnih zapisa isplatiti pripadajuću kamatu.

 

Ovim sporazumom investitori u komercijalne zapise INGRE su dali podršku INGRI da, u izuzetno otežanim uvjetima na financijskim tržištima, nastavi s naporima za aranžiranjem refinanciranja koje je bazirano na usklađenju kvalitetnog dugoročnog novčanog tijeka s obvezama servisiranja duga nastalog u vrijeme ekspanzije poslovanja, prije početka krize.
 

[ 24.01.2012 ] Nemogućnost iskupa 13. tranše komercijalnih zapisa

Obavijest
[ 18.01.2012 ] Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja društva u 2012. godini

U skladu s Kodeksom korporativnog upravljanja i praksom transparentnog informiranja javnosti INGRA d.d. objavljuje Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja društva koji se nalazi u prilogu.

Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja u 2012.g.
[ 29.12.2011 ] Poziv na Glavnu skupštinu INGRE d.d.

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 28. prosinca 2011. saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, za 17. veljače 2012. (petak) u 12 sati.


Izvanredna glavna skupština održat će se u sjedištu Društva u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana,V. kat).
 

Cijeli tekst poziva pročitajte u prilogu, a materijale za Glavnu skupštinu možete naći na linku Godišnja skupština diončara.

Poziv na Glavnu skupštinu INGRE d.d.
[ 17.11.2011 ] INGRA d.d. uspješno iskupila 18. tranšu i izdala novu 19. tranšu komercijalnih zapisa

U skladu s odredbama članka 432. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09)  INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Izdavatelj ili Društvo) ovim putem obavještava da je dana 16. studenog 2011. Društvo izdalo novu 19. tranšu komercijalnih zapisa u iznosu od EUR 150.000,00 dospijeća 02. prosinca 2011. godine.

 

Devetnaesta tranša je uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze. Agent izdanja i Dealer Programa je Privredna banka Zagreb.

 

Također, INGRA d.d. uspješno je iskupila 18. tranšu komercijalnih zapisa u nominalnom iznosu od EUR 216.000,00 dospijeća 17. studenog 2011.
 

[ 20.10.2011 ] Demanti netočnih navoda u članku Jutarnjeg lista od 20. listopada 2011.

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b i gospodin Igor Oppenheim obavještavaju javnost da se u potpunosti ograđuju od naslova i sadržaja članka "Gobac mi je rekao: Sređeno je. Maček je preuzeo 2 milijuna eura od Arene i dao HDZ-u", objavljenog u Jutarnjem listu od 20. listopada 2011. na naslovnici i stranicama 4, 5, 6 i 7, kojeg potpisuju novinari Dušan Miljuš, Gordan Malić, Vanja Nezirović, Velibor Panić, Adriano Milovan, u kojem su iznesene netočne i neosnovane tvrdnje koje sugeriraju da je predsjednik Uprave INGRE g. Igor Oppenheim navodno znao tko je kome dao novac i iz kojih sredstava za tzv. crnu blagajnu HDZ-a.

 

Uprava INGRE zajedno s njezinim predsjednikom Igorom Oppenheimom nema nikakvih saznanja što je g. Barišić rekao USKOK-u te o čemu su g. Barišić i g. Gobac razgovarali niti su nam poznate okolnosti oko gore navedenog slučaja.
G. Oppenheim čvrsto odbacuje insinuacije da je išta znao o navodnom isisavanju novca u takozvani crni fond HDZ-a.

 

Kao što smo ranije izjavili, a nastavno na novinarski upit o ovom slučaju, kontaktirali smo USKOK koji nam je zabranio da komentiramo kazneni postupak koji je u tijeku.

 

INGRA i predsjednik Uprave g. Igor Oppenheim osobno će podnijeti tužbu protiv g. Mladena Barišića radi izrečenih kleveta i zatražiti naknadu štete koja je evidentno načinjena pa će g. Barišić dobiti priliku da na sudu dokaže svoje tvrdnje.
 

Demanti
[ 17.10.2011 ] INGRA d.d. uspješno iskupila 17. tranšu i izdala novu 18. tranšu komercijalnih zapisa

U skladu s odredbama članka 432. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09)  INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Izdavatelj ili Društvo) ovim putem obavještava da je dana 14. listopada 2011. Društvo izdalo novu 18. tranšu komercijalnih zapisa u iznosu od EUR 216.000,00 dospijeća 17. studenog 2011.

 

Osamnaesta tranša je uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze. Agent izdanja i Dealer Programa je Privredna banka Zagreb.

 

Također, INGRA d.d. uspješno je iskupila 17. tranšu komercijalnih zapisa u nominalnom iznosu od EUR 328.000,00 dospijeća 17. listopada 2011.
 

[ 12.10.2011 ] INGRA planira otvoriti predstavništvo u Istanbulu

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava javnost da je Nadzorni odbor INGRE dao suglasnost na prijedlog Uprave za otvaranje predstavništva INGRE u Turskoj.

 

Cilj otvaranja budućeg ureda INGRE u Istanbulu je širenje poslovnih aktivnosti na tursko tržište kao i suradnja s turskim tvrtkama na trećim tržištima, poglavito na tržištima u okruženju, čime bi INGRA dodatno ojačala svoju prisutnost na Bliskom istoku.
 

[ 10.10.2011 ] Održana sjednica Nadzornog odbora INGRE d.d.

Sukladno članku 160. Pravila Zagrebačke burze, INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b MBS: 080020443, OIB: 14049708426, odgovorne osobe: Igor Oppenheim (predsjednik uprave), Željko Perić (član uprave) (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava investicijsku javnost da je dana 10. listopada 2011. godine u prostorijama Društva održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora kao i članovi Uprave Društva.

 

Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o nekonsolidiranim i konsolidiranim izvješćima Društva za prvo polugodište 2011. godine.
 

Održana sjednica Nadzornog odbora INGRE d.d.
[ 03.10.2011 ] Najava sjednice Nadzornog odbora INGRE d.d.

Sukladno članku 159. Pravila Zagrebačke burze, INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, MBS: 080020443, OIB: 14049708426, odgovorne osobe: Igor Oppenheim (predsjednik uprave), Željko Perić(član uprave), (u daljnjem tekstu: Društvo) najavljuje sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati u ponedjeljak, 10. listopada 2011. godine.

 

Nadzorni odbor razmatrat će nekonsolidirana i konsolidirana izvješća Društva za prvo polugodište 2011. godine.
 

[ 19.09.2011 ] Promjena datuma dospijeća obveznica INGR-O-11CA

INGRA d.d. obavještava javnost da je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., a temeljem prethodne Odluke Skupštine imatelja obveznica oznake: INGR-O-11CA, ISIN: HRINGRO11CA1, CFI: DBFUGR od dana 8. rujna 2011., promijenilo datum dospijeća glavnice navedene obveznice sa 6. prosinca 2011. godine na 6. prosinca 2016. godine te dopunilo i otplatni plan kamata.

 

Na dan 19. rujna 2011. godine u uslugama depozitorija i uslugama poravnanja i namire SKDD-a uklju?eno je ukupno 162.425.661,00 HRK predmetnih obveznica s dospijećem 6. prosinca 2016. godine.
 

[ 16.09.2011 ] INGRA uspješno iskupila 15. tranšu i izdala novu 17. tranšu komercijalnih zapisa

INGRA je uspješno iskupila 15. tranšu komercijalnih zapisa u nominalnom iznosu od EUR 412.743,00 dospijeća 16. rujna 2011.

 

Također, INGRA d.d. je izdala novu 17. tranšu komercijalnih zapisa dana 15. rujna 2011. u iznosu od EUR 328.000,00 dospijeća 17. listopada 2011.

 

Sedamnaesta tranša je uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze. Agent izdanja i Dealer Programa je Privredna banka Zagreb.
 

[ 08.09.2011 ] Obavijest o održanoj skupštini vlasnika obveznica

Na danas održanoj skupštini vlasnika obveznica izdavatelja INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, oznake INGR-O-11CA, uvrštenih u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u usluge depozitorija i usluge prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a pod ISIN oznakom HRINGRO11CA1, donesene su sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv na navedenu Skupštinu.

[ 29.08.2011 ] Obavijest o poništenju otkupljenih obveznica

U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) i Pravilima Zagrebačke burze, INGRA d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj ili Društvo), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, ovim putem obavještava javnost da je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. dana 29. kolovoza 2011., a temeljem prethodne odluke Izdavatelja, poništilo otkupljene obveznice Izdavatelja društva INGRA d.d. u iznosu od:

 

37.574.339,00 HRK, ISIN: HRINGRO11CA1, oznake: INGR-O11CA, CFI: DBFUGR.

 

Na dan 29. kolovoza 2011. godine ukupno je izdano 162.425.661 obveznica.

 

Predmetne obveznice otkupljene su u prosincu 2010. godine u sklopu dokapitalizacije Društva pretvaranjem potraživanja u ulog (debt to equity swap).
 

[ 18.08.2011 ] Obavijest o sazivanju skupštine vlasnika obveznica

Temeljem odredaba Zakona o tržištu kapitala te Pravila Zagrebačke Burze, INGRA d.d., Alexandera von Humboldta 4b, Zagreb (INGRA d.d. ili Društvo) objavljuje kako je za dan 08. rujna 2011. god. sazvana Skupština imatelja (vlasnika) obveznica INGRA d.d. koje su od 07. prosinca 2006. god. uvrštene u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze pod oznakom INGR-O-11CA. Skupština je sazvana sukladno odredbama Prospekta od 17. studenog 2006. od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-450-08/06- 11/38, Ur.broj: 326-111/06-2.

 

Naglašavamo da je glavna točka Skupštine produljenje dospijeća obveznica za pet godina, odnosno sa 06. prosinca 2011. god. na 06. prosinca 2016. god. Produljenje dospijeća obveznica provodi se kao integrativni dio cjelokupnog procesa poslovnog i financijskog restrukturiranja.

 

Budući da je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. odbilo upisati i provesti prethodno donesenu i pravovaljanu odluku Skupštine imatelja obveznica koja je održana 16. srpnja 2010., a kojom prethodnom odlukom se dospijeće obveznica produljuje sa 06. prosinca 2011. god. na 06. prosinca 2016. god., Društvo kao punomoćnik imatelja obveznica koji zajednički raspolažu s propisanim brojem od ukupnog broja glasova (broja izdanih obveznica) saziva novu Skupštinu imatelja obveznica na kojoj se predlaže donošenje nove, suštinski jednake odluke o promjeni datuma dospijeća obveznica, a na način kako je navedeno u tekstu poziva.

 

Poziv na skupštinu nalazi se u prilogu ove obavijesti.
 

Poziv na skupštinu vlasnika obveznica
[ 25.07.2011 ] PROSPEKT uvrštenja 6.045.200 redovnih dionica

INGRA d.d. dana 25. srpnja 2011. objavljuje Prospekt uvrštenja 6.045.200 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, na uređeno tržište.

INGRA d.d. - Prospekt-srpanj 2011.
[ 15.07.2011 ] Odobren Prospekt INGRE d.d.

INGRA d.d. obavještava javnost da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela rješenje dana 14. srpnja 2011. godine kojim se društvu INGRA d.d. odobrava jedinstveni prospekt uvrštenja 6.045.200 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, na uređeno tržište.

Obavijest-odobrenje Prospekta
[ 07.07.2011 ] INGRA d.d. zaključila novi sporazum o poslovnoj suradnji

INGRA je s talijanskom tvrtkom Bonatti S.p.A. zaključila sporazum o poslovnoj suradnji.

Više informacija možete pronaći u prilogu.

Obavijest o zaključenom sporazumu
[ 07.07.2011 ] Odluke Glavne skupštine

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR-R-A) prihvaćena su sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

 

Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem Društva u 2010. godini. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji Društva 2010. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o pokriću gubitka za 2010. godinu. Glavna skupština je za revizore Društva u 2011. godini imenovala revizorsko društvo GRANT THORNTON revizija d.o.o. iz Zagreba.
 

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini
[ 01.07.2011 ] Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora

INGRA d.d. (ZSE: INGR-R-A), Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, obavještava da je 30. lipnja 2011. zaprimila obavijest prema kojoj je član Nadzornog odbora INGRE d.d., g. Marko Orešković,  dana 28. lipnja 2011. godine podnio ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora INGRE d.d., a sukladno članku 260.a Zakona o trgovačkim društvima.

 

Uzimajući u obzir nove okolnosti koje će stupiti na snagu glede statusa i vlasničke strukture Pbz Invest d.o.o. unutar grupacije ISP banke, g. Orešković više nije u mogućnosti sudjelovati u Nadzornom odboru INGRE d.d.
 

[ 27.06.2011 ] Očitovanje na medijske napise o vlasničkom preslagivanju

Nastavno na neprovjerene medijske napise o vlasničkom preslagivanju te na objavu Zagrebačke burze d.d. na internetskim stranicama www.zse.hr od dana 1. lipnja 2011. o svrstavanju dionica dioničkog društva INGRA (INGR-R-A) u poseban segment promatranja, obavještavamo gore navedene naslove da ne postoji namjera Uprave Društva o vlasničkom restrukturiranju. U proteklom razdoblju Uprava je u medijima demantirala špekulacije o istome.

 

Obzirom da ne postoji namjera niti odluka Uprave o vlasničkom restrukturiranju, navedene novinske članke smatramo neprovjerenim i netočnim informacijama.
 

Očitovanje
[ 02.06.2011 ] Novi projekt INGRE u inozemstvu

INGRA je na jednom od svojih tradicionalnih tržišta u inozemstvu ugovorila realizaciju projekta u vrijednosti oko 56 milijuna eura s rokom izvođenja radova od 26 mjeseci.

 

Zbog naravi projekta koji se izvodi i statusa investitora, ostale informacije ne mogu se učiniti dostupnim javnosti već ostaju poznate samo između ugovornih strana.

 

Kumulativni uvjeti Ugovora stupaju na snagu s danom 3. lipnja 2011. godine.

 

Nakon dužeg perioda u kojemu je težište poslovanja bilo stavljeno na tržište Hrvatske ovo je prvi veći projekt kojega je INGRA ugovorila ove godine u inozemstvu. Ugovaranjem ovoga posla INGRA započinje s provedbom nove strategije koja uključuje povratak na ciljana tradicionalna tržišta i stavljanje težišta na veće poslovanje INGRE u inozemstvu.
 

Obavijest o materijalnim činjenicama
[ 25.05.2011 ] Poziv na Glavnu skupštinu INGRE d.d.

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 24. svibnja 2011.g., saziva


GLAVNU SKUPŠTINU


dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, za 07. srpnja 2011. (četvrtak) u 12 sati, a održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).
 

Cijeli tekst poziva pročitajte u prilogu, a materijale za Glavnu skupštinu možete naći na linku Godišnja skupština dioničara.

Poziv na Glavnu skupštinu INGRE d.d.
[ 24.05.2011 ] Održana sjednica Nadzornog odbora INGRE d.d.

Sukladno članku 149. Pravila Zagrebačke burze, INGRA d.d. obavještava da je dana 24. svibnja 2011. godine u prostorijama Društva održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora kao i članovi Uprave Društva.

Više informacija pročitajte u priloženom dokumentu.

Obavijest-Održana sjednica Nadzornog odbora
[ 17.05.2011 ] Najava sjednice Nadzornog odbora

Sukladno članku 148. Pravila Zagrebačke burze, INGRA d.d. najavljuje sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati u utorak, 24. svibnja 2011. godine.

Najava sjednice Nadzornog odbora INGRE d.d.
[ 11.05.2011 ] INGRA d.d. uspješno iskupila 12. tranšu komercijalnih zapisa

INGRA je uspješno iskupila 12. tranšu komercijalnih zapisa u nominalnom iznosu od HRK 6.072.796, dospijeća 12. svibnja 2011.

 

Predmetna tranša iskupljena je dijelom kroz dokapitalizaciju odnosno pretvaranjem potraživanja imatelja komercijalnih zapisa Društva u temeljni kapital Društva koja je provedena tijekom prosinca 2010., a dijelom izdanjem nove 16. tranše dana 10. svibnja 2011. u iznosu od HRK 4.715.517, dospijeća 8. svibnja 2012.

 

Šesnaesta tranša je uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze. Agent izdanja i Dealer Programa je Privredna banka Zagreb.

 

Nakon provedenog refinanciranja ukupna izloženost INGRE po aktivnim tranšama komercijalnih zapisa iznosi 48,5 milijuna kuna.
 

Obavijest-iskup 12. tranše komercijalnih zapisa
[ 13.04.2011 ] INGRA d.d. uspješno sklopila posao u Iraku

INGRA je 12. travnja 2011. zaključila novi ugovor u Iraku i uskoro će započeti s aktivnostima na projektu rehabilitacije jedinice broj jedan HE Haditha. Vrijednost radova je 5,8 milijuna eura, a odvijat će se u dvije faze.

 

Radovi će obuhvatiti rehabilitaciju turbina, generatora i pripadajuće opreme na jedinici broj jedan i odvijat će se u dvije faze. Uključujući isporuku, izvođenje radova trajat će 24 mjeseca. Nakon obnove prve jedinice INGRA planira nastavak radova na rehabilitaciji ostalih pet jedinica HE Haditha.

 

Tijekom osamdesetih INGRA je bila nositelj ugovora za izgradnju kompletne HE Haditha
(6 x 110 MW) što je omogućilo sklapanje ovog posla.

 

U skladu s najavama INGRA se sve više usmjerava na izvođenje radova na međunarodnim tržištima, a posebno na ona tržišta gdje je prisutna dugi niz godina.
 

Obavijest
[ 08.04.2011 ] INGRA d.d. zaključila novi sporazum o poslovnoj suradnji

INGRA i dvije ruske tvrtke Mašinoimport i Interaktiva zaključile su sporazum o poslovnoj suradnji čime se INGRI otvaraju nove mogućnosti za izvođenje infrastrukturnih radova i investicijskih projekata na području Ruske Federacije.

 

Tijekom boravka delegacije ruskih tvrtki u INGRI, vođeni su razgovori o mogućim područjima i oblicima suradnje te su razmotreni konkretni projekti od obostranog interesa s područja energetike, izgradnje prehrambenih i industrijskih postrojenja te izgradnje i rekonstrukcije luka, stadiona i turističkih objekata. Ujedno je usuglašeno da se zajednička poslovna suradnja proširi i na tržišta trećih zemalja.

 

Mašinoimport je jedna od najpoznatijih ruskih tvrtki za energetiku i izgradnju infrastrukturnih objekata u bivšem Sovjetskom Savezu i svijetu.
 

[ 18.03.2011 ] Godišnji dokument objavljenih informacija u 2010.

Godišnji dokument objavljenih informacija u 2010
[ 15.03.2011 ] Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2010.

Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja 2010
[ 15.03.2011 ] INGRA uspješno iskupila 11. tranšu komercijalnih zapisa

INGRA je uspješno iskupila 11. tranšu komercijalnih zapisa u nominalnom iznosu od EUR 989.530, dospijeća 15. ožujka 2011.

 

Predmetna tranša iskupljena je dijelom kroz dokapitalizaciju odnosno pretvaranjem potraživanja imatelja komercijalnih zapisa Društva u temeljni kapital Društva koja je provedena tijekom prosinca 2010., a dijelom izdanjem nove 15. tranše, te povećanjem 13. tranše dana 11. ožujka 2011. kako slijedi:

 

- 15. tranša u iznosu od EUR 412.743, dospijeća 16.9.2011.

 

- 13. tranša – povećanje za EUR 367.550, dospijeća 24.1.2012. (integralno izdanje 13. tranše nakon povećanja iznosi EUR 4.043.550).

 

Tranše su uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze. Agent izdanja i Dealer Programa je Privredna banka Zagreb.

 

Nakon provedenog refinanciranja ukupna izloženost INGRE po aktivnim tranšama komercijalnih zapisa iznosi 49,7 milijuna kuna.
 

[ 28.01.2011 ] INGRA uspješno iskupila 9. i 10. tranšu komercijalnih zapisa

INGRA d.d. je uspješno iskupila 9. tranšu komercijalnih zapisa u nominalnom iznosu od EUR 7.060.663 i 10. tranšu komercijalnih zapisa u nominalnom iznosu od HRK 22,0 milijuna, obje dospijeća 28. siječnja 2011.

Predmetne tranše su iskupljene dijelom kroz dokapitalizaciju odnosno pretvaranjem potraživanja imatelja komercijalnih zapisa Društva u temeljni kapital Društva koja je provedena tijekom prosinca 2010., a dijelom izdanjem novih tranši dana 25. siječnja 2011. kako slijedi:

- 13. tranša u iznosu od 3.676.000 EUR, dospijeća 24.1.2012.
- 14. tranša u iznosu od 12.011.410 HRK, dospijeća 26.7.2011.

Tranše su uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze. Agent izdanja i Dealer Programa je Privredna banka Zagreb.

Nakon uspješno provedene dokapitalizacije u ukupnom iznosu od 120,9 milijuna kuna krajem 2010. godine, navedeno refinanciranje tranši komercijalnih zapisa jedan je od koraka u  restrukturiranju poslovanja koje INGRA provodi u proteklih par mjeseci.
Također, nakon provedenog refinanciranja ukupna izloženost INGRE po aktivnim tranšama komercijalnih zapisa iznosi 49 milijuna kuna.

 

[ 21.01.2011 ] Raspored objava financijskih i poslovnih izvještaja društva

INGRA obavještava investicijsku javnost o rasporedu objava financijskih i poslovnih izvještaja društva.
 

Download
[ 03.01.2011 ] Odluke Glavne skupštine upisane u sudski registar

INGRA d.d. obavještava javnost da je Društvo zaprimilo dana 3. siječnja 2011. godine Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 30. prosinca 2010. godine, broj: Tt-10/24867-2, kojim se upisuje smanjenje temeljnog kapitala uz istodobno povećanje temeljnog kapitala i promjenu odredbi Statua u dioničkom društvu. Glavna skupština Društva dana 22. prosinca 2010. donijela je odluku o smanjenju temeljnog kapitala Društva s iznosa od 300 milijuna kuna za iznos od 150 milijuna kuna na iznos od 150 milijuna kuna. Glavna skupština Društva istog je dana istovremeno donijela i odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u pravima sa iznosa od 150 milijuna kuna za iznos od 120.904.000 kuna na iznos od 270.904.000 kuna.

Na temelju predmetnog rješenja i sukladno Pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) SKDD će u svom sustavu upisati smanjenje i povećanje temeljnog kapitala Društva o čemu će obavijestiti javnost, Zagrebačku burzu, HANFU i članove sudionike.

Preknjižba novih dionica na odgovarajuće račune ulagatelja izvršit će se zajedno s preknjižbom obveznica i komercijalnih zapisa ulagatelja na trezorski račun INGRE d.d., putem sustava SKDD, u istom danu.
 

Download
[ 28.12.2010 ] Očitovanje i objava informacije o povratku INGRE na rusko tržište

Očitovanje i obavijest-Povratak INGRE na rusko tržište
[ 24.12.2010 ] Prijava otpuštanja vlastitih dionica

Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica
[ 22.12.2010 ] Glavna skupština INGRE usvojila odluku o dokapitalizaciji

Na održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. gotovo jednoglasno (99 posto) prihvaćeni su svi prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora čime je Glavna skupština donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala INGRE za iznos od 120.904.000 kuna pretvaranjem potraživanja određenih grupa vjerovnika u temeljni kapital INGRE.

 

Glavna skupština INGRE najprije je prihvatila odluku o smanjenju temeljnog kapitala s 300 milijuna kuna na iznos od 150 milijuna kuna prijenosom sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve kapitala Društva. Prema drugoj odluci Glavne skupštine prethodno smanjeni temeljni kapital Društva u dokapitalizaciji je povećan za 120.904.000 kuna na iznos od 270.904.000 kuna. Gotovo 70 posto potraživanja, odnosno gotovo 83 milijuna kuna odnosi se na smanjenje kratkoročnog duga, što će doprinijeti poboljšanju financijskog položaja i većoj poslovnoj stabilnosti Društva. Ovom odlukom izdaje se 6.045.200 novih redovnih dionica, bez nominalnog iznosa čime je temeljni kapital podijeljen na 13.545.200 dionica bez nominalnog iznosa.

 

Ujedno su usvojene izmjene Statuta Društva koje, pored smanjenja i povećanja temeljnog kapitala, uključuju i odluku da se Uprava Društva ovlašćuje da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 270.904.000 kuna za iznos od 135.452.000 kuna na iznos od 406.356.000 kuna.
 

Download
[ 22.12.2010 ] Statut dioni?kog društva INGRA

Cjeloviti (pročišćeni) tekst Statuta dioničkog društva INGRA

Statut dioničkog društva INGRA
[ 07.12.2010 ] Obavijest o rezultatima iskazivanja interesa i primitku protuprijedloga dioničara za Glavnu skupštinu

Nastavno na prethodne objave INGRA d.d. obavještava o sljedećem iskazu interesa za sudjelovanjem u dokapitalizaciji društva INGRA d.d. kako slijedi:

 

Ukupna vrijednost iskazanog interesa iznosi 120,9 milijuna kuna od čega se:
• 38 milijuna kuna odnosi na konverziju duga po obveznicama,
• 40,42 milijuna kuna odnosi se na konverziju duga po aktivnim tranšama komercijalnih zapisa, a
• 42,48 milijuna kuna odnosi se na potraživanja poslovnih partnera i kooperanata na investicijskim projektima.

 

Ističemo da se gotovo 70 posto potraživanja koja su predmet unosa u kapital Društva, odnosno gotovo 83 milijuna kuna odnosi na smanjenje kratkoročnog duga, što će doprinijeti poboljšanju financijskog položaja i većoj poslovnoj stabilnosti Društva.

 

O povećanju temeljnog kapitala odlučivat će Glavna skupština 22. prosinca. Društvo ovim putem ujedno obavještava da je 7. prosinca zaprimilo protuprijedlog dioničara kojeg dostavljamo u prilogu.
 

Download
[ 03.12.2010 ] Obavijest o datumu objave rezultata iskazivanja interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji društva INGRA d.d.

INGRA d.d. obavještava da će rezultati iskazivanja interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji društva INGRA d.d. biti javno objavljeni u roku osam dana od 3. prosinca 2010.

[ 03.12.2010 ] Obavijest o uplati kamate za obveznicu INGR-O-11CA

Obavijest-INGR-O-11CA
[ 25.11.2010 ] Obavijest o produžetku roka za iskazivanje interesa u dokapitalizaciji

Prema traženju zainteresiranih vjerovnika radi provođenja internih procedura potrebnih za donošenje odluke o sudjelovanju u dokapitalizaciji, Uprava društva INGRA d.d. donosi odluku te obavještava imatelje obveznica, imatelje komercijalnih zapisa, dobavljače koji imaju dospjelo potraživanje prema Društvu i javnost da se rok za dostavu iskaza interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji društva INGRA d.d. produžuje do 3. prosinca 2010. godine. do 14 sati.

Download
[ 25.11.2010 ] Sudska nagodba Tehnike i INGRE

Obavijest-sudska nagodba Tehnike i INGRE
[ 19.11.2010 ] Obavijest o upućenom pozivu za iskazivanje interesa

INGRA d.d. obavještava da se danas putem sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva imateljima obveznica i imateljima komercijalnih zapisa dostavlja poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u dokapitalizaciji društva INGRA d.d.

Budući da se Društvo želi restrukturirati s prvenstvenim ciljem smanjenja ukupnog duga te se očekuje interes vjerovnika za dokapitalizaciju pretvaranjem potraživanja, odnosno unosom obveznica i komercijalnih zapisa u temeljni kapital Društva, kao što se vjeruje u pristanak postojećih dioničara Društva na povećanje temeljnog kapitala Društva pretvaranjem potraživanja, odnosno unosom obveznica i komercijalnih zapisa u temeljni kapital Društva uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, Uprava i Nadzorni odbor prihvatili su restrukturiranje te osim gore navedenih vjerovnika poziv za iskazivanje interesa upućen je i dobavljačima koji imaju dospjelo potraživanje prema Društvu.

Društvo očekuje da bi zaključno s 3. prosincem 2010. godine moglo imati konačan odgovor vjerovnika.
 

Download
[ 11.11.2010 ] Obavijest - Obrasci za Glavnu skupštinu 22. prosinca

 

Ingra d.d. obavještava da su na internetskim stranicama društva, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (članak 280. a) dostupni, pored ostalog, poziv za Glavnu skupštinu za dan 22. prosinca 2010. godine, s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje i korištenje pravom glasa, preporučeni obrasci prijave za sudjelovanje i punomoći, kao i izvješće uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu dionica.

 

 

Download Download Download Download
[ 10.11.2010 ] Prijava stjecanja dionica predsjednika Uprave

Igor Oppenheim, predsjednik Uprave iz INGRA d.d  prijavljuje stjecanje 10.000 komada dionica Društva temeljem transakcija na Zagrebačkoj burzi d.d. koje čine 0,13 % temeljnog kapitala i daju 0,13% glasova na Glavnoj skupštini.

 

Nakon navedenog stjecanja posjeduje 772.750 komada dionica Društva koje čine 10,30% temeljnog kapitala i daju 10,30% glasova na Glavnoj skupštini.
 

[ 09.11.2010 ] Izvještaj Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva dioničara pri upisu dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala unosom prava - potraživanja vjerovnika - u temeljni kapital (Debt to Equity Swap)


 

Download
[ 08.11.2010 ] Poziv na glavnu skupštinu INGRE d.d.

Uprava INGRE d.d. obavještava da je objavila poziv za Glavnu skupštinu Društva INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, za 22. prosinca 2010. godine (srijeda) u 12,00 sati. Glavna skupština će se održati u sjedištu Društva. Poziv s dnevnim redom i prijedloge odluka dostavljamo u privitku niže.

Download
[ 05.11.2010 ] Održana sjednica Nadzornog odbora

INGRA d.d., Zagreb, Aleksandera von Humboldta 4b, obavještava javnost da je Nadzorni odbor na sjednici dana 05. studenog 2010.g. dao suglasnost o promjeni temeljnog kapitala Društva. Nadzorni odbor na sjednici je dao suglasnost za sazivanje Glavne skupštine društva INGRA d.d.

Također, INGRA d.d. obavještava o promjeni unutar Uprave društva i dostavlja informaciju kako je gđa. Jasna Ludviger prestala biti član Uprave društva radi odlaska u mirovinu. INGRA d.d. zahvaljuje se gđi. Ludviger na njezinom velikom doprinosu uspješnom poslovanju u proteklih 40 godina. Nadzorni obor INGRE d.d. je sukladno Statutu INGRE d.d., imenovao g. Igora Oppenheima za predsjednika Uprave na novi mandat od pet godina.
 

Download
[ 27.10.2010 ] Najava sjednice Nadzornog odbora

Download
[ 26.10.2010 ] Obavijest o materijalnim činjenicama

Download
[ 05.10.2010 ] Promjene u Nadzornom odboru

INGRA d.d., Alexandera von Humboldta 4b, obavještava da je na sjednici Nadzornog odbora održanoj 4. listopada 2010. godine došlo do promjena u Nadzornom odboru Društva. Na mjesto predsjednika Nadzornog odbora imenovan je g. Stjepan Mesić, dok je dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora g. Danijel Režek imenovan zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora. Osim navedenog na sjednici Nadzornog odbora raspravljalo se o poslovnoj strategiji društva u zemlji i inozemstvu, s posebnim naglaskom na tradicionalna tržišta INGRE d.d.

[ 24.08.2010 ] Objava provedbe odluka Glavne skupštine zajedno s objavom informacija sukladno odlukama skupštine vlasnika obveznica

Obavijest
[ 22.07.2010 ] Odluke Glavne skupštine

Odluke Glavne skupštine
[ 16.07.2010 ] Obavijest o održanoj skupštini vlasnika obveznica

Danas je održana Skupština vlasnika obveznica izdavatelja INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, izdanih 6. prosinca 2006. g., Oznake INGR-O-1CA, Uvrštenih u prvu kotaciju (službeno tržište) Zagrebačke burze d.d., uvrštenih u Usluge Depozitorija i Usluge Prijeboja i Namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a (“SKDD”) pod ISIN oznakom HRINGRO- 11CA1. Na održanoj Skupštini donesene su sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv na navedenu Skupštinu. Donošenje ovih odluka predstavlja ključan korak u financijskom restrukturiranju Društva i stabilizaciji poslovanja. Time je potvrđeno povjerenje investitora u proces restrukturiranja koji je Društvo započelo na svim razinama sredinom 2009. kako bi se što bolje prilagodilo krizi u sektoru graditeljstva i povezanih djelatnosti kako u Hrvatskoj, tako i na većini inozemnih tržišta.

[ 30.06.2010 ] Obavijest o sazivanju skupštine vlasnika obveznica

Temeljem članka 438. – 455. Zakona o tržištu kapitala, te članka 5.3.4. Pravila Zagrebačke Burze INGRA d.d., Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb,  objavljuje kako je za dan 16.07.2010. god.  sazvana Skupština vlasnika  obveznica INGRA d.d. koje su od 07. prosinca 2006. god. uvrštene u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze pod oznakom INGR-O-11C. Skupština je sazvana sukladno odredbama Prospekta odobrenog 17. studenog 2006. od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-450-08/06- 11/38, Ur.broj: 326-111/06-2.
Naglašavamo da je glavna točka Skupštine produljenje dospijeća obveznica za pet godina, odnosno sa 06.12.2011. god na 06.12.2016. god. Produljenje dospijeća obveznica provodi se kao integrativni dio cjelokupnog procesa poslovnog i financijskog restrukturiranja.     

        

Poziv na skupštinu nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Poziv na skupštinu vlasnika obveznica
[ 10.06.2010 ] Poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 22. srpnja 2010. godine u 12:00 sati

Download
[ 10.06.2010 ] Materijali za Glavnu skupštinu

Download
[ 10.06.2010 ] Obrazac prijave zasudjelovanje na Glavnoj skupštini

Download
[ 10.06.2010 ] Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini

Download
[ 07.06.2010 ] Isplata kamate po obveznici INGR-O-11CA

INGRA d.d. sukladno članku 154. Pravila Burze obavještava javnost da je s danom 7. lipnja 2010. isplaćena dospjela polugodišnja kamata po obveznici oznake: INGR-O-11CA.  
 

[ 21.05.2010 ] Uspješno iskupljena 7. tranša komercijalnih zapisa

Obavijest
[ 10.05.2010 ] Obavijest o materijalno značajnim činjenicama

Obavijest
[ 26.04.2010 ] Najava sjednice Nadzornog odbora i objava rezultata za 2009. godinu

Sukladno članku 5.3.1. Pravila Zagrebačke burze INGRA d.d. najavljuje sjednicu Nadzornog
odbora Društva koja će se održati u četvrtak, 29. travnja 2010. Na sjednici Nadzorni odbor
razmatrati će nekonsolidirana i konsolidirana revidirana financijska izvješća za 2009. godinu.
Po održanoj sjednici Nadzornog odbora društva očekuje se i objava poslovnih rezultata za
poslovnu 2009. godinu koje će društvo putem Zagrebačke burze objaviti u petak 30. travnja 2010.godine.

[ 17.03.2010 ] INGRA uspješno iskupila 6. tranšu komercijalnih zapisa

Obavijest
[ 25.02.2010 ] Odluke Glavne skupštine

Odluke Glavne skupštine
[ 02.02.2010 ] INGRA D.D. PRIJEVREMENO ISKUPILA DIO KOMERCIJALNIH ZAPISA

ZAGREB, 2. veljače 2010. – INGRA d.d. izdala je u ponedjeljak, 1. veljače 2010. godine, 9. tranšu komercijalnih zapisa u iznosu 7,06 milijuna eura i 10. kunsku tranšu komercijalnih zapisa ukupnog iznosa 22,0 milijuna kuna. Obje tranše izdane su na rok od 361 dan, s datumom dospijeća 28. siječnja 2011. godine.
Potražnja za navedenim tranšama bila je izrazito dobra što ukazuje na povjerenje domaćih ulagatelja u komercijalne zapise INGRE d.d. U izdanju je sudjelovalo preko 20 ulagatelja sa sljedećom strukturom: investicijski fondovi 40,9%, mirovinski fondovi 33,4%, banke 17,0% i ostali 8,8%. Tranše će biti uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze, po odobrenju iste. Agent izdanja i Dealer Programa je Privredna banka Zagreb.
Izdanjem predmetnih tranši INGRA je prijevremeno iskupila 70% iznosa postojećih komercijalnih zapisa koji joj dospijevaju tijekom ožujka i svibnja 2010. godine. Ostatak komercijalnih zapisa INGRA planira refinancirati djelomično novim izdanjem komercijalnih zapisa tijekom naredna dva mjeseca, a djelomično iz vlastitih sredstava. Navedeno refinanciranje predstavlja prvi korak u cjelokupnom financijskom restrukturiranju INGRE koje će se odvijati tijekom 2010. godine.

[ 29.01.2010 ] Izjava Društva o nemogućnosti dostave FI za 4Q 2009. godine u predviđenom roku

Obavijest
[ 29.01.2010 ] Odgovor na upit o materijalnim činjenicama

Obavijest
[ 28.01.2010 ] Obavijest o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica

Obavijest
[ 28.01.2010 ] Obavijest o poslovnom i financijskom restrukturiranju

Obavijest
[ 15.01.2010 ] Poziv na Glavnu skupštinu

Poziv na Glavnu skupštinu
[ 07.01.2010 ] Promjene u Upravi Društva

Obavijest
[ 12.11.2009 ] Sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji INGRA - TEHNIKA

Zagreb, 12. studenog 2008. - INGRA d.d. i Tehnika d.d. sklopile su Ugovor o poslovnoj suradnji za područje Alžirske Narodne Demokratske Republike. Ovim ugovorom određen je okvir poslovne suradnje s ciljem nuđenja i dobivanja poslova izgradnje i održavanja investicijskih objekata.
Ugovor je zaključen na pet godina te se primjenjuje na sve poslove ostvarene za trajanja tog roka i sve naknadne poslove koji se nastavljaju na aktivnosti ostvarene u tome roku.
Ovom poslovnom suradnjom želi se osnažiti konkurentska pozicija hrvatskih kompanija na rastućem inozemnom tržištu sa pojačanom potrebom u infrastrukturnoj izgradnji, a istovremeno i pruža prilika za prevladavanje trenutnog stanja u građevinskom sektoru putem pojačanih aktivnosti na inozemnim tržištima.
Uz trenutnu stabilnu realizaciju na području Alžira prema ugovorima u tijeku od 50 milijuna EUR, ukupni aktivni tenderi na kojima se konkurira za nove poslove iznose 380 milijuna EUR.

[ 31.08.2009 ] Ingra d.d. - odluke Glavne skupštine

ZAGREB, 31. kolovoza 2009. – Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. jednoglasno ili s velikom većinom prihvaćena su sva izvješća i svi prijedlozi Odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora. Glavna skupština dala je razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje i nadzor nad vođenjem društva u 2008. godini, te je izvršen izbor člana Nadzornog odbora. Kao novi član u Nadzorni odbor izabran je g. Marko Orešković. Uz prihvaćanje izvješća revizora Društva o obavljenoj reviziji društva za 2008. godinu, Glavna skupština donijela je i odluku o upotrebi 11.889.000,00 kuna ostvarene dobiti. Glavna skupština je za revizore Društva u 2009. godini imenovala društvo NEXIA REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba

[ 20.08.2009 ] INGRA D.D. USPJEŠNO ZATVORILA 5. TRANŠU KOMERCIJALNIH ZAPISA U IZNOSU 100 MILIJUNA KUNA

Zagreb, 20. kolovoza 2009. - INGRA d.d. uspješno je zatvorila 5. tranšu komercijalnih zapisa u iznosu od HRK 100 milijuna, dospijeća 20. kolovoza 2009. godine.

Potražnja za tranšama u opticaju, usprkos lošijoj situaciji na domaćem tržištu kapitala koja se reflektira kroz smanjenu likvidnost domaćih institucionalnih investitora i porast kamatnih stopa u odnosu na prošlu godinu, bila je izrazito dobra što ukazuje na povjerenje domaćih institucionalnih investitora u kvalitetne izdavatelje. Trenutnu strukturu investitora u kratkoročne vrijednosne papire INGRE čine investicijski fondovi s 29,9%, mirovinski fondovi s 45,6%, banke s 11,2%, osiguravajuća društva sa 7,0%, fizičke osobe sa 0,6% i pravne osobe sa 5,7%. Agent izdanja i Dealer komercijalnih zapisa je Privredna banka Zagreb.
Krajem 2008. kao i u prvoj polovici 2009. INGRA je privela kraju dva značajna vlastita projekta, najveći, objekt javne namijene Arena Zagreb, kao i naselje luksuznih vila na zagrebačkom Srebrnjaku.
Trenutno najveći vlastiti projekt INGRE je izgradnja stambeno poslovnog kompleksa Dvori Lapad u Dubrovniku, vrijednosti EUR 50 milijuna. Početak prodaje pokazuje značajan interes za stanove na toj atraktivnoj lokaciji, a završetak radova očekuje se polovicom 2010. godine.
U inozemstvu INGRA trenutno ima otvorene aktivne urede u Alžiru, Egiptu, Njemačkoj, BiH, Kosovu, Makedoniji, Rusiji, Kazahstanu, a u tijeku je i proces otvaranja ureda u Turkmenistanu. U cilju povećanja inozemne realizacije znaćajno su pojačane aktivnosti na tim tržištima prvenstveno kroz aktivnije nuđenje izvođačkih projekata na izgradnji javne infrastrukture. Predsjednik Uprave INGRE g. Igor Oppenheim potvrdio je kako kompanija nastavlja planirano snažnije okretanje stranim tržištima kroz otvaranje predstavništava u inozemstvu, te kako je trenutno prisutna na desetak inozemnih tendera ukupne vrijednosti 350 milijuna EUR.

[ 20.08.2007 ] Upisano 10.000 novih dionica INGRE

INGRA d.d. je 17. kolovoza zatvorila knjigu upisa za 10.000 novih redovnih dionica po cijeni od 35.000 kuna. Time je uspješno završen drugi krug dokapitalizacije putem izdanja novih dionica kojom će INGRA prikupiti 350 milijuna kuna. Prikupljena sredstva koristiti će se u svrhu realizacije investicijskih projekata u zemlji i inozemstvu.

Upis dionica vršio se u dva kruga. U prvom krugu u kojem su pravo prvenstva imali postojeći dioničari, upisano je 7.526 dionica, dok je drugom krugu upisano preostalih 2.474 dionice, a potražnja je bila 11,5 puta veća od ponuđenog broja dionica u drugom krugu.

Ponuđene 2.474 dionice alocirane su obveznim mirovinskim fondovima čime će sva četiri obvezna mirovinska fonda ući u vlasničku strukturu INGRE i to ravnomjerno prema njihovim tržišnim udjelima. Očekuje se da će uvrštenje dionica društva u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze uslijediti po odobrenju HANFE što se očekuje sredinom rujna. Agenti izdanja dionica su brokerska kuća ICF d.o.o. i Raiffeisenbank Austria d.d.

Ova dionička struktura ukazuje na povjerenje vodećih hrvatskih institucionalnih investitora u razvojne planove INGRE koja će i u budućnosti aktivno sudjelovati na tržištu kapitala.

Download
[ 20.04.2007 ] Objava poslovnih rezultata za 2006.godinu: dobit porije oporezivanja 49,856 milijuna Kn

ZAGREB, 30. ožujka 2007. - Ingra d.d. je u 2006. godini ostvarila ukupni nekonsolidirani prihod od 382,843 milijuna kuna uz rashode od 332,987 milijuna kuna, što je rezultiralo sa dobiti prije oporezivanja od 49,856 milijuna kuna. Time je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno značajno povećanje kako prihoda tako i dobiti po završnom računu.

Sukladno ranijim indikatorima, u navedenom razdoblju svoj jači utjecaj na ostvarene prihode ostvarili su inozemni projekti. Vezano za domaću realizaciju koja je tijekom 2006. bila u investicijskoj fazi zahvaljujući izgradnji novog stambenog kompleksa Ilica 191, znatno su povećane zalihe (za 225,84%) ali i avansi po prodanim stanovima.

Izrada web stranica dimedia.hr