INVESTITORI 

Česta pitanja i odgovori

Koja je oznaka dionice Ingre na Zagrebačkoj burzi?
INGR-R-A

Zašto je Ingra provela dokapitalizaciju i što je time postigla?
Ingra je provela dokapitalizaciju kako bi pretvorila potraživanja određenih grupa vjerovnika u temeljni kapital čime je Društvo podmirilo dio obveza koje opterećuju njegovo poslovanje i na taj način mu je omogućen daljnji razvoj. Temeljni kapital Društva u dokapitalizaciji je povećan za 120,9 milijuna kuna na iznos od 270,9 milijuna kuna. Ovim načinom dokapitalizacije očišćena je bilanca i olakšan je financijski položaj te Ingra spremno čeka nove poslove i projekte.

Kako će dokapitalizacija utjecati na male dioničare?
Mali dioničari neće biti oštećeni u ovom procesu jer će smanjenjem ukupnog duga društva porast i vrijednost njihovih dionica. Uspješna dokapitalizacija omogućila je Ingri da olakša financijski položaj i započne novi investicijski ciklus.

 

Kada će nove dionice biti uvrštene na Zagrebačku burzu?

Kada HANFA odobri Prospekt te Zagrebačka burza donese rješenje o uvrštenju, dionice Ingre bit će uvrštene na Burzu, a javnost će biti obaviještena putem priopćenja.


Tko objavljuje sve bitne podatke o radu i djelovanju Ingre i gdje se oni mogu pronaći?
Društvo je dužno u najkražem mogužem roku javno objaviti i time staviti na raspolaganje svim zainteresiranim stranama bitne podatke o radu i djelovanju društva, kao i sve podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na cijenu dionica toga društva. Svi bitni podaci objavljuju se na web stranicama Zagrebačke burze, HANFE i na web stranicama Ingre, te putem OTS sustava HINE.

Koja su prava dioničara društva s obzirom na broj dionica kojima raspolažu?
Društvo je dužno postupati na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima, neovisno o broju dionica kojima raspolažu, zemlji njihova podrijetla te njihovim drugim svojstvima. Pravo glasa treba obuhvatiti sve dioničare društva na takav način da je broj glasova koji im pripadaju u glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica koje drže, bez obzira na rod dionica.

Tko može ući u nadzorni odbor Ingre?
Nadzorni odbor društva sastoji se od neovisnih stručnjaka u svojem području djelovanja. U sastav nadzornog odbora mogu ući osobe uspješne i dokazane u poslu kojeg obavljaju.

Koji su zadaci, a koje odgovornosti uprave Ingre?
Uprava društva vodi poslove društva samostalno i na vlastitu odgovornost te donosi odluke prema vlastitoj prosudbi. U obavljanju svojih poslova uprava uglavnom nije vezana uputama drugih tijela društva, no postoji mogućnost da nadzorni odbor daje suglasnost za određene poslove. Uprava uvijek djeluje isključivo u korist društva i dioničara, vodeći računa o interesima zaposlenika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti društva.
 

Izrada web stranica dimedia.hr