INVESTITORI 

Financijska izvješća

[ 30.04.2019 ] INGRA d.d. - Revidirano konsolidirano izvješće za 2018. godinu

Revidirano konsolidirano izvješće za 2018. godinu GFI-POD 2018 rev. kons.
[ 30.04.2019 ] INGRA d.d. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2018. godinu

Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2018. godinu GFI-POD 2018 rev. nekons.
[ 30.04.2019 ] LANIŠTE d.o.o. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2018. godinu

LANIŠTE d.o.o. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2018. godinu LANIŠTE d.o.o. - GFI-POD 2018 rev. nekons.
[ 30.04.2019 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za prvo tromjesečje 2019. godine

1Q 2019 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 28.02.2019 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za razdoblje siječanj-prosinac 2018.

4Q 2018 GFI-POD KONS GFI-POD NEKONS
[ 31.10.2018 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za razdoblje siječanj-rujan 2018.

3Q 2018 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 25.09.2018 ] LANIŠTE d.o.o. - Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2018.

LANIŠTE Q2 2018 LANIŠTE TFI POD NEKONS
[ 31.07.2018 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2018.

2Q 2018 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 30.04.2018 ] INGRA d.d. - Revidirano konsolidirano izvješće za 2017. godinu

Revidirano konsolidirano izvješće za 2017. godinu GFI-POD 2017 rev. kons.
[ 30.04.2018 ] INGRA d.d. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2017. godinu

Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2017. godinu GFI-POD 2017 rev. nekons.
[ 30.04.2018 ] LANIŠTE d.o.o. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2017. godinu

LANIŠTE d.o.o. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2017. godinu LANIŠTE d.o.o. - GFI-POD 2017 rev. nekons.
[ 30.04.2018 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za prvo tromjesečje 2018. godine

1Q 2018 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 28.02.2018 ] INGRA d.d. - Nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano izvješće za 2017. godinu

Nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano izvješće za 2017. g. TFI-POD 2017 nerev. kons. TFI-POD 2017 nerev. nekons.
[ 30.10.2017 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za razdoblje siječanj-rujan 2017.

3Q 2017 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 31.07.2017 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2017.

2Q 2017 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 31.07.2017 ] LANIŠTE d.o.o. - Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2017.

LANIŠTE Q2 2017 LANIŠTE TFI POD NEKONS
[ 29.04.2017 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za prvo tromjesečje 2017. godine

1Q 2017 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 28.04.2017 ] LANIŠTE d.o.o. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2016. godinu

LANIŠTE d.o.o. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2016. godinu LANIŠTE d.o.o. - GFI-POD 2016 rev. nekons.
[ 25.04.2017 ] INGRA d.d. - Revidirano konsolidirano izvješće za 2016. godinu

Revidirano konsolidirano izvješće za 2016. godinu GFI-POD 2016 rev. kons.
[ 25.04.2017 ] INGRA d.d. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2016. godinu

Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2016. godinu GFI-POD 2016 rev. nekons.
[ 28.02.2017 ] INGRA d.d. - Nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano izvješće za 2016. godinu

Nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano izvješće za 2016. g. GFI-POD 2016 nerev. kons. GFI-POD 2016 nerev. nekons.
[ 31.10.2016 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za razdoblje siječanj-rujan 2016.

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2016. nalaze se u prilogu.

3Q 2016 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 29.07.2016 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2016.

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo polugodište 2016. nalaze se u prilogu.

2Q 2016 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 05.07.2016 ] INGRA d.d. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2015. godinu

Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2015. godinu GFI-POD 2015 rev. nekons.
[ 05.07.2016 ] INGRA d.d. - Revidirano konsolidirano izvješće za 2015. godinu

Revidirano konsolidirano izvješće za 2015. godinu GFI-POD 2015 rev. kons.
[ 29.04.2016 ] INGRA d.d. - Objava poslovnih rezultata za prvo tromjesečje 2016. godine

1Q 2016 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 29.02.2016 ] INGRA d.d. - Privremeno nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano izvješće za 2015. godinu

Privremeno nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano izvješće za 2015. godinu GFI-POD 2015 nerev. kons. GFI-POD 2015 nerev. nekons.
[ 04.11.2015 ] Objava poslovnih rezultata INGRE d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2015.

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2015. nalaze se u prilogu.

3Q 2015 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 18.08.2015 ] INGRA d.d. - Revidirano konsolidirano izvješće za 2014. godinu

Revidirano konsolidirano izvješće za 2014. godinu GFI-POD 2014 rev. kons.
[ 31.07.2015 ] Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2015.

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo polugodište 2015. nalaze se u prilogu.
 

2Q 2015 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 07.07.2015 ] INGRA d.d. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2014. godinu

Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2014. godinu GFI-POD 2014 rev. nekons.
[ 30.04.2015 ] Objava poslovnih rezultata INGRE za prvo tromjesečje 2015. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2015. godine nalaze se u prilogu.

1Q 2015 TFI POD KONS TFI POD NEKONS
[ 14.02.2015 ] Privremeno nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano izvješće za 2014. godinu

Privremeno nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano izvješće za 2014. godinu
[ 31.10.2014 ] Objava poslovnih rezultata INGRE d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2014.

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvih devet mjeseci 2014. nalaze se u prilogu.

3Q 2014
[ 31.07.2014 ] Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2014.

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo polugodište 2014. nalaze se u prilogu.
 

2Q 2014
[ 30.04.2014 ] INGRA d.d. - Revidirano konsolidirano izvješće za 2013. godinu

Revidirano konsolidirano izvješće za 2013. godinu GFI-POD 2013 rev. kons.
[ 30.04.2014 ] INGRA d.d. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2013. godinu

Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2013. godinu GFI-POD 2013 rev. nekons.
[ 30.04.2014 ] Objava poslovnih rezultata INGRE za prvo tromjesečje 2014. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2014. godine nalaze se u prilogu.

1Q 2014
[ 19.02.2014 ] INGRA d.d. - Privremeno nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano izvješće za 2013. godinu

Privremeno nerevidirano nekonsolidirano izvješće za 2013. godinu Privremeno nerevidirano konsolidirano izvješće za 2013. godinu
[ 31.10.2013 ] Objava poslovnih rezultata INGRE d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2013.

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje siječanj-rujan 2013. nalaze se u prilogu.
 

3Q 2013
[ 31.07.2013 ] Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2013.

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo polugodište 2013. nalaze se u prilogu.

2Q 2013
[ 30.04.2013 ] Objava poslovnih rezultata INGRE za prvo tromjesečje 2013. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2013. godine nalaze se u prilogu.

1Q 2013
[ 26.04.2013 ] INGRA d.d. - Revidirano konsolidirano izvješće za 2012. godinu

Revidirano konsolidirano izvješće za 2012. godinu GFI-POD 2012 rev. kons.
[ 26.04.2013 ] INGRA d.d. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2012. godinu

Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2012. godinu GFI-POD 2012 rev. nekons.
[ 14.02.2013 ] INGRA d.d. - Privremeno nerevidirano nekonsolidirano i konsolidirano izvješće za 2012. godinu

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te privremeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za 2012. godinu nalaze se u prilogu.

Privremeno nerevidirano izvješće za 2012. godinu
[ 30.10.2012 ] Objava poslovnih rezultata INGRE za razdoblje siječanj-rujan 2012. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje siječanj-rujan 2012. godine nalaze se u prilogu.

3Q 2012
[ 27.07.2012 ] Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2012.

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo polugodište 2012. godine nalaze se u prilogu.

2Q 2012
[ 27.04.2012 ] INGRA d.d. - Revidirano konsolidirano izvješće za 2011. godinu

Revidirano konsolidirano izvješće za 2011. godinu
[ 27.04.2012 ] INGRA d.d. - Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2011. godinu

Revidirano nekonsolidirano izvješće za 2011. godinu
[ 27.04.2012 ] Objava poslovnih rezultata INGRE za prvo tromjesečje 2012. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2012. godine nalaze se u prilogu.

1Q 2012
[ 14.02.2012 ] INGRA d.d. - Privremeno nerevidirano nekonsolidirano i konsolidirano izvješće za 2011. godinu

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te privremeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za 2011. godinu nalaze se u prilogu.

Privremeno nerevidirano izvješće za 2011. godinu
[ 28.10.2011 ] Objava poslovnih rezultata INGRE d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2011. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje siječanj-rujan 2011. godine nalaze se u prilogu.

 

3Q 2011
[ 29.07.2011 ] Objava poslovnih rezultata za prvo polugodište 2011. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo polugodište 2011. godine nalaze se u prilogu.

2Q 2011
[ 29.04.2011 ] Objava poslovnih rezultata INGRE za prvo tromjesečje 2011. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2011. godine nalaze se u prilogu.

1Q 2011
[ 06.04.2011 ] INGRA d.d. - Revidirano konsolidirano financijsko izvješće za 2010.

Revidirano konsolidirano financijsko izvješće za 2010
[ 06.04.2011 ] INGRA d.d. - Revidirano nekonsolidirano financijsko izvješće za 2010.

Revidirano nekonsolidirano financijsko izvješće za 2010
[ 15.02.2011 ] INGRA d.d. - Preliminarno nerevidirano nekonsolidirano i konsolidirano financijsko izvješće INGRE d.d. za 2010. godinu

Preliminarno nerevidirano nekonsolidirano i nerevidirano konsolidirano izvješće za 2010.
[ 29.10.2010 ] Objava poslovnih rezultata INGRE za prvih devet mjeseci 2010. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaj za prvih devet mjeseci 2010. godine je u prilogu.

Devetomjesečno izvješće 2010.
[ 29.07.2010 ] Objava poslovnih rezultata za prvih šest mjeseci 2010. godine

Izvješće Uprave, izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih izvještaja te nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaj za prvih šest mjeseci 2010. godine je u prilogu.

Polugodišnje izvješće 2010.
[ 03.05.2010 ] Objava poslovnih rezultata INGRE za prvo tromjesečje 2010. godine

1Q 2010
[ 30.04.2010 ] INGRA d.d. - financijsko izvješće za 2009. godinu // nekonsolidirano

download
[ 30.04.2010 ] INGRA d.d. - financijsko izvješće za 2009. godinu // konsolidirano

U 2009. godini Ingra je ostvarila operativnu dobit od 38,7 milijuna kuna i radi što bolje prilagodbe krizi koja se posebno odrazila na sektor graditeljstva i povezanih djelatnosti u Hrvatskoj i većini inozemnih tržišta započela restrukturiranje na svim razinama. Uprava očekuje da će se poslovanje Ingre stabilizirati već u drugoj polovici 2010. godine.

Ekonomska kriza koja se posebno odrazila na sektor graditeljstva i povezanih djelatnosti u Hrvatskoj i većini inozemnih tržišta utjecala je na sve segmente poslovanja Ingre tijekom 2009. Osim drastičnog pada marži značajno je povećan i teret financiranja uzrokovan snažnim investicijskim i akvizicijskim aktivnostima u prethodnim razdobljima.

Prema revidiranim konsolidiranim poslovnim izvještajima Ingra je 2009. godine ostvarila ukupne prihode od 608,07 milijuna kuna, dok ostvareni operativni prihodi iznose 585,012 milijuna kuna. Ingra je time završila trogodišnji investicijski ciklus u kojem je ostvaren ukupni prihod od 2,5 milijardi kuna.

Unatoč ostvarenoj operativnoj dobiti od 38,7 milijuna kuna, Ingra je 2009. godinu završila s ukupnim negativnim rezultatom od 71,3 milijuna kuna koji će se pokriti iz dijela vlastitih rezervi. Takav rezultat prvenstveno je posljedica značajnih jednokratnih otpisa koje je Ingra provela dosljednom primjenom Me?unarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Najveći otpis odnosi se na Ingrinu akviziciju iz 2007. u Makedoniji - Mavrovo A.D. Ostali otpisi odnose se na usklađenje zaliha i imovine s trenutnim tržišnim cijenama. Ukupan iznos svih usklađenja iznosi 69 milijuna kuna. Ovo vrijednosno usklađenje ujedno omogućuje strateški zaokret prema jačanju poslovnih aktivnosti u inozemstvu, čime se Ingra vraća temeljnim izvoznim djelatnostima u graditeljstvu, energetici, industriji i montaži.

Kako bi se što bolje prilagodila novonastalim uvjetima na tržištu Ingra je sredinom 2009. započela restrukturiranje na svim razinama. Smanjeni su fiksni troškovi i broj organizacijskih jedinica te broj zaposlenika za 25 posto. Većini tih zaposlenika omogućen je odlazak u mirovinu, a svi su bili materijalno zbrinuti putem stimulativnih otpremnina.

Opći troškovi poslovanja prepolovljeni su u odnosu na 2008 godinu. U značajnoj mjeri Ingra je smanjila i svoje obveze prema dobavljačima i to za više od 350 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno je Ingra uredno servisirala sve svoje financijske obaveze prema bankama i investitorima.

Ingra je i ove godine nastavila provoditi započete mjere restrukturiranja. Ključno je financijsko restrukturiranje koje se provodi sa ciljem reprograma financijskih obaveza u kvalitetan dugoročan instrument, odnosno sindicirani kredit. Analizu restrukturiranja provela je nezavisna konzultantska kuća KPMG.

Dvori Lapad u Dubrovniku trenutno su najveći investicijski projekt Ingre čiji se završetak očekuje u naredna dva mjeseca. Ova je investicija vrijedna preko 55 milijuna eura. U završnoj fazi nalaze se i dva velika projekta izgradnje luka na najznačajnijem inozemnom tržištu uz koje su i dovršeni radovi na dionicama Dugopolje – Šestanovac, Šestanovac – Račva i Račva - Ploče. Ukupna vrijednost radova iznosila je 400 milijuna kuna.

Ingra je u 2009. uložila 20 milijuna kuna vlastitih sredstava kako bi ojačala svoju konkurentsku poziciju i pojačala prisutnost na inozemnim tržištima.

Poslovni rezultati Ingre u prvom kvartalu 2010. i dalje bilježe negativan trend, što je u prvom redu rezultat stagnacije i usporavanja započetih infrastrukturnih radova u Hrvatskoj. Uprava očekuje da će se poslovanje Ingre stabilizirati već drugoj polovici 2010. godine te da će aktivnosti koje je poduzela prošle godine s ciljem jačanja prisutnosti Ingre na inozemnim tržištima dati pozitivne rezultate. U prilog tome govore povratne informacije s tradicionalnih tržišta, prvenstveno sjeverne Afrike i Srednjeg istoka. Ukupna vrijednost svih aktivnih natječaja iznosi milijardu eura, a izvjesno je da će Ingra u narednom razdoblju sklopiti nekoliko novih ugovora i tako započeti novi investicijski ciklus.
 

download
[ 18.05.2009 ] INGRA d.d. - financijsko izvješće za 2008. godinu

download
[ 28.05.2008 ] INGRA d.d. - financijsko izvješće za2007. godinu

download
[ 30.05.2007 ] INGRA d.d. - financijsko izvješće za 2006. godinu

download
Izrada web stranica dimedia.hr