INVESTITORI 

Vlasnička struktura

 

10 najvećih dioničara
Udio u %
IGOR OPPENHEIM
9,53
JUROSLAV BULJUBAŠIĆ
3,45
TROMONT d.o.o.
2,36
PODRAVKA BANKA d.d. / DUBRAVKO KOS
1,77
INHOUSE GROUP d.o.o.
1,68
ELEKTROPROJEKT d.d.
1,53
ZAGREBAČKA BANKA d.d.
1,43
JOSIP SEDLAR
1,36
TOMISLAV PENIĆ
1,24
ALOJZIJE ŠESTAN
1,21
UKUPNO
25,55
 

Na dan: 11. lipnja 2018.

Izvor: SKDD

Izrada web stranica dimedia.hr