DRUŠTVENA ODGOVORNOST 

Održivi razvoj

Održivi razvoj je složen pojam koji sadrži komponentu zaštite okoliša, te socijalnu i ekonomsku komponentu. Ideja održivoga razvoja nastala je povezivanjem različitih utjecaja proizvodnje i razvoja s neminovnim utjecajima na široko shvaćen okoliš, na naše okruženje. Poslovanje prema smjernicama održivog razvoja nema za cilj zaustavljanje ili usporavanje samog napretka, već pronalaženje putova razvoja koji neće ugroziti okoliš uz naglasak na socijalnom faktoru i poboljšavanju uvjeta života. Zadatak je vrlo složen jer se radi o naoko suprotstavljenim pojmovima. Međutim, to u stvari nije točno jer je ključ u pronalaženju rješenja koja neće ugroziti uvjete života, a među kojima je i zaštita okoliša bitan element. Našu djelatnost, koja je usmjerena pružanju usluga u svim fazama izgradnje investicijskih objekata i njihovog održavanja, težimo obavljati na načelima održivog razvoja - vodeći računa da zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija ne dovede u pitanje mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija.
Imajući na umu ideju I kad mijenjamo prirodu, čuvajmo je!, sustavno integriramo načela upravljanja okolišem i održivog razvoja u naše poslovne odluke i procese. Upravljanje okolišem jedan je od naših ključnih prioriteta. Nastojimo maksimalno smanjiti svoj negativan utjecaj na okoliš, a kada god je to moguće, nastojimo u suradnji s dobavljačkim lancem ostvariti unapređenja u procesima upravljanja okolišem.

Izrada web stranica dimedia.hr