DRUŠTVENA ODGOVORNOST 

Upravljanje kvalitetom i okolišem

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem zasniva se na načelima norme
EN ISO 9001:2008 i načelima norme EN ISO 14001:2004, s idejom: 

"I kad mijenjamo prirodu, čuvajmo je!" 

Uvođenjem integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem želimo stalno poboljšavati kvalitetu naših proizvoda i usluga i upravljati svim značajnim aspektima okoliša koje možemo nadzirati s ciljem stalnog sprečavanja onečišćenja okoliša.
Uprava politiku upravljanja kvalitetom i okolišem promovira kao zajednički napor svih u postizanju vrhunske kvalitete usluga uz očuvanje okoliša. Politika je temelj sustava upravljanja kvalitetom i okolišem i Uprava je nastoji približiti zaposlenicima i svim vanjskim suradnicima.
Osim politike u poduzeću, Uprava definira politiku pojedinih organizacijskih cjelina prilagođenu posebnostima, te izražava spremnost prihvaćanja međunarodnih i nacionalnih zakonskih i drugih zahtjeva za zaštitu okoliša.
Uprava je orijentirana na stalnu komunikaciju s poslovnim partnerima, internim i eksternim interesnim grupama pri radu na kvaliteti i zaštiti okoliša, te politiku i rezultate upravljanja okolišem nastoji na prikladan način prezentirati javnosti. Također Uprava se obavezuje da će u okviru svojih djelatnosti raditi na dosljednoj primjeni i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, radi podizanja kvalitete, stanja okoliša, smanjenja troškova i povećanja zadovoljstva korisnika i zaposlenika.

 

Pročitajte našu

Politiku kvalitete i zaštite okoliša
Upravljanje kvalitetom i okolišem Upravljanje kvalitetom i okolišem
Izrada web stranica dimedia.hr