REFERENCE 

ID: 213 Stambeno-poslovni objekt DVORI LAPAD, Dubrovnik

Dvori Lapad:  Novi na?in uivanja u stanovanju


Oaza luksuza u zagrljaju Mediterana


Stambeno – poslovni kompleks INGRE vrijedan preko 50 milijuna eura oivio je ideju Dvora u kojem se spaja ?udesna prošlost i tradicija sa ultramodernom tehnologijom stanovanja


Dvori su oduvijek u Dubrovniku, pa i u staroj i mo?noj Dubrova?koj republici, zna?ili mnogo više od na?ina obi?nog stanovanja i bili su rezervirani za one koji imaju više novca, stila, ukusa i elja. Ostalo je tako sve do današnjih dana i taj je simbol stanovanja u svojevrsnoj otmjenosti dijelio svoju sudbinu s Gradom koji je ve? odavno našao svoje mjesto na upe?atljivoj niski gradova koji svojom univerzalnom ljepotom i ugledom prolaze kroz stolje?a bez da ih osjete. I ju?er i danas, a tako ?e sigurno biti i sutra, dovoljno je samo re?i: Dubrovnik. Pa ?ak i samo – Grad. I to, naravno velikim slovom, iz poštovanja. I sve je re?eno.


U gradu koji se i slubeno još 1979. godine našao na popisu UNESCO-ve  svjetske baštine i ?iji su gradski zidovi odavno zaštitni znak neprolazne ljepote dok su središnjom ulicom Stradunom šetali mnogi poznati i slavni poput Romana Abramovi?a, ruskog multimilijardera koji svoje nove jahte – ljepotice obavezno proveze Dubrova?kom lukom, Billa Gatesa, ikone bogatstva i novca, kralja Jordana, vladara modnog carstva Valentina, ali i mnogi nepoznati i obi?ni ljudi ?ija se imena nikada ne?e na?i u javnosti.  Svima njima ?e zauvijek u sje?anju ostati ljepote Grada.


I ovdje, u jednom od najljepših dijelova grada, u uvali Lapad u kojoj su stari Dubrov?ani, pripadnici  dobrostoje?e vlastele još u vrijeme Dubrova?ke republike gradili svoje prve ljetnikovce pojavili su se novi Dvori u bijelom kamenu. Središnji trg sa fontanom koja zvuk vode koja se ritmi?no die i spušta u potpunoj harmoniji spaja s udaranjem valova na plai samo nekoliko metara dalje, okvir su u kojem se nalazi pet zgrada prepoznatljive vizure u ?ijim je zidovima skrivena najmodernija tehnologija gradnje i organizacije stanovanja.  Zagreba?ka INGRA odabrala je ovo mjesto kako bi na najljepši mogu?i na?in spojila tradiciju, mo? i ugled Dubrovnika sa suvremenim stanovanjem u novim Dvorima koji prua uivanje u naizgled nespojivom, a tako zamamnom, opuštaju?em i gotovo nestvarnom ugo?aju. Dvori Lapad idealan su oblik naselja sa 70 stanova površine od 80 do 160 ?etvornih metara u kojem se stapaju tradicija prošlosti i tehnologija budu?nosti. Za jednu takvu kombinaciju ni cijene ?etvornog metra koje se kre?u od 3.000 do 4.500 eura uistinu nisu visoke. Znaju to mnogi pa nije ?udno što je ve? 40-tak posto stanova rasprodano. A prvo su prodani oni najve?i, najskuplji, okrenuti moru…


Stanovi u Dvorima Lapad imaju prakti?no sve, vrhunski gra?evni materijal, visoku toplinsku i zvu?nu izolaciju, dizajn u kojem se mislilo baš na svaki pa i najmanji detalj, podzemnu garau i mogu?nost vlastitog ure?enja u završnoj fazi. elite li talijansku kuhinju, francuske krevete, akustiku najboljih svjetskih proizvo?a?a ili dizajn unutarnjeg prostora koji podsje?a na mo?ne dane ponosne Dubrova?ke republike – sve je mogu?e. U Dvorima samo treba izre?i što i gdje elite i vrlo brzo to ?ete i dobiti. Veliko zanimanje vlada i za takozvane „pametne stanove“ u kojima je ugra?en sustav automatskog reguliranja grijanja, hla?enja, ja?ine rasvjete, spuštanje roleta i još koješta drugog. A svim time upravljate dok mirno sjedite u nekom od dubrova?kih restorana dok naredbe kojima uklju?ujete hla?enje u svom stanu jednostavno šaljete pritiskom na tipke mobitela! Razinu inteligencije svog stambenog prostora naravno moete u dogovoru sa stru?njacima Ingre i sami odrediti.


Stanovi su ovdje me?utim samo dio projekta vrijednog preko 50 milijuna eura u kojem je INGRA uloila svoje znanje, iskustvo, ugled i elju da se još jednom potvrdi kao kompanija koja nudi najbolja mogu?a rješenja za kvalitetan ivot. Cijelo naselje na Lapadu uskoro ?e se pretvoriti i u mjesto izlaska, susreta, šetnje i provoda zahvaljuju?i projektu u kojem je stambenom dijelu na funkcionalan na?in priklju?en i onaj poslovni. Stanovi ne?e biti izolirani od prostora na kojem ?e pulsirati ivot, oni ?e biti sastavni dio jednog novog prostora u kojem ?e se nalaziti brojni ugostiteljski objekti, trgovine i jedan cijeli višenamjenski poslovno – zabavni prostor. Dubrovnik koji do danas nema ni  jedno moderno kino ovdje ?e dobiti najnoviji CineStarov multipleks kino.
Tri nove kino dvorane sa više od 600 mjesta i najmodernijom svjetskom tehnologijom prikazivanja bez ikakve sumnje privu?i ?e mnoge eljne zabave. Udobne fotelje, gledanje filmova uz Coca-Colu ili neki drugi osvjeavaju?i napitak trebale bi postati neka nova tradicija Dubrovnika i to posebice u hladnijim zimskim danima. Vrlo brzo moglo bi se pokazati da je grad dobio još jedno novo društveno središte, okupljalište starih i mladih koji ?e tu prona?i ono što ele u idealnom spoju starog i novog. Sve je prilago?eno tome, od trgovina do kina i ?ak i podzemne garae sa svoja 164 parkirališna mjesta za stanare i zakupce kao i dodatnih 180 mjesta za javnu uporabu.


Cijeli stambeno – poslovni kompleks na Lapadu izra?en je tako da se pazilo na svaku sitnicu pa bi uskoro trebao dobiti i energetski certifikat, potvrdu da zbog male potrošnje energije ulazi u A razred energetske u?inkovitosti. Gotovo svaki pa i najmanji potroša? u stanovima i poslovnim prostorima krije u sebi velike mogu?nosti ušteda, a vlastitim krajnjim odabirom moe se kreirati i osobni na?in štednje.
Vlasnicima stanova nudi se i ?itav niz dodatnih usluga poput odravanja, ?uvanja klju?eva u sezoni kad se stanovi ne koriste itd. Pri?uva stoji 5,80 kuna po ?etvornom metru i to samo zato da se zadovolje neke zakonske norme koje propisuju da se to mora pla?ati ve? zato što ?e budu?i stanari zauzvrat dobiti usluge 24 satnu ?uvarsku slubu, video-nadzor, ?iš?enje i odravanje hortikulture i ku?nog majstora koji im je na raspolaganju za rješavanje svih sitnih problema.


U Dvorima Lapad  doista je napravljeno sve kako bi se udovoljilo zahtjevima modernog stanovanja. Sofisticirana oprema svjetski renomiranih proizvo?a?a ovaj stambeno – poslovni kompleks bez imalo ustru?avanja stavlja uz bok svih sli?nih projekata u Europi koji pruaju usluge jednog specifi?nog „lifestyla“ u kojem je kako bi stanovanje doista imalo sve elemente udobnosti, sigurnosti, ljepote i atmosfere uklju?eno zaista sve. Dodamo li tome opojan za?in i miris Dubrovnika, njegovog kamena, lovora i naran?a teško je prona?i neku sitnicu koja nedostaje i ?ime bi i stare vlastelinske obitelji u svojim nekadašnjim Dvorima mogle biti nezadovoljne.
 

Zdravko Cesar


Stambeno-poslovni objekt DVORI LAPAD, Dubrovnik
Izrada web stranica dimedia.hr