DJELATNOSTI 

Autoceste, mostovi, viadukti, tuneli

Cestogradnja je jedna od značajnijih djelatnosti INGRE. INGRA od samog početka izgradnje autocesta u Republici Hrvatskoj učestvuje u tom projektu.

U različitim organizacijskim oblicima izgrađeni su vijadukt Možđenec, dužine 209 m, na dionici Breznički Hum - N. Marof autoceste Zagreb - Goričan, dio trase dionice Sv. Rok - Maslenica, vijadukt Baričević dužine 269 m i Božići dužine 260 m, te dionica Zadar 1 - Zadar 2 na Jadranskoj autocesti.

Nastavkom izgradnje autoceste prema Splitu, INGRA učestvuje u izgradnji trase na dionici Benkovac - Pirovac, kao i trase, čvora Vrpolje i objekata u trasi na dionici Vrpolje - Prgomet. Na dionici Šibenik - Vrpolje INGRA je izgradila vijadukt Dubrava, dužine 160 m, te sve podvožnjake, prolaze i prijelaze.

Na izgradnji autoceste Rijeka - Rupe, INGRA je sudjelovala u izgradnji trase na dionici Jurdani - Permani.

Sve navedene poslove INGRA je kao članica razli?itih organizacijskih oblika dobila u vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Kao partner u konzorciju hrvatskih tvrtki INGRA sudjeluje u nastavku izgradnje autoceste od Splita do Ploča u ukupnoj dužini 96,2 km čija je vrijednost blizu 5 milijardi kuna.

Izrada web stranica dimedia.hr