Kategorija

Skupština

INGRA d.d. – Odluke Glavne skupštine 30.8.2019.

By | Skupština

INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b, OIB 14049708426, LEI: 7478000040JHIQLL5W26, Matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRINGRRA0001, Vrijednosnica INGR (INGR-R-A), Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, obavještava da su na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno prihvaćena sva izvješća te su dane razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2018. godini. Prihvaćena je odluka o pokriću gubitaka u 2018. godini, kao i zahtjev dijela dioničara o proširenju Nadzornog odbora Društva. Tako su u Nadzorni odbor društva izabrani novi članovi Franjo Herceg, Ivan Škegro i Mario Aunedi Medek, a prihvaćen je i zahtjev dijela dioničara o smanjenju nagrade svim članovima Nadzornog odbora.

 

Tročlana Uprava Društva nastavlja s radom, uz napomenu kako je dugogodišnji predsjednik Uprave Igor Oppenheim najavio odlazak u mirovinu krajem 2019. godine.

 

Glavna skupština za revizora Društva u 2019. godini izabrala je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Društva – dopuna pozivu na Glavnu skupštinu 30.08.2019.

By | Investitori, Skupština

Očitovanje Uprave i zahtjev dioničara Duštva 29 07 2019

Dopuna dnevnog reda 30.08.2019.

INGRA d.d. objavljuje da je dana 29. srpnja 2019. godine zaprimila pravodoban zahtjev dioničara Društva koji su imatelji udjela koji prelaze visinu dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Društva za dopunom i objavom dopune objavljenog dnevnog reda glavne skupštine Društva sazvane za dan 30. kolovoza 2019. godine u 12:00 sati u sjedištu Društva, Alexandera Von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat). Društvo ujedno objavljuje i očitovanje Uprave Društva u prilogu.

 

Poziv na Glavnu skupštinu INGRA d.d. 30.8.2019.

By | Skupština

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa člankom 26. Statuta dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj 3. srpnja 2019. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

 

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

koja će se održati dana 30. kolovoza 2019. godine (petak) u 12 sati

u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

 

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2018. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu
 4. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu
 5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
 6. Usvajanje izmjena Statuta Društva
 7. Imenovanje revizora za 2019. godinu.

 

 • Materijali:
 1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje Poziv na GS INGRE 30 08 2019
 2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Prijava_za_sudjelovanje_na_GS 30.8.2019
 3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Punomoc_za_GS 30.8.2019
 4. Materijal za Glavnu skupštinu 20190724_Materijal za Glavnu skupstinu 30.8.2019

INGRA d.d. – Odluke glavne skupštine 2018.

By | Skupština

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 7. svibnja 2018.g. donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, koja će se održati 15. 06. 2018. (petak) u 13 sati, u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

U nastavku obavijesti nalazi se:

 1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje (PDF)
 2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini (DOC)
 3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini (DOC)
 4. Materijal za Glavnu skupštinu (PDF)

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

održane 15. lipnja 2018. godine

Na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno su prihvaćena sva izvješća i prijedlozi odluka predloženi od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Poziv na glavnu skupštinu INGRA 2018.

By | Skupština

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 7. svibnja 2018. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV
NA GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,
koja će se održati dana 15. lipnja 2018. godine (petak) u 13 sati
u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Za glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

 1. Izvješće Uprave o stanju društva za 2017. godinu, konsolidirano izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2017. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
 2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu
 3. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2017. godinu
 4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
 5. Izbor člana Nadzornog odbora
 6. Imenovanje revizora za 2018. godinu.

Poziv na glavnu skupštinu 2018. INGRA (PDF)