Kategorija

Investitori

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (predsjednika Uprave)

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ , Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/522 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 23. prosinca 2020. godine gospodin Danko Deban iz Zagreba, Sveti duh 171, OIB: 03680632254, predsjednik Uprave Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 50.000 (slovima: pedeset tisuća) dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 7,90 kn (slovima: sedam kuna i devedeset lipa) po dionici, odnosno po cijeni za Dionice u ukupnom iznosu od 395.000,00 kn (slovima: tristo devedeset pet tisuća kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

INGRA d.d. Obavijest o stjecanju dionica – Danko Deban

Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je realiziran sporazum s vjerovnikom predstečajne nagodbe na temelju kojeg sporazuma je došlo do podmirenja obveze prijenosom nekretnine te su okončani višegodišnji ovršni postupci i uređeni su svi međusobni odnosi stranaka.

Opisana transakcija utječe na povećanje neto knjigovodstvene vrijednosti Izdavatelja za iznos od približno 15 milijuna kuna, koji iznos je nastao kao posljedica smanjenja obveze za 32 milijuna kuna i smanjenja imovine za iznos od 17 milijuna kuna.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Kalendar događanja za 2021. godinu

By | Investitori

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo), u svrhu transparentnosti objavljuje Kalendar korporativnih događanja koja se očekuju u sljedećoj poslovnoj godini, sve sukladno dobroj praksi korporativnog upravljanja.

 

Datum Događanje
26.02. Objava tromjesečnih financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2020. godine
30.04. Objava tromjesečnih financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2021. godine te revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu
* Glavna skupština
30.07. Objava tromjesečnih financijskih izvještaja za drugo tromjesečje 2021. godine
29.10. Objava tromjesečnih financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2021. godine

* Glavna skupština Društva će se održati na način i u roku određenima važećim propisima. Datum održavanja Glavne skupštine ovisi o epidemiološkoj situaciji te će biti objavljen naknadno.

Datumi navedeni u Kalendaru su podložni promjenama. Društvo ostavlja mogućnost objave financijskih izvještaja ranije od predviđenih datuma.

 

S poštovanjem,

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Nadzornog odbora)

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Ante Armanda iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835, član Nadzornog odbora Izdavatelja, dana 20. studenog 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene na Zagrebačkoj burzi, stekao ukupno 5000 (slovima: pet tisuća) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po prosječnoj cijeni u iznosu od 7,60 (slovima: sedam kuna i šezdeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 38.000,00 (slovima: trideset osam tisuća) kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

INGRA d.d. – Obavijest o stjecanju dionica Ante Armanda

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe usko povezane s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospođa Sandra Buljubašić iz Zagreba, Ulica kraljice Jelene 1, OIB: 71666889613, kao osoba usko povezana s Dinkom Pejkovićem, članom Uprave Izdavatelja, dana 16. studenoga 2020. godine darovanjem stekla ukupno 400.000 redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

INGRA d.d. – Obavijest o stjecanju dionica

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (predsjednika Nadzornog odbora)

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ , Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/522 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 12. studenog 2020. godine gospodin Mario Aunedi Medek iz Zagreba, Ulica Bogoslava Šuleka 21, OIB: 14205104766, predsjednik Nadzornog odbora Izdavatelja, na temelju transakcije ostvarene izvan mjesta trgovanja, stekao ukupno 29.210 (slovima: dvadeset devet tisuća dvjesto deset) redovnih dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po cijeni u iznosu od 7,90 kn (slovima: sedam kuna i devedeset lipa) po dionici odnosno po cijeni za Dionice u ukupnom iznosu od 230.759,00 kn (slovima: dvjesto trideset tisuća sedamsto pedeset devet kuna i nula lipa).

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti Aunedi Medek 13112020

INGRA d.d. – Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: Društvo) je dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica čiji je izdavatelj ovisno društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Ponuda je bila upućena svim imateljima Obveznica, a kupoprodajna cijena po Obveznici iz Ponude iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu) s uključenim stečenim kamatama obračunatim do dana isplate kupoprodajne cijene.

Društvo ovime obavještava investicijsku javnost da je rok za prihvat Ponude istekao dana 30. rujna 2020. godine te da je u postupku Ponude pohranjeno 366.457 Obveznica, za koje je Društvo isplatilo gore navedenu kupoprodajnu cijenu.

Društvo je dovršetkom Ponude imatelj ukupnog iznosa od 46.884.443 Obveznica.

Realizacija Ponude povećat će neto knjigovodstvenu vrijednost imovine Društva u konsolidiranim financijskim izvještajima, nakon odgovarajućih knjigovodstvenih usklada, za iznos od približno 800 tisuća kuna.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Lanište d.o.o. – Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

Društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Društvo), dana 31. kolovoza 2020. godine obavijestilo je investicijsku javnost da je društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: INGRA), dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica Društva kao izdavatelja (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Ponuda je bila upućena svim imateljima Obveznica, a kupoprodajna cijena po Obveznici iz Ponude iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu) s uključenim stečenim kamatama obračunatim do dana isplate kupoprodajne cijene.

Društvo ovime obavještava investicijsku javnost da je rok za prihvat Ponude istekao dana 30. rujna 2020. godine te da je u postupku Ponude pohranjeno 366.457 Obveznica, za koje je INGRA isplatila gore navedenu kupoprodajnu cijenu.

INGRA je dovršetkom Ponude imatelj ukupnog iznosa od 46.884.443 Obveznica.

 

Lanište d.o.o.

Uprava Društva

INGRA d.d. – Obavijest o povlaštenoj informaciji

By | Investitori

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: INGRA), obavještava investicijsku javnost o smanjenju potencijalnih obveza po osnovi (kontra)garancija izdanih po nalogu INGRE.

INGRA je od poslovne banke zaprimila obavijest o prestanku priznavanja potencijalnih potraživanja na temelju isknjiženja 23 (kontra)garancije koje je poslovna banka izdala po nalogu INGRE tijekom 80-tih i 90-tih godina prošlog stoljeća u svrhu realizacije projekata u Libiji, Iraku, Alžiru i Kini.

Utjecaj navedenog isknjiženja na financijsku poziciju INGRE je smanjenje potencijalnih (vanbilančnih) obveza INGRE za iznos od približno 116 milijuna kuna, dok isto (uslijed vanbilančne pozicije na kojoj se vode garancije) nema utjecaj na račun dobiti i dobitka.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti (člana Nadzornog odbora) pri izdavatelju

By | Investitori

Pozivom i u smislu odredaba članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080020443, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je gospodin Ante Armanda iz Splita, Vukovarska 9, OIB: 71670774835, član Nadzornog odbora Izdavatelja, dana 22. rujna 2020. godine, temeljem transakcije ostvarene na Zagrebačkoj burzi, stekao ukupno 5100 (slovima: pet tisuća sto) redovnih dionica Izdavatelja bez nominalnog iznosa, a koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice).

Dionice su stečene po prosječnoj cijeni u iznosu od 7,50 (slovima: sedam kuna i pedeset lipa) kuna po Dionici odnosno po cijeni u ukupnom iznosu od 38.275,00 (slovima: trideset osam tisuća dvjesto sedamdeset pet) kuna.

Predložak za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija je kao prilog sastavni dio ove obavijesti.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Obavijest o stjecanju dionica od strane osobe koja obavlja rukovoditeljske dužnosti A. Armanda