Kategorija

Novosti

Novosti vezane za utjecaj bolesti COVID-19 na poslovanje društva INGRA d.d.

By | Novosti

Sukladno preporuci HANFA-e i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), INGRA d.d. ovim putem obavještava javnost o utjecaju bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, na poslovne aktivnosti Društva.

INGRA d.d. odgovorno provodi potrebne mjere brinući na prvom mjestu o sigurnosti i zdravlju zaposlenika i partnera, smanjujući time rizike širenja zaraze koronavirusom. Pri implementaciji spomenutih mjera Društvo u svakom trenutku vodi brigu o osiguravanju kontinuiteta poslovanja.

Poslovanje INGRE d.d. vezano je za aktivnosti domaćih i inozemnih partnera i time je pod izravnim utjecajem globalne pandemije koronavirusa, pogotovo u poslovima u inozemstvu. Zabrinjavajuća je situacija vezana uz zastoje na graničnim prijelazima i zatvaranja državnih granica, jer poremećaji u kretanju zaposlenika te prometu materijala i opreme izravno utječu na poslovanje Društva. Osnovni cilj Društva je odgovoriti mjerama koje će umanjiti posljedice takvih poremećaja.

Društvo se nalazi u procesu financijskog, operativnog i kadrovskog restrukturiranja. Sve aktivnosti po tom planu odvijaju se i dalje. Važno je napomenuti da takvi složeni procesi u znatnoj mjeri ovise i o trećim stranama te da poremećaji u poslovanju trećih strana mogu utjecati na brzinu i tijek procesa restrukturiranja.

Društvo trenutno nije u mogućnosti procijeniti utjecaj pandemije koronavirusa na cjelovito poslovanje te će se na to referirati u narednim financijskim izvještajima.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Očitovanje na medijski napis

By | Novosti

Vezano za tekst objavljen u ponedjeljak 2.3.2020. na portalu www.net.hr, kojim se naše Društvo dovodi u negativan kontekst, želimo se očitovati kako slijedi.

 • Organi Društva i stručne službe su svakodobno na raspolaganju predstavnicima medija. U potpunosti razumijemo interes javnosti za našu kompaniju, koja kotira na Zagrebačkoj burzi i u vlasništvu je više tisuća dioničara te nastojimo, bez iznimke i u najkraćem mogućem roku, odgovoriti na sve novinarske upite.
 • Upravo stoga smo neugodno iznenađeni brojnim činjeničnim netočnostima, nedobronamjernim interpretacijama, konstrukcijama i insinuacijama, kao i čistim lažima, koje se prvenstveno odnose na citat anonimnog izvora koji se spominje u tekstu bez da se Društvu prethodno dala mogućnost da se na takve navode očituje.

Tako je između ostaloga, u članku navodi:

“Tvrtka je u minusu, a istovremeno se iza kulisa povećavao, točnije, utrostručio broj članova Uprave, i udvostručio broj članova Nadzornog odbora, povećavaju se plaće i honorari, a preko skrbničkih računa i preko tzv. proxy prijatelja iz istih tih sredstava stječu se udjeli i dionice”, kaže naš sugovornik koji dobro poznaje situaciju unutar Ingre, ali inzistira na anonimnosti.“

 • Broj članova Nadzornog odbora povećan s pet (5) na osam (8). Do povećanja je došlo zbog zahtjeva dioničara, sa svrhom povećanja kontrolnih mehanizama i transparentnosti. Istovremeno s novim imenovanjima, u cilju smanjivanja troškova, honorari za članstvo u NO smanjeni su sa 6.000,00 na 3.000,00 kn, čime je smanjen i ukupan trošak koji Društvo izdvaja za te naknade.
 • Grupa je, u razdoblju od godine dana, u skladu s ciljevima restrukturiranja, smanjila ukupan trošak plaća za 25%, na mjesečnoj razini.
 • Članovi Uprave Društva od ranije su zaposlenici Društva i Grupe kojima su plaće, u zbroju, ostale iste kao i prije imenovanja u Upravu pa nikakvi novi troškovi za Društvo niti Grupu nisu nastali.
 • Članovima Uprave ne isplaćuje se nikakvi drugi honorari niti naknade, bilo izravno, bilo neizravno, bilo putem privatnih tvrtki, niti na bilo koji drugi način te samim time ne mogu iz nepostojećih sredstava stjecati nikakve udjele niti dionice.

“Kao na samom početku slavne hrvatske privatizacije, iz kasice samog poduzeća, preusmjeravanjem novca u privatne tvrtke samih novih članova uprave otplaćuju se udjeli i dionice, HANFA šuti, a mali dioničari nemoćno gledaju iz drugog reda…”, opisuje situaciju insajder, naš sugovornik.

 • U ovom navodu se spominju teška kaznena djela, pri čemu bi dodatna otežavajuća okolnost bila ta da Društvo na takav način oštećuju upravo osobe koje su dobile povjerenje dioničara da upravljaju njihovom imovinom.
 • Pozivamo svakog da svoje spoznaje dojavi Društvu, ali prije svega zakonskim tijelima i istražnim organima.
 • U međuvremenu smo zatražili objavu ispravka ovih navoda. U protivnom, zaštitu ćemo morati tražiti sudskim putem. Iznošenje ovakvih laži ne ostavlja nam druge opcije.

U nastavku se očitujemo na ostale navode iz teksta:

 • Predsjednik Uprave INGRE, kao niti drugi članovi Uprave ili Nadzornog odbora društva, nisu idejno, prijateljski ili obiteljski povezani s Milanom Bandićem, a posebno ne s bilo kakvim planovima g. Bandića, vezanim uz INGRU.
 • Jedina poveznica društva s g. Bandićem mogla bi proisteći iz Ugovora o zakupu, koji je sklopljen još 2007. godine te se od tada nije ni na koji način mijenjao.
 • U Nadzornom odboru ne postoji „Bandićev krug“. Svi članovi Nadzornog odbora ugledni su članovi poslovne zajednice u Hrvatskoj koji nisu politički aktivni, uz izuzetak g. Stjepana Mesića, kojeg doista nije moguće svrstati u „Bandićev krug“.
 • Jedina osoba koja je bila u sastavu aktualnog Nadzornog odbora, za koju se može reći da pripada Bandićevom političkom krugu, jest Davor Štern, koji je svojedobno bio izabran na listi Milana Bandića za zastupnika u Gradskoj skupštini, u mandatu 2013. – 2017. godine. Gospodin Štern je, s 31. prosincem 2019. godine, na vlastiti zahtjev izašao iz Nadzornog odbora INGRE, čime se dodatno razotkriva potpuna neutemeljenost teze iz naslova članka.
 • Novoizabrani članovi NO-a nemaju nikakvih poslovnih, prijateljskih ili drugih veza s g. Bandićem. U Nadzorni odbor izabrali su ih izravno dioničari INGRE, na glavnoj skupštini, pa ne može biti govora o politički motiviranim imenovanjima.
 • Netočna je i teza da je Danko Deban brzo napredovao do mjesta predsjednika Uprave. I Danko Deban i Dinko Pejković, prije nego što su postali članovi Uprave, bili su zaposlenici Grupe dvanaest godina, u kojem razdoblju su napredovali postupno, od početničkih do upravljačkih radnih mjesta. Otkad su postali članovi Uprave, prvi dio svojih mandata upravljali su Društvom zajedno s g. Oppenheimom, u skladu s namjerom Nadzornog odbora da se održi kontinuitet u upravljanju. Članak netočno navodi da je g. Oppenheim, „protjeran“. G. Oppenheim nije napustio INGRU, gdje je i dalje angažiran kao savjetnik Uprave.
 • Novoizabrani članovi Nadzornog odbora izabrani su gotovo jednoglasnom odlukom dioničara društva, što je uključivalo i glasove g. Oppenheima, odnosno njegove obitelji. Članovi obitelji g. Oppenheima i dalje su najveći pojedinačni dioničari INGRE.
 • Neistinit je i navod da su se kadrovske promjene u INGRI, početkom 2020., potiho dogodile, odnosno da se INGRA odlučila na „diskreciju“. Kadrovske promjene dogodile su se krajem 2019. godine, o čemu je Društvo, 19. prosinca 2019. godine, priopćenjem izvijestilo javnost i regulatorna tijela. Vijest o promjenama u Upravi i Nadzornom odboru, pored HINA-e, objavila je većina poslovnih medija.
 • Mario Aunedi Medek, zajedno s drugim novoizabranim članovima, postao je član Nadzornog odbora, odlukom više od 90% glasova dioničara, na glavnoj skupštini koja je održana u kolovozu 2019. godine. Ni on, kao niti drugi članovi Uprave ili NO, ne sudjeluju u „projektu preuzimanja INGRE“ niti takav projekt postoji. Projekt INGRE, kojeg zajedno i transparentno provode svi članovi njenih upravljačkih i nadzornih tijela, je projekt restrukturiranja društva. Ulaganja članova Nadzornog odbora u dionice INGRE upravo pokazuju njihovu predanost procesu restrukturiranja i povjerenje u daljnji rast i razvoj kompanije.
 • U odnosu na navode o mogućnosti prodaje Arene Zagreb, Nadzorni odbor i Uprava su jednoglasni u odluci da će Arena ostati u vlasništvu INGRE do 2036. godine, odnosno do isteka Ugovora o zakupu. Radi se o Ingrinoj najvrjednijoj imovini i garanciji za oporavak i razvoj kompanije.

INGRI je cilj, zbog svojih dioničara i društvene odgovornosti, potpuno transparentno voditi proces restrukturiranja. Razumijemo interes javnosti i spremni smo odgovoriti na sva pitanja te prihvatiti javnu polemiku i eventualno problematiziranje našeg poslovanja. Zato u svakom trenutku stojimo na raspolaganju svim dioničarima, kao i predstavnicima javnosti i medija.

 

INGRA d.d.

Arena Zagreb neupitno otvorena za prvenstvo – Dugovi nisu podmireni

By | Novosti

Zagreb, 11. siječnja 2018.

Rukometno prvenstvo u Areni Zagreb je neupitno. Lanište odnosno INGRA i Zagrebački holding će, kao i svaki put do sada, osigurati posjetiteljima Arene Zagreb nezaboravan doživljaj.

Obveza s naslova depozita u iznosu od 3,3 milijuna eura nije podmirena.

INGRI je u interesu da je Arena Zagreb otvorena i da se u njoj događaju razni programi (sportski, glazbeni, konferencije itd.).
Smatramo da se obveze prema Laništu trebaju pravovremeno izvršavati, a ne da se guraju ispod tepiha, što se sustavno čini godinama.

Gradonačelnik g. Bandić spominje postojeći depozit od 6,5 milijuna eura. Taj dio je apsolutno točan, međutim prešućen je drugi dio.

Ugovorna odredba Ugovora o zakupu čl. 21. tč. 3. vrlo je precizna: „Do dana konačnog dovršenja, Zakupnik će dati Zakupodavcu depozit u iznosu koji odgovara 12-mjesečnoj Zakupnini, uvećanoj za iznos pripadajućeg PDV-a. (…) Ukoliko u bilo kojem trenutku Zakupnik ne učini bilo koje dužno plaćanje, Zakupodavac će iskoristiti sredstva iz depozita. (…) Zakupnik će vratiti u prvobitno stanje depozit do njegovog punog iznosa u roku od 2 tjedna.“

U lipnju 2009. godine uplaćen je depozit od strane Zagrebačkog holdinga u iznosu jednogodišnje zakupnine od 8,8 milijuna EUR, no uslijed neplaćanje ugovorne rate zakupa, iskorištena su sredstva iz depozita u iznosu od 2,3 milijuna eura. Sukladno Ugovoru u zakupu, depozit je morao biti dopunjen u roku od 15 dana. Nažalost, depozit nikada nije nadopunjen.

Nesporno je i van svake sumnje da Lanište već 8 godina traži nadopunjavanje depozita. Uslijed povećanja stope PDV-a i indeksacije, potraživanje na ime nadopunjavanja depozita naraslo je na 3,3 milijuna eura odnosno približno 25 milijuna kuna (što ne uključuje ugovorene zatezne kamate).

Žao nam je što je gradonačelnik g. Bandić prešutio tu nespornu činjenicu. Pozdravljamo izjavu Gradonačelnika da će sve ugovorne obveze poštivati i nadamo se da će se od sutra okrenuti nova stranica, iako žalimo što se u današnjem priopćenju Grada također navode netočnosti. Navod da Lanište do sada nije tražilo nadopunu depozita je u najmanju ruku neozbiljan i možemo ga demantirati prezentacijom brojnih dopisa, zamolbi i poziva.

Prema informacijama koje smo maloprije dobili, Zagrebački holding je spreman podmiriti dugovanje s naslova depozita u iznosu od 25 milijuna kuna.

Gospodin Igor Oppenheim se ne osjeća pozvanim da bilo kome brani ulaz u Arenu Zagreb, a najmanje gradonačelniku g. Bandiću. Zadatak Laništa odnosno Ingre je osigurati tehničku  i sigurnosnu pripremu dvorane u svakom trenutku, što kontinuirano i čini. Arena Zagreb je u svakom trenutku spremna za prihvat sportaša i navijača.

INGRA snažno podržava našu rukometnu reprezentaciju i želi našim Kaubojima puno uspjeha. Nadamo se, sve do finala u našoj Areni!

INGRA d.d.

Arena Zagreb neupitno otvorena za prvenstvo – Dugovi nisu podmireni (DOCX)

Arena Zagreb ostaje otvorena za Europsko rukometno prvenstvo

By | Novosti

Zagreb, 10. siječnja 2018.

Europsko rukometno prvenstvo održat će se u Areni Zagreb bez obzira na neriješena sporna pitanja između Ingre, Grada Zagreba i Vlade RH.

Budući da je nakon održanog Svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju 2009. godine u Areni Zagreb, ostao nepodmiren dug prema Laništu d.o.o. (tvrtka članica Ingra Grupe koja je izgradila Arenu Zagreb) u visini cca 1,5 milijuna kuna koji iznos nije želio podmiriti ni Hrvatski rukometni savez, Grad Zagreb niti Vlada RH (organizatori prvenstva), zatražili smo prije održavanja Europskog rukometnog prvenstva od Hrvatskog rukometnog saveza da se unaprijed osiguraju ukupna potrebna sredstva za što smo dobili odgovarajuća uvjeravanja od HRS-a, kako se ne bi ponovio slučaj iz siječnja 2009.

Sve potrebne tehničke pripreme od strane Laništa za održavanje prvenstva su na vrijeme obavljena, tako da ne postoje nikakve prepreke za održavanja prvenstva.

Vlada RH i Grad Zagreb su 13.6.2007.g. sklopili Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine Arene Zagreb (u prilogu) kojim su preuzeli proračunsku obvezu da idućih 28 godina osiguraju sredstva za plaćanje godišnje zakupnine prema Ugovoru o zakupu između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga od 14.6.2007., svaki u polovici iznosa.

Tim sporazumom jasno su definirane obveze javnog partnera, a Ugovorom o zakupu kojeg su sklopili Zagrebački holding i Lanište (u ime Vlade RH i Grada Zagreba) definirane su obveze privatnog partnera (Laništa) koje su u potpunosti ispunjene.

Člankom 21. tč. 3. Ugovora o zakupu ugovoreno je da će do dana konačnog dovršenja građevine (15.12.2008.), Zakupnik (Zagrebački holding) uplatiti Zakupodavcu (Laništu) depozit u iznosu koji odgovara 12 mjesečnih zakupnina uvećano za iznos pripadajućeg PDV-a.

Usprkos činjenici da depozit nije uplaćen u roku, Lanište je omogućilo održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju 2009. Depozit je naknadno uplaćen u lipnju 2009. i na njega nije obračunata kamata premda je ugovorena u iznosu od 15% na sve dospjele, a neplaćene obveze.

Za potrebe izgradnje Arene Zagreb Ingra odnosno Lanište se zadužilo kod inozemne banke za kredit u iznosu od 50 milijuna eura uz promjenjivu kamatnu stopu. Ukupni trošak izgradnje Arene Zagreb uključivo komunalne naknade, naknade za vode, šume i sva ostala davanja iznosi više od 115 milijuna eura.

Depozit je platio Zagrebački holding iz vlastitih sredstava, a ne koliko je nama poznato ugovorni javni partner (Vlada RH i Grad Zagreb).

Budući da smo bili u obvezi redovnog podmirenja obveza prema inozemnoj banci, a nismo na vrijeme primali ratu zakupnine, to smo isplatili iz depozita iznos od 17,5 milijuna kuna koji do današnjeg dana nije vraćen na depozitni račun protivno odredbama Ugovora o zakupu koje predviđaju nadopunu u roku od 15 dana od dana korištenja depozitnih sredstava.

Temeljem Ugovora o zakupu, Zakupoprimac (Zagrebački holding u ime Vlade RH i Grada Zagreba) imao je mogućnost jednokratnog otkupa Arene Zagreb u osmoj godini korištenja za iznos od 80,5 milijuna eura jednokratnom uplatom, što nije iskoristilo.

Nastavno na tu činjenicu, a sukladno čl. 4. tč.1. dodatka 1. Ugovoru o zakupu, zakupodavac (Lanište) je primijenilo indeksaciju za prethodnih 7 godina kada indeksacija nije bila primijenjena i došlo je do iznosa temeljem nalaza financijskog vještaka (u prilogu), a koji je na zahtjev Zagrebačkog holdinga (Vlade RH i Grada Zagreba) plaćen u 6 jednakih kvartalnih rata bez kamata u razdoblju od 15.6.2016. do 15.9.2017.,a ne jednokratno kao što je bilo predviđeno Ugovorom o zakupu.

Iz svega gore navedenog vidljivo je da je Lanište – Ingra uložilo znatna sredstva u izgradnju, opremanje i održavanje Arene Zagreb i da je sukladno Ugovoru o zakupu ispunilo sve svoje ugovorne obveze, a s druge strane u nizu slučajeva Vlada RH i Grad Zagreb nisu ispunili svoje obveze sukladno Zajedničkom sporazumu i Ugovoru o zakupu iz 2007. godine.

Koliko je nama poznato Vlada RH je pokrenula postupak utvrđivanja ispravnosti priloženog Nalaza financijskog vještaka (koji je jedan od priznatijih sudskih vještaka za financije u Hrvatskoj) nakon proteka više od godinu dana od dospijeća navedene obveze koja je dospjela u siječnju 2017. Suglasnost Vlade RH i Grada Zagreba s Nalazom financijskog vještačenja je jedan od važnijih dokumenata za sastavljanje financijskih izvještaja za 2017. godinu za Lanište d.o.o. i zahtjev je revizora koji provodi reviziju financijskih izvještaja Laništa za 2017.g.

Sa zadovoljstvom možemo istaći da je Arena Zagreb, izgrađena u roku od 500 dana, u posljednjih devet godina pozicionirala Zagreb među gradovima koje su u stanju svojim građanima i brojnim posjetiteljima ponuditi iste sadržaje kao i najveće svjetske metropole, svojom je arhitekturom već dosada postala jednim od zagrebačkih simbola, a njena gradnja imala je i bitan utjecaj na širenje i razvoj grada, budući da je izborom lokacije oživjelo i razvilo se cijelo jedno gradsko naselje. Isto tako, održavanje Arene Zagreb je na iznimno visokoj razini te njeni posjetitelji i danas uživaju u jednako kvalitetnom iskustvu kao i na samom početku.

Što se tiče javnog partnera, možemo naglasiti da Zagrebački holding posljednjih nekoliko godina u potpunosti ispunjava sve svoje obveze pravovremeno, i da je zajednička suradnja Zagrebačkog holdinga i Laništa zaslužna za sve spektakularne događaje koji su se događali, koji se događaju i koji će se događati u Areni.

Žalimo što je Zagrebački holding u poziciji usamljenog javnog partnera, i što Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb nisu ispunjavali preuzete obveze.
INGRA d.d.

Objava – Arena Zagreb ostaje otvorena za Europsko rukometno prvenstvo (DOC)

Ugovoren projekt sanacije odrona Žaborić

By | Novosti

Zagreb, 21. veljače 2017. – INGRA Grupa je ugovorila novi projekt sanacije odrona Žaborić na državnoj cesti DC8 u vrijednosti od 3,5 milijuna kuna bez PDV-a. Ingra i njeni partneri izvest će radove uklanjanja i zbrinjavanja nestabilnih dijelova pokosa. Završetak radova očekuje se unutar tri mjeseca od trenutka uvođenja u posao.

50 Godina Ingre u Njemačkoj

By | Novosti

Düsseldorf, 7. prosinca 2016. – Ured INGRE d.d. u Njemačkoj obilježava 50. obljetnicu rada

Konferencijom pod nazivom “Rad i izvoz hrvatskih poduzeća u SR Njemačkoj i EU” koja se 7. i 8. prosinca 2016. održava u organizaciji predstavništva INGRE u Düsseldorfu obilježava se jubilarnih 50 godina rada INGRE i drugih tvrtki koje INGRA uspješno objedinjuje na zapadnoeuropskom tržištu.

Na konferenciji sudjeluju g. Stjepan Mesić, predsjednik Nadzornog odbora INGRE, g. Igor Oppenheim, predsjednik Uprave INGRE, dr. Danijel Režek, dugogodišnji generalni direktor i član Nadzornog odbora INGRE, dr. Miro Kovač, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, veleposlanik Ranko Vilović, predstavnik Ministra vanjskih i europskih poslova, gđa. Marija Knežević-Kajari, predstavnica Ministra rada i mirovinskog sustava, g. Miljenko Brnić, predsjednik Uprave Tehnomont Brodogradilište Pula, g. Tonći Vanjak, direktor Viadukta za EU, odvjetnik Zoran Šunić, g. Harun Bajramović iz Fuel Bossa d.o.o. BIH, g. Zlatko Sova i g. Mladen Vidović iz INOXMONT-VS-a d.o.o.