HE Dokan 5×80 MW, sanacija vibracija i regulacija povišene temp. na generatorima

02/06/2019

Rehabilitacija jedinice br. 1 HE HADITHA

02/06/2019

HE Lešće 2 x 20,5 MVA

02/06/2019

Otkrivanje kvarova na regulatoru turbine, 6x110MW, HE HADITHA

02/06/2019