Arena Zagreb neupitno otvorena za prvenstvo – Dugovi nisu podmireni

Zagreb, 11. siječnja 2018.

Rukometno prvenstvo u Areni Zagreb je neupitno. Lanište odnosno INGRA i Zagrebački holding će, kao i svaki put do sada, osigurati posjetiteljima Arene Zagreb nezaboravan doživljaj.

Obveza s naslova depozita u iznosu od 3,3 milijuna eura nije podmirena.

INGRI je u interesu da je Arena Zagreb otvorena i da se u njoj događaju razni programi (sportski, glazbeni, konferencije itd.).
Smatramo da se obveze prema Laništu trebaju pravovremeno izvršavati, a ne da se guraju ispod tepiha, što se sustavno čini godinama.

Gradonačelnik g. Bandić spominje postojeći depozit od 6,5 milijuna eura. Taj dio je apsolutno točan, međutim prešućen je drugi dio.

Ugovorna odredba Ugovora o zakupu čl. 21. tč. 3. vrlo je precizna: „Do dana konačnog dovršenja, Zakupnik će dati Zakupodavcu depozit u iznosu koji odgovara 12-mjesečnoj Zakupnini, uvećanoj za iznos pripadajućeg PDV-a. (…) Ukoliko u bilo kojem trenutku Zakupnik ne učini bilo koje dužno plaćanje, Zakupodavac će iskoristiti sredstva iz depozita. (…) Zakupnik će vratiti u prvobitno stanje depozit do njegovog punog iznosa u roku od 2 tjedna.“

U lipnju 2009. godine uplaćen je depozit od strane Zagrebačkog holdinga u iznosu jednogodišnje zakupnine od 8,8 milijuna EUR, no uslijed neplaćanje ugovorne rate zakupa, iskorištena su sredstva iz depozita u iznosu od 2,3 milijuna eura. Sukladno Ugovoru u zakupu, depozit je morao biti dopunjen u roku od 15 dana. Nažalost, depozit nikada nije nadopunjen.

Nesporno je i van svake sumnje da Lanište već 8 godina traži nadopunjavanje depozita. Uslijed povećanja stope PDV-a i indeksacije, potraživanje na ime nadopunjavanja depozita naraslo je na 3,3 milijuna eura odnosno približno 25 milijuna kuna (što ne uključuje ugovorene zatezne kamate).

Žao nam je što je gradonačelnik g. Bandić prešutio tu nespornu činjenicu. Pozdravljamo izjavu Gradonačelnika da će sve ugovorne obveze poštivati i nadamo se da će se od sutra okrenuti nova stranica, iako žalimo što se u današnjem priopćenju Grada također navode netočnosti. Navod da Lanište do sada nije tražilo nadopunu depozita je u najmanju ruku neozbiljan i možemo ga demantirati prezentacijom brojnih dopisa, zamolbi i poziva.

Prema informacijama koje smo maloprije dobili, Zagrebački holding je spreman podmiriti dugovanje s naslova depozita u iznosu od 25 milijuna kuna.

Gospodin Igor Oppenheim se ne osjeća pozvanim da bilo kome brani ulaz u Arenu Zagreb, a najmanje gradonačelniku g. Bandiću. Zadatak Laništa odnosno Ingre je osigurati tehničku  i sigurnosnu pripremu dvorane u svakom trenutku, što kontinuirano i čini. Arena Zagreb je u svakom trenutku spremna za prihvat sportaša i navijača.

INGRA snažno podržava našu rukometnu reprezentaciju i želi našim Kaubojima puno uspjeha. Nadamo se, sve do finala u našoj Areni!

INGRA d.d.

Arena Zagreb neupitno otvorena za prvenstvo – Dugovi nisu podmireni (DOCX)