Informacija u vezi s vlastitim dionicama

Pozivom i u smislu članka 474. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje kratko: Društvo) obavještava da na dan 08. svibnja 2020. godine, kao ni na dan 30. travnja 2020. godine ne drži odnosno nije držalo vlastite dionice.

U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica, kao ni program radničkog dioničarstava.

 

Ingra d.d.

Uprava