INGRA d.d. – Obavijest o povlaštenoj informaciji

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: Društvo) je dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica čiji je izdavatelj ovisno društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Ponuda je bila upućena svim imateljima Obveznica, a kupoprodajna cijena po Obveznici iz Ponude iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu) s uključenim stečenim kamatama obračunatim do dana isplate kupoprodajne cijene.

Društvo ovime obavještava investicijsku javnost da je rok za prihvat Ponude istekao dana 30. rujna 2020. godine te da je u postupku Ponude pohranjeno 366.457 Obveznica, za koje je Društvo isplatilo gore navedenu kupoprodajnu cijenu.

Društvo je dovršetkom Ponude imatelj ukupnog iznosa od 46.884.443 Obveznica.

Realizacija Ponude povećat će neto knjigovodstvenu vrijednost imovine Društva u konsolidiranim financijskim izvještajima, nakon odgovarajućih knjigovodstvenih usklada, za iznos od približno 800 tisuća kuna.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva