INGRA d.d. – Odluke Glavne skupštine 30.8.2019.

INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b, OIB 14049708426, LEI: 7478000040JHIQLL5W26, Matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRINGRRA0001, Vrijednosnica INGR (INGR-R-A), Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, obavještava da su na danas održanoj Glavnoj skupštini dioničara INGRE d.d. (ZSE: INGR) jednoglasno prihvaćena sva izvješća te su dane razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje Društva u 2018. godini. Prihvaćena je odluka o pokriću gubitaka u 2018. godini, kao i zahtjev dijela dioničara o proširenju Nadzornog odbora Društva. Tako su u Nadzorni odbor društva izabrani novi članovi Franjo Herceg, Ivan Škegro i Mario Aunedi Medek, a prihvaćen je i zahtjev dijela dioničara o smanjenju nagrade svim članovima Nadzornog odbora.

 

Tročlana Uprava Društva nastavlja s radom, uz napomenu kako je dugogodišnji predsjednik Uprave Igor Oppenheim najavio odlazak u mirovinu krajem 2019. godine.

 

Glavna skupština za revizora Društva u 2019. godini izabrala je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. iz Zagreba.