INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2021. godine

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19; u daljnjem tekstu: ZTD) te članka 25. važećeg Statuta društva INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo),

Uprava Društva je dana 1. lipnja 2021. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 13. srpnja 2021. godine (utorak) u 15.00 sati

u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Cjeloviti tekst poziva, zajedno s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pretpostavkama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa, dostavlja se u sljedećem PDF dokumentu:

INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2021

U nastavku slijede ostali materijali za Glavnu skupštinu:

2. INGRA d.d. – Konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

3. INGRA d.d. – Nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

4. INGRA d.d. – Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2020. godinu

5. INGRA d.d. – Izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu 2020. godinu

6. INGRA d.d. – Izvješće o primicima za 2020. godinu

7. INGRA d.d. – Prijava za sudjelovanje na GS 2021_obrazac

8. INGRA d.d. – Punomoć za GS 2021_obrazac