Lanište d.o.o. – Odgoda objave revidiranih godišnjih izvješća za 2019. godinu

Društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Društvo), obavještava investicijsku javnost da, uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 i mjera koje se poduzimaju radi sprečavanja širenja zaraze tom bolešću, neće biti u mogućnosti ispuniti propisane obveze u vezi objave godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu u rokovima i na način kako je to propisano člankom 462. Zakona o tržištu kapitala.

Ograničena mobilnost stranaka koje sudjeluju u postupku procesa revizije onemogućava pravovremenu provedbu revizorskih postupaka koji su nužni za uspješan završetak revizije godišnjih financijskih izvješća.

Društvo će, po redovnom tijeku stvari, revidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu objaviti dana 30. lipnja 2020. godine.

Lanište d.o.o.
Uprava Društva