Novosti vezane za utjecaj bolesti COVID-19 na poslovanje društva INGRA d.d.

Sukladno preporuci HANFA-e i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), INGRA d.d. ovim putem obavještava javnost o utjecaju bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, na poslovne aktivnosti Društva.

INGRA d.d. odgovorno provodi potrebne mjere brinući na prvom mjestu o sigurnosti i zdravlju zaposlenika i partnera, smanjujući time rizike širenja zaraze koronavirusom. Pri implementaciji spomenutih mjera Društvo u svakom trenutku vodi brigu o osiguravanju kontinuiteta poslovanja.

Poslovanje INGRE d.d. vezano je za aktivnosti domaćih i inozemnih partnera i time je pod izravnim utjecajem globalne pandemije koronavirusa, pogotovo u poslovima u inozemstvu. Zabrinjavajuća je situacija vezana uz zastoje na graničnim prijelazima i zatvaranja državnih granica, jer poremećaji u kretanju zaposlenika te prometu materijala i opreme izravno utječu na poslovanje Društva. Osnovni cilj Društva je odgovoriti mjerama koje će umanjiti posljedice takvih poremećaja.

Društvo se nalazi u procesu financijskog, operativnog i kadrovskog restrukturiranja. Sve aktivnosti po tom planu odvijaju se i dalje. Važno je napomenuti da takvi složeni procesi u znatnoj mjeri ovise i o trećim stranama te da poremećaji u poslovanju trećih strana mogu utjecati na brzinu i tijek procesa restrukturiranja.

Društvo trenutno nije u mogućnosti procijeniti utjecaj pandemije koronavirusa na cjelovito poslovanje te će se na to referirati u narednim financijskim izvještajima.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva