Obavijest o povlaštenoj informaciji

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredba Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1055 оd 29. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih  standarda u vezi s tehničkim  sredstvima odgovarajućeg javnog  objavljivanja  povlaštenih  informacija i  odgađanja  javnog  objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014, objavljuje da je dana 1. veljače 2021. godine potpisan ugovor s društvom KOSTAK d.d. sa sjedištem u Sloveniji, 8270 Krško, Leskovška cesta 2a.

Predmet ugovora je izvođenje dijela građevinskih i montažerskih radova od strane Izdavatelja kao podizvođača u okviru projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa – Vrboska i Stari Grad“.

Naručitelj gore navedenog projekta putem javne nabave je HVARSKI VODOVOD d.o.o., a izvođenje radova djelomično financira Europska unija, kroz Operativni program za konkurentnost i koheziju i Europske strukturne i investicijske fondove.

Ukupna ugovorena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 33.258.672,19 kn. Izdavatelj je obvezan sve radove završiti do dana 30. lipnja 2023. godine.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva