Obavijest o promjeni u Upravi Izdavatelja – Lanište d.o.o.

Lanište d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 37553848651, LEI: 7478000080JH7QGP1W12, Matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRLNGUO31AE3, Vrijednosnica: 3LNG (LNGU-O-31AE), Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, obavještava da su dana 14. ožujka 2019. uz dosadašnjeg direktora – člana Uprave društva Lanište d.o.o., g. Igora Oppenheima, imenovana još dvojica direktora – članova Uprave, g. Danko Deban i g. Dinko Pejković. Svaki direktor – član Uprave zastupa društvo zajedno s još jednim direktorom – članom Uprave.

Obavijest o promjeni u Upravi Izdavatelja Lanište d.o.o. (PDF)