Objava povlaštene informacije o potpisanom ugovoru

INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredba Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1055 оd 29. lipnja 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s tehničkim sredstvima odgovarajućeg javnog objavljivanja povlaštenih informacija i odgađanja javnog objavljivanja povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014, objavljuje da je dana 2. studenog 2021. godine potpisan ugovor s društvom Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KK, Glavna Podružnica za građenje sa sjedištem u Splitu, Markov put 65, OIB: 13302498269.

Predmet ugovora je izvođenje dijela radova od strane Izdavatelja kao podizvođača na „A.1 AGLOMERACIJI ZADAR/PODRUČJE GRADA ZADRA“ u okviru projekta „PROJEKT IZGRADNJE INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE“.

Naručitelj gore navedenog projekta putem javne nabave je društvo Odvodnja d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Hrvatskog sabora 2D, a sam projekt je u najvećem dijelu financiran iz sredstava Europske unije.

Ukupna ugovorena vrijednost radova bez PDV-a iznosi 55.782.851,34 kn. Rok za izvođenje radova je 34 mjeseca.

INGRA d.d.
Uprava Društva