Poziv na glavnu skupštinu INGRA 2018.

Uprava dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b, na sjednici održanoj 7. svibnja 2018. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV
NA GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,
koja će se održati dana 15. lipnja 2018. godine (petak) u 13 sati
u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Za glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

  1. Izvješće Uprave o stanju društva za 2017. godinu, konsolidirano izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2017. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2017. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
  2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu
  3. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2017. godinu
  4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
  5. Izbor člana Nadzornog odbora
  6. Imenovanje revizora za 2018. godinu.

Poziv na glavnu skupštinu 2018. INGRA (PDF)