Poziv na Glavnu skupštinu INGRA d.d. 30.8.2019.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa člankom 26. Statuta dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj 3. srpnja 2019. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

 

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva INGRA iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4/b,

koja će se održati dana 30. kolovoza 2019. godine (petak) u 12 sati

u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

 

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2018. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu te konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018. godinu koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu
 4. Davanje razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu
 5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
 6. Usvajanje izmjena Statuta Društva
 7. Imenovanje revizora za 2019. godinu.

 

 • Materijali:
 1. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom, prijedlozima odluka i uvjetima za sudjelovanje Poziv na GS INGRE 30 08 2019
 2. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Prijava_za_sudjelovanje_na_GS 30.8.2019
 3. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Punomoc_za_GS 30.8.2019
 4. Materijal za Glavnu skupštinu 20190724_Materijal za Glavnu skupstinu 30.8.2019