LANIŠTE d.o.o. – Informacije imateljima dužničkih vrijednosnih papira

Pozivom i u smislu članka 477. stavka 4. točke 4. Zakona o tržištu kapitala (N.N. 65/18, 17/20, 83/21), društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da uredno izvršava svoje obveze prema imateljima dužničkih vrijednosnih papira burzovne oznake 3LNG.

Izdavatelj je podmirio sve anuitete u skladu s ugovornim otplatnim planom.

 

LANIŠTE d.o.o.