sek_onama

O NAMA

Trgovačko društvo INGRA osnovano je 1955. kao izvozno udruženje industrijskih proizvođača s područja bivše Jugoslavije, s ciljem da za iste proizvođače organizira izvozne aktivnosti i investicijsku izgradnju u svijetu. Od 1995. djeluje kao dioničko društvo u skladu s hrvatskim propisima te je danas potpuno privatizirano dioničko društvo u većinskom vlasništvu malih dioničara.

rekonstrukcija

DJELATNOSTI

Neprestano prateći kretanja i potrebe inozemnih i domaćih tržišta, INGRA je od samih početaka bila uključena u velike investicijske projekte kao što su velika energetska i industrijska postrojenja, obnova i sanacija infrastrukture i proizvodnje nakon osamostaljenja Hrvatske, a gradila je i velike turističke komplekse, hotele, bolnice i slične objekte posebne namjene.  Osim izgradnje, na domaćem i stranim tržištima INGRA sudjeluje u obnovama pročelja, raznim vrstama sanacije i rekonstrukcije i sličnim manjim projektima. Također, kao član konzorcija sudjeluje na završnim radovima te montaži opreme i njenom puštanju u pogon. Uz ulogu glavnog izvođača, INGRA nudi i: stručni nadzor, konstrukcijski inženjering te usluge održavanja nekretnina, a posljednjih godina sve više surađuje i s akademskom zajednicom i centrima znanja.

infrastrukturni_projekti

REFERENCE

Tijekom 65 godina poslovnih aktivnosti, a u više od 30 zemalja diljem svijeta (Njemačka, Rusija, Ukrajina, Alžir, Irak, Libija, Sudan, Niger, Nigerija itd.), INGRA ima impresivnih 800 kapitalnih investicijskih projekata:

  • 83 hidrocentrale
  • 11 elektrana i hotela
  • 100.000 m² površine stambenih zgrada
  • 9 bolnica
  • 5 pomorskih luka
  • 742 kilometra autocesta

Tu su još i rekreacijski i sportski objekti, telekomunikacijski projekti, zračne luke, silosi, brane, mostovi, vijadukti, tuneli itd.

sekcija_drustvenaodg

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društvena odgovornost INGRE temelji se na odgovornom poslovanju te na odnosu prema zaposlenicima, poslovnim partnerima, dioničarima i državnim i nevladinim organizacijama.

KONTAKTIRAJTE NAS

INGRA d.d.
Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 ZAGREB, CROATIA
Tel.: (+385 1) 6102 555, 6102 535
Email: ingra@ingra.hr
Kontakt za investitore: Zvonimir Seletković, ir@ingra.hr

Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.
OIB: 14049708426; MBS: 03277267
Temeljni kapital u iznosu od 135.452.000,00 kn uplaćen u cijelosti, podijeljen na 13.545.200,00 dionica
Dionice Društva uvrštene su na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.
LEI: 7478000040JHIQLL5W26
Matična država članica: Hrvatska
ISIN: HRINGRRA0001
Burzovna oznaka: INGR

Račun IBAN: HR12 2360 0001 1012 7568 6 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu