LANIŠTE d.o.o. – Odgoda objave financijskih izvještaja

LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (u daljnjem tekstu: Društvo ili Izdavatelj) obavještava investicijsku javnost da neće biti u mogućnosti ispuniti propisane obveze u vezi objave godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu u rokovima i na način kako je to propisano člankom 462. Zakona o tržištu kapitala.

Naime, Izdavatelj je obvezan zajedno s godišnjim izvještajem objaviti javnosti u cijelosti i revizorsko izvješće koje su potpisale osobe odgovorne za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Izdavatelja. Revizor Društva za 2022. godinu je društvo Deloitte d.o.o. za usluge revizije sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, koje je dana 25. travnja 2023. godine obavijestilo Izdavatelja da uslijed svojih internih procedura nije u mogućnosti isporučiti izvješće revizora u zakonskom roku.

Društvo će revidirane godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu objaviti čim zaprimi revizorsko izvješće te potom provede potrebne radnje kako bi izvještaji mogli biti objavljeni na način propisan važećim propisima.

Društvo će nastaviti ulagati svaki mogući napor da godišnji financijski izvještaji budu objavljeni što je prije moguće.

S poštovanjem,

LANIŠTE d.o.o.