Obavijest o presudi u postupku radi utvrđenja ništetnosti odluka Glavne skupštine

INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje da je u postupku koji se vodio protiv Društva pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod posl. brojem P-1653/22 povodom tužbe radi utvrđenja ništetnosti odluka Glavne skupštine Društva dana 7. studenog 2023. godine donesena i objavljena presuda.

Presudom je tužbeni zahtjev tužitelja Zorana Andročeca odbijen kao neosnovan, odnosno Društvo je u cijelosti uspjelo u sporu te je tužitelj dužan naknaditi Društvu parnične troškove.

 

INGRA d.d. 

Uprava