Obavijest o ročištu u postupku radi utvrđenja ništetnosti odluka Glavne skupštine

Nastavno na objavu od dana 21. listopada 2022. godine, INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo) sukladno članku 363. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) objavljuje da je primilo poziv za pripremno ročište u postupku koji se vodi protiv Društva pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod posl. brojem P-1653/22 povodom tužbe radi utvrđenja ništetnosti odluka Glavne skupštine Društva.

Pripremno ročište će se održati dana 16. veljače 2023. godine u 10:00 sati.

INGRA d.d. 

Uprava