Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), ovim putem pozivom i u smislu članka 474. Zakona o tržištu kapitala (N.N. 65/18, 17/20, 83/21) objavljuje da je dana 29. kolovoza 2023. godine u transakciji izvršenoj na Zagrebačkoj burzi d.d. steklo 447.295 vlastitih dionica koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. vode pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001. Dionice su stečene po cijeni od 3,10 eura (slovima: tri eura i deset centi) po dionici.

Nakon navedenog stjecanja, Izdavatelj drži ukupno 447.295 vlastitih dionica koje čine 3,30% temeljnog kapitala društva Izdavatelja.

 

INGRA d.d. 

Uprava