Investors

FAQ and Glossary
Na današnjem tržištu opstaju samo oni dovoljno fleksibilni da na vrijeme prepoznaju potrebe.

Ownership structure

Krstanović Ana (09898880344)
4,93%
Oppenheim Barešić Anja (28068717682)
4,75%
Buljubašić Juroslav (57484933528)
3,45%
Tromont d.o.o. (30461667075)
2,36%
Zagrebačka Banka d.d. (92963223473)
2,32%
Croatia Banka d.d. (32247795989)
1,89%
Inhouse Group d.o.o. (97861132940)
1,68%
Elektroprojekt d.d. (48197173493)
1,53%
Andročec Zoran (62452283194)
1,45%
Sedlar Josip (47319503904)
1,42%
UKUPNO
25,80%
Source CDCC

On date: June 13, 2019.

Investor contacts

INGRA d.d.
Alexandera von Humboldta 4b
10 000 ZAGREB
HRVATSKA

Tel.: (+385 1) 6102 535, 6102 548
E-mail: ir@ingra.hr