Investitori

Osnovne značajke razdoblja 01.01. – 31.12.2018.
  • Ukupni prihodi manji su za 27% u odnosu na 2017.g. te iznose 106 milijuna kuna
  • Prihodi od prodaje smanjili su se za 50% na 34 milijuna kuna
  • Poslovni prihodi smanjili su se za 46% na 38 milijuna kuna
  • Prihodi iz inozemstva čine 65% ukupnih prihoda od prodaje
  • Ostvaren je operativni gubitak prije poreza i kamata (EBIT) u iznosu od 16 milijuna kuna dok je gubitak u prethodnom razdoblju iznosio 7 milijuna kuna
  • Neto gubitak razdoblja iznosi 4 milijuna kuna dok je u prethodnom razdoblju ostvarena dobit u iznosu od 13 milijuna kuna

Financijska Izvješća
Financijske značajke i izvješća o poslovanju Ingra grupe.

Obavijesti
Sve novosti i obavijesti za investitore i dioničare Ingra grupe.

Godišnja Skupština Dioničara
Poslovne odluke i sjednice uprave dioničkog društva Ingra.

ČPP i Pojmovnik
Često postavljena pitanja i odgovori, te česti pojmovi.

Prihodi INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 31.12.2018.

Prihodi od prodaje INGRA Grupe iznose 34 milijuna kuna i manji su za 50% u odnosu na prethodno razdoblje. Smanjenje prihoda od prodaje rezultat je jednostranog raskida ugovora na projektu bolnice u Alžiru od strane investitora. Od ukupnih prihoda od prodaje, 22 milijuna kuna ostvareno je na inozemnim tržištima od čega je 14 milijuna kuna na tržištu Alžira, a 7 milijuna kuna na tržištu Njemačke i 1 milijun kuna na tržištu Makedonije. Od ukupnih prihoda u Hrvatskoj u iznosu od 12 milijuna kuna, 9 milijuna kuna ostvareno je na projektu Arene Zagreb po osnovi održavanja nekretnine i logističke potpore u organizaciji događanja.

Tijekom 2018. g. Grupa nije ostvarila prihode od prodaje na projektu stambeno-poslovni kompleks Dvori Lapad u Dubrovniku. Grupa je ostvarila prihode od održavanja i upravljanja navedenog kompleksa u iznosu od 2 milijuna kuna.

Isporuka hidromehaničke i pripadajuće elektro opreme ugovorene osnovnim ugovorom kao i naknadno ugovorenim dodacima za branu L’Ouldjet Mellegue u Alžiru je u cijelosti izvršena u prvom tjednu 2018. te se nalazi na gradilištu brane. Do sada je montirano 90% isporučene opreme dok je stupanj realizacije ukupno ugovorene vrijednosti projekta dosegao 92%. Izvršeno je ispitivanje funkcionalnosti montirane opreme o čemu je izdan zapisnik. Građevinski radovi izgradnje kućice za polaganje opreme za daljinsko upravljanje koje izvodi građevinska tvrka-investitor Cosider su u zastoju. Postavljene su provizorne instalacije daljinskog upravljanja.

Hidromehanička oprema ugovorena za branu Seklafa u Alžiru je u cijelosti isporučena na gradilište čime je stupanj realizacije projekta dosegao 85%. Od početka rujna 2017. odvijaju se radovi na montaži dijela isporučene hidromehaničke opreme. Dinamika odvijanja radova ovisi o stupnju realizacije građevinskih radova izvedenih od strane alžirskog investitora Cosider.

INGRA je 30. srpnja 2018. objavila da je alžirski investitor neosnovano i jednostrano te protivno ugovornim odredbama i reguliranim postupcima pozvao na plaćanje bankarskih garancija i kontragarancija na projektu bolnice u Alžiru te raskinuo Ugovor o izvođenju radova. Društvo primjenjuje sva raspoloživa pravna sredstva te nastavlja i pokreće pravne postupke i druge aktivnosti pred lokalnim i međunarodnim sudovima i institucijama u svrhu zaštite od jednostranog i protupravnog postupanja alžirskog investitora te će potraživati naknadu štete koja joj je pričinjena protupravnim sprječavanjem realizacije njezine investicije.

Ukupan iznos aktiviranih garancija iznosi 9,5 milijuna eura, od čega je najveći dio pokriven instrumentima osiguranja suizvođača na ovom projektu. Sukladno MSFI-ima gubitci i potencijalni rizici Ingre po ovom projektu iskazani su financijskih izvještajima.
Na investitorov zahtjev INGRA je u cijelosti izvršila raspremanje gradilišta, uklonivši uredske kontejnere te kontejnere za boravak radnika i opremu. Također je uklonjen preostali materijal koji je nabavljen, a nije ugrađen. Još uvijek se čeka potvrda okončanog obračuna od investitora. Sva veća oprema za izvođenje radova koja je ranije privremeno uvezena u Alžir je izvezena. U tijeku je organizacija povrata preostalog alata i sitnog materijala.
Pred alžirskim sudom predan je zahtjev za isplatu neplaćenih Situacija, te se očekuje očitovanje na okončani obračun kako bi odvjetnički ured mogao predati generalnu tužbu protiv investitora.

Trenutno se kod alžirskih investitora nalazi na razmatranju nekoliko Ingrinih ponuda za izvođenje radova projektiranja, isporuke i montaže hidromehaničke opreme na branama, no problem izdavanja garancija radi rizičnog tržišta Alžira otežava daljnje aktivnosti na navedenom tržištu.

Društvo je smirivanjem ratne situacije u Iraku pokrenulo zamrznute sporazume o suradnji te je pozvano na otvaranje pregovora s Ministarstvom energetike.

Također je postignut načelan dogovor o suradnji s jednom od najvećih kompanija u Azerbajdžanu te je trenutno u pregovorima oko prvog projekta kojim bi se mogla pokrenuti suradnja i investicija u zajedničke projekte na teritoriju Hrvatske.

Društvo je reaktiviralo svoje staro tržište Egipta te pregovara sa predstavnicima egipatske Vlade i nudi prvi projekt koji bi se izvodio s egipatskim partnerom.

Profitabilnost INGRA Grupe u razdoblju 01.01. - 31.12.2018.

Jednokratna usklađenja koja utječu na EBIT maržu u 2018.g. su pozitivna i iznose 4 milijuna kuna. Navedeno uključuje vrijednosna usklađenja imovine i rezerviranja u ukupnom iznosu od 22 milijuna kuna, a sve kao posljedica raskida Ugovora bolnice na inozemnom tržištu i financijskih poteškoća suizvođača na navedenom projektu. Suizvođač je pokrenuo predstečajni postupak. Dobici od umanjenja/otpisa obveza iznose 26 milijuna kuna.

Rezultat iz financijskih aktivnosti je pozitivan i iznosi 19 milijuna kuna dok je u 2017.g. iznosio 18 milijuna kuna. U navedeni iznos uključeni su prihodi od zakupa Arene Zagreb.

U 2018. godini ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 3 milijuna kuna dok je u 2017.g. dobit prije oporezivanja iznosila 11 milijuna kuna.

Rezultat nakon oporezivanja u 2018.g. je negativan te iznosi 4 milijuna kuna (u 2017.g. ostvarena je neto dobit razdoblja u iznosu od 13 milijuna kuna).

Financijski položaj

Neto financijski dug na dan 31.12.2018. iznosi 474 milijuna kuna, a na dan 31.12.2017.g. iznosio je 528 milijuna kuna.

Vlasnička Struktura

HERCEG FRANJO
6,39%
CROATIA BANKA D.D. - Skrbnički račun
3,85%
BULJUBAŠIĆ JUROSLAV
3,45%
PEJKOVIĆ DINKO
2,49%
DEBAN DANKO
2,47%
TROMONT D.O.O.
2,36%
INHOUSE GROUP D.O.O.
1,68%
ELEKTROPROJEKT D.D.
1,53%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - Skrbnički račun
1,52%
BARAČ ANTE
1,31%
Izvor SKDD

Izvor: SKDD na datum 01.09.2020.

Kontakti za investitore

INGRA d.d.
Alexandera von Humboldta 4b
10 000 ZAGREB
HRVATSKA

Tel.: (+385 1) 6102 535, 6102 548
E-mail: ir@ingra.hr