INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2020. godine

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 25. Statuta društva INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (skraćeno: Društvo), Uprava Društva na sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 31. kolovoza 2020. godine (ponedjeljak) u 16,00 sati

u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

 

Cjeloviti tekst poziva, zajedno s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pretpostavkama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa, dostavlja se u sljedećem PDF dokumentu:

1. Poziv na Glavnu skupštinu

U nastavku slijede ostali materijali za Glavnu skupštinu:

2. INGRA d.d. – nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

3. INGRA d.d. – konsolidirani Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

4. Godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2019. godinu

5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu 2019. godinu

6. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini_obrazac

7. Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini_obrazac