INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu 2023. godine

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23; u daljnjem tekstu: ZTD) te članka 12. važećeg Statuta društva INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo),

Uprava Društva je dana 24. svibnja 2023. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

POZIV

NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 

koja će se održati dana 5. srpnja 2023. godine (srijeda) u 14.00 sati

u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V. kat).

Cjeloviti tekst poziva, zajedno s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pretpostavkama za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa, dostavlja se u sljedećem PDF dokumentu:

INGRA d.d. – Poziv na Glavnu skupštinu Društva

U nastavku slijede ostali materijali za Glavnu skupštinu:

  1. INGRA d.d. – Konsolidirani i nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu_zip
  2. INGRA d.d. – Konsolidirani i nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu_xhtml
  3. INGRA d.d. – Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2022. godinu
  4. INGRA d.d. – Izvješće o primicima za 2022. godinu
  5. INGRA d.d. – Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2023_obrazac
  6. INGRA d.d. – Punomoć za Glavnu skupštinu 2023_obrazac