Djelatnosti

Ingra stalno prati kretanje tržišta u zemlji i svijetu. Na današnjem brzom i modernom tržištu opstaju samo oni dovoljno fleksibilni da na vrijeme prepoznaju potrebe.

Od samog početka, INGRA je nudila i izvodila velike investicijske projekte kao što su velika energetska i industrijska postrojenja, a gradila je i velike turističke komplekse, hotele, bolnice i slične kapitalne objekte po sistemu "ključ u ruke".

Energetika

Upravo se u kapitalnim energetskim projektima INGRA dokazala kao kvalitetan i pouzdan partner. Na tim projektima gradili smo svoje ime koje se danas povezuje sa kvalitetnom izgradnjom hidroelektrana, termoelektrana, trafostanica i dr. Danas INGRA nastavlja sa poslovanjem u tom smijeru, a najbolji dokaz za to je dobivanje ugovora na izgradnji HE Lešče, prve HE u neovisnoj Hrvatskoj.

Industrija

Industrijska izgradnja čini još jedan, vrlo bitan smijer INGRINOG poslovanja kroz koji se također INGRINO ime u svijetu počelo doživljavati kao sinonimom za kvalitetnu izgradnju. Najčešće su INGRINI projekti bili vezanu uz: Industriju građevinskog materijala; Naftna, plinska i petrokemijska postrojenja, rafinerije; Procesnu industriju; Prehrambenu industriju.

Montaža

Na međunarodnom tržištu INGRA ima dugogodišnje iskustvo rada s mjesnim tvrtkama, bilo kao poslovne udruge ili kao podizvođača ili zapošljavanjem mjesne radne snage. Politika INGRE je zapošljavati mjesnu radnu snagu i obučiti je gdje je god to moguće kako bi dala svoj maksimalni doprinos zemlji domaćinu.

Graditeljstvo

INGRA je podijeljena u specijalizirane grupacije koje rade putem zajedničke mreže predstavnika i poslovnih veza u svim velikim svjetskim centrima. Građevinska grupacija INGRE uključuje kompletnu niskogradnju, istraživanje i studije izvedivosti, projektiranje i visokogradnju.

Programom grupacije pokrivena su slijedeća područja:

  • Energetska (hidro, termo i nuklearna) postrojenja;
  • Brane, tuneli, vodno gospodarstvo;
  • Industrijska postrojenja i silosi;
  • Autoceste, mostovi, vijadukti, zračne i morske luke;
  • Stambeni objekti, javne i poslovne zgrade,
  • Turistički, sportski i rekreativni objekti
  • Bolnice

Također cestogradnja je jedna od značajnijih djelatnosti INGRE. INGRA od samog početka izgradnje autocesta u Republici Hrvatskoj učestvuje u tom projektu.
U različitim organizacijskim oblicima izgrađeni su vijadukt Moždenec, dužine 209 m, na dionici Breznicki Hum – N. Marof autoceste Zagreb – Gorican, dio trase dionice Sv. Rok – Maslenica, vijadukt Baricevic dužine 269 m i Božici dužine 260 m, te dionica Zadar 1 – Zadar 2 na Jadranskoj autocesti.

Nastavkom izgradnje autoceste prema Splitu, INGRA učestvuje u izgradnji trase na dionici Benkovac – Pirovac, kao i trase, čvora Vrpolje i objekata u trasi na dionici Vrpolje – Prgomet. Na dionici Šibenik – Vrpolje INGRA je izgradila vijadukt Dubrava, dužine 160 m, te sve podvožnjake, prolaze i prijelaze. Na izgradnji autoceste Rijeka – Rupe, INGRA je sudjelovala u izgradnji trase na dionici Jurdani – Permani.

Sve navedene poslove INGRA je kao članica razlicitih organizacijskih oblika dobila u vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji. Kao partner u konzorciju hrvatskih firmi, INGRA sudjeluje u nastavku izgradnje autoceste od Splita do Ploča u ukupnoj dužini 96,2 km čija je vrijednost blizu 5 milijardi kuna.

Poslovi projektiranja pokrivaju sve tipove građevinskih objekata kroz projektne organizacije koje djeluju bilo unutar tvrtki članica INGRE ili kao nezavisne organizacije s kojima INGRA održava stalne poslovne veze.

Autoceste, mostovi, viadukti, tuneli

Cestogradnja je jedna od značajnijih djelatnosti INGRE. INGRA od samog početka izgradnje autocesta u Republici Hrvatskoj učestvuje u tom projektu.

U različitim organizacijskim oblicima izgrađeni su vijadukt Možđenec, dužine 209 m, na dionici Breznički Hum – N. Marof autoceste Zagreb – Goričan, dio trase dionice Sv. Rok – Maslenica, vijadukt Baričević dužine 269 m i Božići dužine 260 m, te dionica Zadar 1 – Zadar 2 na Jadranskoj autocesti.

Nastavkom izgradnje autoceste prema Splitu, INGRA učestvuje u izgradnji trase na dionici Benkovac – Pirovac, kao i trase, čvora Vrpolje i objekata u trasi na dionici Vrpolje – Prgomet. Na dionici Šibenik – Vrpolje INGRA je izgradila vijadukt Dubrava, dužine 160 m, te sve podvožnjake, prolaze i prijelaze.

Na izgradnji autoceste Rijeka – Rupe, INGRA je sudjelovala u izgradnji trase na dionici Jurdani – Permani.

Sve navedene poslove INGRA je kao članica razli?itih organizacijskih oblika dobila u vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Kao partner u konzorciju hrvatskih tvrtki INGRA sudjeluje u nastavku izgradnje autoceste od Splita do Ploča u ukupnoj dužini 96,2 km čija je vrijednost blizu 5 milijardi kuna.

Stambene zgrade, javne i poslovne zgrade

INGRA od svoga nastanka sudjelovala u izgradnji mnogih poslovnih stambenih i javnih. Među tim objektima nalaze se zgrade raznih namjena , od bolnica, kazališta, stambenih i poslovnih zgrada do koncertnih dvorana i robnih kuća.

U posljednje vrijeme INGRA se pojavila i na Hrvatskom tržištu kao investitor i izvođač u poslovima stambene izgradnje, a početkom 2007. godine predani su i ključevi 120 stanova u poslovno stambenoj zgradi Ilica 191. Kvalitetna izgradnja, praćenje modernih trendova i tehnologija te poštivanje rokova osigurali su nam dobru poziciju na tržištu, no još bitnije, prepoznavanje INGRE kao kvalitetnog i pouzdanog partnera.

U 2006. godini počela je i izgradnja urbanih vila na Srebrnjaku. I u tom projektu INGRINO znanje i iskustvo doći će do izražaja. Našim klijentima ponudit ćemo najbolji u najmoderniji životni prostor na prekrasnoj lokaciji.

Turistički, sportski i rekreacijski objekti

Godinama je Ingra u svijetu slovila za pouzdanog partnera u izgradnji turističkih kapaciteta. Stoga je upravo INGRI bila povjerena izgradnja mnogih takvih objekata. Osim turističkih INGRA se dokazala i u sportsko i rekreacijskim objektima, posebno, izgradivši gradski stadion Poljud u Splitu za mediteranske igre održane tom gradu. Svoje dugogodišnje iskustvo odlučili smo primjeniti i u Hrvatskoj tako da INGRA sve češće ulazi u investicije na području turizma.

Tu se posebno ističu programi nautičkog turizma. Kroz društvo za nautički turizam ” Južni Jadran nautika” d.o.o. Dubrovačko-neretvanska županija i INGRA pripremaju izgradnju luksuznih marina visokih tehnoloških i ekoloških kriterija prikladnih za jahte srednjih veličina. U planu je izgradnja i privezišta.

Također Ingra sudjeluje i u izgradnji turističkih kapaciteta i turističkih naselja:

Hotel Lapad, Dubrovnik
Atlanska plovidba i INGRA suvlasnici su hotela Lapad na atraktivnoj lokaciji u luci Gruž.
Planiranim radovima rekonstrukcije i novim sadržajima znatno će se podići kvaliteta hotela čime će grad Dubrovnik dodatno obogatiti svoje hotelske kapacitete.

Posedarje Rivijera
Prva zadarska greenfield investicija u turizam i prvi projekt javno-privatnog partnerstva ugovoren između Općine Posedarje i INGRE.
Projektom je planirana izgradnja:
– hotela od 4**** sa 500 ležaja i kongresnim kapacitetom za 300 osoba, otvorenim bazenskim kompleksom, wellness i spa centrom sa zatvorenim bazenom
– turističkog naselja vila kao zatvorene funkcionalne cjeline sa ukupno 700 ležaja
– marine sa 200 vezova
– raznih sportskih objekata
– ribarskog sela
– hortikulturnih sadržaja – mediteranski vrt, maslinik ,eko uzgoj voća i povrća

Telekomunikacije

Već je godinama INGRA angažirana na izgradnji na području telekomunikacija. Prva iskustva na tom području stečena su na izgradnji mreže optičkih kabela u Sibiru i napredovala su izgradnji GSM mreže za operatora VIPnet-a u Hrvatskoj.

Nadalje INGRA je zaključila ugovor za izgradnju GSM mreže sa JB BH TELECOM i HT Mobile Communications, Mostar u Bosni i Hercegovini. INGRA je nositelj posla u građevinskom projektu za GSM mrežu u Hrvatskoj za VIPnet od samog početka tj. od 1998.

VIPnet tim odabire lokacije a INGRA ima isključivo pravo na inženjering izgradnje mreže: od projektiranja, istraživanja i ispitivanja tla, pribavljanja lokacijske i građevinske dozvole do same izgradnje i tehničke inspekcije stanica. Taj posao dobiven je na međunarodnom natječaju.

96% pokrića hrvatske populacije postignut je u tri i pol godine rada VIPnet sustava. INGRA gradi dva tipa baznih stanica u izgradnji GSM mreže u Hrvatskoj: stanice na postojećem objektu i u otvorenom prostoru.

Trgovina

Godine poslovanja na raznim tržištima dale su nam veliko iskustvo u nabavi materijala, opreme i usluga u izgradnji investicijskih objekata.

Naš poslovni uspjeh počiva na postizanju zadovoljstva naših korisnika i ispunjenju njihovih želja i potreba kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću pruženih usluga, uz istovremeno očuvanje okoliša zbog čega Ingra Trgovina posebnu pozornost pridaje odabiru onih projektanata, dobavljača i kooperanata koji garantiraju da njihovi projekti odnosno proizvodi i usluge poštuju važeće propise i norme, uključujući i propise vezane uz zaštitu okoliša u Hrvatskoj i regijama u kojima poslujemo kroz cijeli poslovno-proizvodni proces.

Zainteresirani ste za suradnju?