Društvena Odgovornost

Svaka tvrtka, kao sastavni dio društva, ima važnu ulogu u razvoju zajednica u kojima posluje te društva u cjelini. U Ingri smatramo da svoju društvenu odgovornost ispunjavamo prvenstveno kroz odgovorno poslovanje, ali i kroz odnos prema zaposlenicima, poslovnim partnerima, dioničarima te državnim i nevladinim organizacijama.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovnog upravljanja INGRE koje je usmjereno na jačanje postojeće pozicije na svjetskom i domaćem tržištu, što nam omogućuju vlastiti tehničko – tehnološki i ljudski resursi i razvijena mreža vanjskih suradnika, stručnjaka i suradničkih tvrtki iz Hrvatske i inozemstva te godine iskustva u poslovanju.

Kako je INGRINA djelatnost usmjerena ka pružanju usluga u svim fazama izgradnje investicijskih objekata i njihovog održavanja, kroz izvođenje specijaliziranih usluga na polju inženjeringa, konzaltinga, razvoja, istraživanja, trgovine i turizma činimo sve kako bismo zadržali visoke standarde kvalitete postavljenje kroz brojne kvalitetno izvedene projekte.

Naš poslovni uspjeh počiva na postizanju zadovoljstva naših korisnika i ispunjenju njihovih želja i potreba kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću pruženih usluga, uz istovremeno očuvanje okoliša.

Uvođenjem integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem želimo stalno poboljšavati kvalitetu naših proizvoda i usluga i upravljati svim značajnim aspektima okoliša koje možemo nadzirati s ciljem stalnog sprečavanja onečišćenja okoliša.

Upravljanje kvalitetom i okolišem

Uvođenjem integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem želimo stalno poboljšavati kvalitetu naših proizvoda i usluga i upravljati svim značajnim aspektima okoliša koje možemo nadzirati s ciljem stalnog sprečavanja onečišćenja okoliša.

Uprava politiku upravljanja kvalitetom i okolišem promovira kao zajednički napor svih u postizanju vrhunske kvalitete usluga uz očuvanje okoliša. Politika je temelj sustava upravljanja kvalitetom i okolišem i Uprava je nastoji približiti zaposlenicima i svim vanjskim suradnicima.

Osim politike u poduzeću, Uprava definira politiku pojedinih organizacijskih cjelina prilagođenu posebnostima, te izražava spremnost prihvaćanja međunarodnih i nacionalnih zakonskih i drugih zahtjeva za zaštitu okoliša.

Uprava je orijentirana na stalnu komunikaciju s poslovnim partnerima, internim i eksternim interesnim grupama pri radu na kvaliteti i zaštiti okoliša, te politiku i rezultate upravljanja okolišem nastoji na prikladan način prezentirati javnosti. Također Uprava se obavezuje da će u okviru svojih djelatnosti raditi na dosljednoj primjeni i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, radi podizanja kvalitete, stanja okoliša, smanjenja troškova i povećanja zadovoljstva korisnika i zaposlenika.

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem zasniva se na načelima norme
EN ISO 9001:2008 i načelima norme EN ISO 14001:2004, s idejom:

“I kad mijenjamo prirodu, čuvajmo je!”

Pročitajte našu Politiku kvalitete i zaštite okoliša

Održivi Razvoj

Održivi razvoj je složen pojam koji sadrži komponentu zaštite okoliša, te socijalnu i ekonomsku komponentu. Ideja održivoga razvoja nastala je povezivanjem različitih utjecaja proizvodnje i razvoja s neminovnim utjecajima na široko shvaćen okoliš, na naše okruženje. Poslovanje prema smjernicama održivog razvoja nema za cilj zaustavljanje ili usporavanje samog napretka, već pronalaženje putova razvoja koji neće ugroziti okoliš uz naglasak na socijalnom faktoru i poboljšavanju uvjeta života. Zadatak je vrlo složen jer se radi o naoko suprotstavljenim pojmovima. Međutim, to u stvari nije točno jer je ključ u pronalaženju rješenja koja neće ugroziti uvjete života, a među kojima je i zaštita okoliša bitan element. Našu djelatnost, koja je usmjerena pružanju usluga u svim fazama izgradnje investicijskih objekata i njihovog održavanja, težimo obavljati na načelima održivog razvoja – vodeći računa da zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija ne dovede u pitanje mogućnosti zadovoljavanja potreba budućih generacija.

Imajući na umu ideju I kad mijenjamo prirodu, čuvajmo je!, sustavno integriramo načela upravljanja okolišem i održivog razvoja u naše poslovne odluke i procese. Upravljanje okolišem jedan je od naših ključnih prioriteta. Nastojimo maksimalno smanjiti svoj negativan utjecaj na okoliš, a kada god je to moguće, nastojimo u suradnji s dobavljačkim lancem ostvariti unapređenja u procesima upravljanja okolišem.

Sponzorstva i Donacije

U svim svojim aktivnostima nastojimo biti pouzdan partner u odnosima u zajednici i dobar korporativni građanin.

Svoje pedesetogodišnje iskustvo i međunarodni ugled INGRA je izgradila prvenstveno zahvaljujući visoko obrazovanom i stručnom znanju svojih zaposlenika kojeg i danas sustavno njeguje. Stoga smo svjesni da naporan rad i trud usmjeren k stjecanju znanja treba ne samo nagraditi već i motivirati. Smatramo da je jedna od ključnih pretpostavki za daljnji razvoj svake zajednice obrazovanje mladih ljudi.

Stoga je uključivanje u akciju Top stipendije za top studente bio logičan odabir kojim Ingra želi motivirati kako stipendiste nagrađene stipendijom tako i ostale studente da ne posustaju u marljivom radu.

Top stipendija za top studente , akcija koju je prije pet godina utemeljio tjednik Nacional u suradnji s partnerima koji financiraju akciju, nagrađuje trideset najboljih studenata sa svih hrvatskih fakulteta i sveučilišta najvećom stipendijom u Hrvatskoj u iznosu od 40.000 kuna godišnje.

Zainteresirani ste za suradnju?