O NAMA

Trgovačko društvo INGRA osnovano je 1955. godine kao izvozno udruženje industrijskih proizvođača s područja bivše Jugoslavije, s ciljem da za iste proizvođače organizira izvozne aktivnosti i investicijsku izgradnju u svijetu. Od 1995. djeluje kao dioničko društvo u skladu s hrvatskim propisima te je danas potpuno privatizirano dioničko društvo u većinskom vlasništvu malih dioničara.

Od samog početka INGRA d.d. je izvodila investicijske projekte u zemlji i inozemstvu kao što su velika energetska i industrijska postrojenja, a gradila je i velike turističke komplekse, hotele, bolnice i slične kapitalne objekte po sustavu “ključ u ruke”.

INGRA se kroz godine postojanja uspješno prilagođavala zahtjevima i promjenama na tržištu te razvojem i transformacijom svojih djelatnosti odgovarala na potrebe gospodarskog razvoja u Hrvatskoj, od njene samostalnosti do danas. Sredinom 1990-ih uključila se u sanaciju i obnovu infrastrukture i proizvodnje stradale u Domovinskom ratu, sudjeluje u izgradnji autocesta u Hrvatskoj, najvećem građevinskom i infrastrukturnom projektu u zemlji, gradi telekomunikacijsku mrežu za novog mobilnog operatera na domaćem tržištu i obnavlja ratom uništene turističke objekte na dubrovačkom području. Godine 2004. pokreće investicijske projekte stanogradnje u Hrvatskoj i paralelno nastavlja s proširenjem djelatnosti vezanih za turistički sektor.

Kraj prvog desetljeća 2000. godine obilježili su veliki investicijski projekti, među kojima i dosad najveći hrvatski projekt javno-privatnog partnerstva te najimpozantniji i najsloženiji građevinski pothvat u samostalnoj Hrvatskoj – izgradnja višenamjenske dvorane Arena Zagreb (2008.). Na području energetike ističe se projekt izgradnje Hidroelektrane Lešće (2010.), prve hidroelektrane izgrađene u Hrvatskoj od njene samostalnosti, a u segmentu stanogradnje izgradnja luksuznih stambenih objekata: kompleks vila na Srebrnjaku (2009.) i stambeno-poslovnog objekta Dvori Lapad (2010). Nastavlja se i rad na velikim infrastrukturnim projektima i povezivanju Hrvatske autocestama te 2013. godine, kao partner u konzorciju hrvatskih tvrtki, sudjeluje u nastavku izgradnje autoceste od Splita do Ploča (autocesta A1, dionica Ravča – Ploče 1). Dvije godine kasnije sudjeluje u izgradnji i nove dionice autoceste Zagreb – Sisak, dionice Jakuševac – Velika Gorica jug, prometnice koja je dio zagrebačke obilaznice.

FOKUS POSLOVANJA

Razvoj usluge inženjeringa na domaćim infrastrukturnim projektima

• Projekti niskogradnje
• Projekti izgradnje komunalne infrastrukture

Razvoj usluge inženjeringa na investicijskim projektima

• Projekti visokogradnje
• Energetski projekti

Razvoj vlastitih investicija

• Nekretninsko poslovanje
• Razvoj investicija u energetici

uprava

UPRAVA

Danko Deban
predsjednik Uprave

Dinko Pejković
član Uprave

nadzorniodbor

NADZORNI ODBOR

Mario Aunedi Medek, predsjednik

Mladen Markoč, zamjenik predsjednika

Ivan Škegro, član

Ante Armanda, član

Damir Delišimunović, član

Brane Golubić, član

Pri Nadzornom odboru djeluju Revizijski odbor i Odbor za imenovanje i primitke.

Revizijski odbor izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, prati proces financijskog izvještavanja i dostavlja preporuke i prijedloge za osiguravanje njegovog integriteta, prati djelotvornost sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima i obavlja druge s time povezane poslove.

Odbor za imenovanja i primitke Nadzornog odbora priprema podloge za Nadzorni odbor kako bi ovaj mogao odlučivati o imenovanju predsjednika i članova Uprave, opozivu tog imenovanja, kao i nagrađivanju. Ujedno priprema plan nasljeđivanja za ponovno predlaganje ili zamjenu članova Uprave.

vlasnickastruktura

VLASNIČKA STRUKTURA

Top 10 dioničari (rujan 2023. godine)

  1. DEBAN DANKO 5,12 %
  2. HERCEG FRANJO  4,68 %
  3. PODRAVSKA BANKA D.D. – Skrbnički račun 3,85 %
  4. SEDLAR JOSIP 3,69 %
  5. INGRA D.D. (1/1) 3,30 %
  6. BULJUBAŠIĆ SANDRA 2,95 %
  7. PEJKOVIĆ DINKO 2,92 %
  8. TROMONT D.O.O. 2,36 %
  9. ŠESTAN ALOJZIJE 2,10 %
  10. ĆALETA JOZO 1,56 %
karijere

KARIJERE

U INGRI smatramo da znanja, poslovne vještine i kompetencije naših zaposlenika predstavljaju značajan potencijal i kapital tvrtke i zato posebnu pažnju posvećujemo dobrobiti zaposlenika poticanjem razvoja karijere i osobnog razvoja kroz sustavno dodatno obrazovanje.

INGRA je kompanija usmjerena stalnom povećanju kvalitete proizvoda i usluga te postizanju visoko postavljenih ciljeva koji zahtijevaju stručne, sposobne i motivirane ljude s naglašenim kompetencijama potrebnim za rad u zahtjevnom okruženju.