REFERENCE

Tijekom 65 godina poslovnih aktivnosti Ingra je ostavila trag na tri kontinenta:  u više od 30 zemalja svijeta izvedeno je 800 kapitalnih investicijskih projekata.

ZGRADE I OBJEKTI POSEBNIH NAMJENA

PROMETNA INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACIJE

ENERGETIKA

INDUSTRIJA