Informacija u vezi s vlastitim dionicama

Pozivom i u smislu članka 474. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (N.N. 65/18, 17/20), INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da na dan 30. travnja 2021. godine ne drži odnosno nije držalo vlastite dionice.

Kod Izdavatelja ne postoji program otkupa vlastitih dionica, kao ni program radničkog dioničarstava.

INGRA d.d.