Ingra d.d. – Odgoda objave financijskih izvješća

Društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: Društvo), obavještava investicijsku javnost da, uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 i mjera koje se poduzimaju radi sprečavanja širenja zaraze tom bolešću, neće biti u mogućnosti ispuniti propisane obveze u vezi objave godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu i za prvo tromjesečje 2020. godine u rokovima i na način kako je to propisano člankom 462. Zakona o tržištu kapitala.

Ograničena mobilnost stranaka koje sudjeluju u postupku procesa revizije onemogućava pravovremenu provedbu revizorskih postupaka koji su nužni za uspješan završetak revizije godišnjih financijskih izvješća. Navedeno izravno utječe i na izradu financijskih izvješća za prvo tromjesečje 2020. godine.

Društvo će, po redovnom tijeku stvari, revidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu i tromjesečna financijska izvješća za prvo tromjesečje 2020. godine objaviti dana 30. lipnja 2020. godine.

Ingra d.d.
Uprava Društva