Lanište d.o.o. – Obavijest o povlaštenoj informaciji

Društvo LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (dalje: Društvo), dana 31. kolovoza 2020. godine obavijestilo je investicijsku javnost da je društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva, sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: INGRA), dana 31. kolovoza 2020. godine objavilo Opću ponudu za kupnju obveznica Društva kao izdavatelja (dalje: Ponuda), a koje obveznice su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje: SKDD) pod oznakom LNGU-O-31AE, ISIN: HRLNGUO31AE3, CFI oznaka: DBFUAR (dalje: Obveznice).

Ponuda je bila upućena svim imateljima Obveznica, a kupoprodajna cijena po Obveznici iz Ponude iznosi 3,21 HRK (slovima: tri kune i dvadeset jednu lipu) s uključenim stečenim kamatama obračunatim do dana isplate kupoprodajne cijene.

Društvo ovime obavještava investicijsku javnost da je rok za prihvat Ponude istekao dana 30. rujna 2020. godine te da je u postupku Ponude pohranjeno 366.457 Obveznica, za koje je INGRA isplatila gore navedenu kupoprodajnu cijenu.

INGRA je dovršetkom Ponude imatelj ukupnog iznosa od 46.884.443 Obveznica.

 

Lanište d.o.o.

Uprava Društva