Obavijest o dovršetku operativnog restrukturiranja

INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje u tekstu: Izdavatelj), ovim putem objavljuje da su tijekom prosinca 2021. godine u sklopu operativnog restrukturiranja INGRA Grupe završeni procesi gašenja neaktivnih ovisnih društava i dijela inozemnog poslovanja. Navedeni procesi intenzivno su se provodili tijekom cijele 2021. godine te uključuju sljedeće aktivnosti:

  • gašenje neaktivnih ovisnih društava sa sjedištem u Dubrovniku putem pripajanja: društva JUŽNI JADRAN NAUTIKA d.o.o., MARINA SLANO d.o.o., DUBROVAČKE LUČICE d.o.o., UVALA LAPAD d.o.o. i DVORI LAPAD d.o.o. pripojena su društvu INGRA NEKRETNINE d.o.o.
  • gašenje poslovanja u Saveznoj Republici Njemačkoj – izlazak iz gospodarskog interesnog udruženja INGRA-DET i odjava poslovne jedinice Izdavatelja u Njemačkoj.

Ovime je dovršen iznimno obiman i složen proces operativnog restrukturiranja Grupe, čime je poslovanje Grupe značajno olakšano i pojednostavljeno.

INGRA d.d.