INGRA d.d. – Obavijest o povlaštenoj informaciji

INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (dalje: INGRA), obavještava investicijsku javnost o smanjenju potencijalnih obveza po osnovi (kontra)garancija izdanih po nalogu INGRE.

INGRA je od poslovne banke zaprimila obavijest o prestanku priznavanja potencijalnih potraživanja na temelju isknjiženja 23 (kontra)garancije koje je poslovna banka izdala po nalogu INGRE tijekom 80-tih i 90-tih godina prošlog stoljeća u svrhu realizacije projekata u Libiji, Iraku, Alžiru i Kini.

Utjecaj navedenog isknjiženja na financijsku poziciju INGRE je smanjenje potencijalnih (vanbilančnih) obveza INGRE za iznos od približno 116 milijuna kuna, dok isto (uslijed vanbilančne pozicije na kojoj se vode garancije) nema utjecaj na račun dobiti i dobitka.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva