Obavijest o povlaštenoj informaciji

Društvo INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera Von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom i predloškom za obavješćivanje o transakcijama rukovoditelja i njihovo objavljivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, objavljuje da je realiziran sporazum s vjerovnikom predstečajne nagodbe na temelju kojeg sporazuma je došlo do podmirenja obveze prijenosom nekretnine te su okončani višegodišnji ovršni postupci i uređeni su svi međusobni odnosi stranaka.

Opisana transakcija utječe na povećanje neto knjigovodstvene vrijednosti Izdavatelja za iznos od približno 15 milijuna kuna, koji iznos je nastao kao posljedica smanjenja obveze za 32 milijuna kuna i smanjenja imovine za iznos od 17 milijuna kuna.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva