Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

Pozivom i u smislu članka 472. Zakona o tržištu kapitala (N.N. 65/18, 17/20, 83/21), INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je zaprimilo obavijest gospodina Franje Hercega iz Iloka, V. Kraljevića 31, OIB: 75308711915 (u daljnjem tekstu: Franjo Herceg) o padu ispod praga od 5% (slovima: pet posto) glasačkih prava u Izdavatelju.

Dana 28. kolovoza 2023. godine, temeljem transakcije izvršene na Zagrebačkoj burzi d.d., Franjo Herceg je prodao ukupno 231.295 (slovima: dvjesto trideset jednu tisuću dvjesto devedeset pet) redovnih dionica Izdavatelja, koje se vode kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom INGR-R-A, ISIN: HRINGRRA0001 (u daljnjem tekstu: Dionice), a što predstavlja 1,71% temeljnog kapitala Izdavatelja.

Nakon opisane prodaje Dionica, Franjo Herceg drži sveukupno 634.000 (slovima: šesto trideset četiri tisuće) Dionica Izdavatelja, što predstavlja 4,68% temeljnog kapitala Izdavatelja, čime je Franjo Herceg pao ispod praga od 5% glasačkih prava u Izdavatelju.

Zaprimljenu obavijest Franje Hercega Izdavatelj dostavlja u nastavku.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Franjo Herceg – Obavijest o padu ispod praga_29 8 2023